Om du får ett felmeddelande om Windows Installer-paket när du försöker installera om eller ta bort Apple-mjukvara

Åtgärda problemet genom att reparera mjukvaran från Kontrollpanelen i Windows och sedan avinstallera eller installera om Apple-mjukvaran.

När du försöker installera om iTunes som du hämtade från apple.com/se, iCloud för Windows, Apple programuppdatering eller annan Apple-mjukvara på din pc kanske ett felmeddelande om Windows Installer-paketet visas. Det här felet gäller vanligtvis för Apple programuppdatering.

Ett iTunes-meddelande visar ”Ett problem har uppstått med det här Windows Installer-paketet. Ett program som krävs för att slutföra installationen kunde inte köras. Kontakta support eller paketleverantören.”

Använd inte stegen i den här artikeln om du hämtade iTunes från Microsoft Store på Windows 10 eller om felmeddelandet inte visas. Läs istället hur du tar bort och installerar om iTunes och tillhörande mjukvarukomponenter för Windows 7 och senare. Fel som dessa hör till Windows-komponenter som iTunes från Microsoft Store på Windows 10 inte använder.

Du kan också få det här felmeddelandet när du försöker avinstallera mjukvaran första gången.

Försök åtgärda problemet genom att reparera mjukvaran och sedan avinstallera den. Sedan kan du installera om det igen.

Reparera mjukvaran

 1. Öppna Avinstallera program i Kontrollpanelen i Windows (steg för Windows 10).
 2. Välj det program du försöker ta bort och välj Reparera. Följ anvisningarna för att genomföra reparationen.
 3. Försök avinstallera programmet. 
 4. Upprepa steg 2 till 4 för varje program som du vill installera om eller avinstallera.
 5. När du har avinstallerat all mjukvara från Apple kan du installera om iTunes eller iCloud för Windows.

Fortsätt nedan om du inte kan avinstallera all Apple-mjukvara eller om felmeddelandet fortfarande visas när du har installerat om mjukvaran.

Om problemet kvarstår när du har installerat om

Om du fortfarande får felmeddelandet kan du försöka använda Microsoft-verktyget Installera och avinstallera program.

 1. Kontrollera att du har installerat de senaste uppdateringarna för Windows. 
 2. Besök webbplatsen för Microsofts verktyg för att installera och avinstallera program.
 3. Klicka på Hämta och sedan på Öppna. Öppna verktyget från mappen Hämtade filer om det inte öppnas automatiskt eller om du klickade på Spara istället för på Öppna. Verktygets namn börjar med MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.
 4. Klicka på Nästa på den första skärmen.
 5. När du får frågan om du har problem med att installera eller avinstallera ett program väljer du Avinstallera.
 6. Välj det program som du vill avinstallera och klicka sedan på Nästa.
 7. När du tillfrågas om du vill avinstallera och rensa väljer du Ja, prova att avinstallera.
  Verktyget försöker avinstallera programmet. Beroende på storleken på mjukvarupaketet som verktyget försöker avinstallera och hur snabb dator du har, kan avinstallationen ta fem minuter eller mer. Om verktyget lyckas avinstallera programmet visas meddelandet Felsökningen är klar.
 8. Stäng verktyget.
 9. Upprepa steg 2 till 8 för varje program som du inte kan avinstallera.
 10. När du har avinstallerat alla Apple-mjukvaror kan du installera om iTunes eller iCloud för Windows.

Om det fortfarande inte går kan du kontakta Apple-supporten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: