Om du inte kan skicka e-post från Mail eftersom fönstret där du skriver försvinner och kommer tillbaka

När du försöker skicka e-post via Mail på din Mac-dator kan det hända att skrivfönstret försvinner och kommer tillbaka snabbt och flera gånger, utan att meddelandet skickas.

Den här lösningen innebär att några filer tas bort, så det är en bra idé att säkerhetskopiera Mac-datorn först.

Ta bort alla application state-filer

 1. Avsluta Mail. Om det behövs tvingar du det att avsluta.
 2. Från Finder i menyraden väljer du Gå > Gå till mapp.
 3. Klistra eller skriv in den här sökvägen i en rad i fältet Gå till mapp och tryck sedan på Retur:

  ~/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Saved Application State/com.apple.mail.savedState

 4. Mappen com.apple.mail.savedState öppnas. Dra alla filer i den mappen till Papperskorgen.
 5. Starta om Mac-datorn.

Om det är första gången du slutför stegen i det här avsnittet öppnar du Mail och försöker skicka ett annat e-postmeddelande.

Ta bort alla outbox.mbox-filer

Om tidigare steg inte löser problemet följer du dessa extra steg.

 1. Avsluta Mail. Om det behövs tvingar du det att avsluta.
 2. Från Finder i menyraden väljer du Gå > Gå till mapp.
 3. Klistra eller skriv in den här sökvägen i fältet Gå till mapp och tryck sedan på Retur:

  ~/Library/Mail/V3

 4. V3-mappen öppnas. Skriv outbox.mbox i sökfältet i hörnet på fönstret, och tryck sedan på Retur.
 5. Sökresultatet är sannolikt tomt. Mellan sökfältet och sökresultatet bör du se ordet Sök följt av alternativet att begränsa sökningen till Denna Mac, V3, och Delad. Klicka på V3.
 6. Nu ska minst en fil med namnet outbox.mbox visas i sökresultaten. Dra alla filer med det namnet till Papperskorgen.
 7. Starta om Mac-datorn, öppna Mail igen och försök skicka ett nytt e-postmeddelande.

Ta bort namnet på SMTP-servern och lägg till det igen

Om tidigare steg inte löser problemet följer du dessa extra steg.

 1. Ta bort programmets state-filer och starta om enligt beskrivningen i första avsnittet, men försök inte att skicka ett nytt meddelande än.
 2. Ange din e-postadress i Granska Mail-inställningar-verktyget. Om verktyget inte känner igen din e-postleverantör kontaktar du din e-postleverantör och ber om inställningarna för utgående e-postserver (SMTP) för ditt konto.
 3. Öppna Mail och välj därefter Mail > Inställningar. Klicka på Konton och välj sedan ditt e-postkonto i listan över konton.
 4. Från popup-menyn Server, utgående e-post (SMTP) väljer du Redigera SMTP-serverlista. En lista med servrar öppnas. Den server som är associerad med ditt e-postkonto ska redan vara vald.
 5. Klicka på knappen Ta bort (–) för att ta bort en vald server.
 6. Klicka på knappen Lägg till (+) för att lägga till en SMTP-server. Använd informationen för utgående e-postserver från steg 2 för att avsluta fältet Servernamn. Det här är servervärdnamnnet på din utgående e-postserver.
 7. Klicka på OK och stäng sedan fönstret för inställningar för Mail och spara ändringarna.
 8. Försök skicka ett annat e-postmeddelande.

Nollställ behörigheter för din hemmapp

Om tidigare steg inte löser problemet följer du dessa avslutande steg.

 1. Avsluta Mail. Om det behövs tvingar du det att avsluta.
 2. Välj Gå > Hem från menyraden i Finder. Hemmappen öppnas.
 3. Välj Arkiv > Visa info. Ett informationsfönster för din hemmapp öppnas.
 4. Om avsnittet Delning och behörigheter längst ned i fönstret inte är öppet klickar du på triangeln i det avsnittet för att öppna det.
 5. Om låsknappen längst ner till höger visar ett låst lås klickar du på knappen och anger sedan ditt administratörsnamn och lösenord. 
 6. Klicka på åtgärdsmenyn i det nedre vänstra hörnet och välj sedan Använd för inkluderade objekt. Klicka på OK för att bekräfta åtgärden.
 7. När förloppsindikatorn längst upp i fönstret stängs öppnar du programmet Terminal. Det finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 8. Ange eller klistra in det här kommandot i Terminal och tryck sedan på returtangenten:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`
  På tangentbordet för amerikansk engelska finns tecknet ` ovanför tabbtangenten.

 9. När processen är slutförd avslutar du Terminal. Du ska nu kunna öppna Mail och skicka ett meddelande.
Publiceringsdatum: