Ändra undertexter, ljudspråk eller syntolkning på din iPod nano

På en iPod nano kan du använda anpassade ljudspråk, undertexter eller dold textning. Du kan också använda ljudbeskrivningar för att få scener i videor beskrivna för dig.

Ändra undertexter eller ljudspråk

  1. Tryck på skärmen för att visa uppspelningsinställningar medan du tittar på videon.
  2. Tryck på knappen Mediemarkering pratbubblesymbolen för att öppna menyn Ljud och undertext.
  3. Välj det språk eller de undertexter som du vill använda.

Om du inte ser ett alternativ för undertexter för hörselskadade eller om du vill slå på dold textning eller undertexter för hörselskadade som standard, går du till Inställningar > Hjälpmedel > Undertext och dold textning. Du kan även anpassa text och undertexter på den här skärmen.

Aktivera syntolkning

Om videon du tittar på har syntolkning hittar du dem i menyn Ljud och undertext:

  1. När du tittar på en video i appen Video trycker du på skärmen för att visa uppspelningsreglagen.
  2. Tryck på knappen Mediemarkering för att öppna menyn Ljud och undertext.
  3. Tryck på det andra språkspåret som du vill använda. Det heter inte specifikt syntolkningsspår.

Läs mer

Publiceringsdatum: