Om installationen av Windows 10 på din Mac stannar vid RealTek-program

Om din Mac startar i Windows men inte slutför installationen av stödprogramvaran för Windows följer du dessa steg för att slutföra installationen.

Du kanske märker att din Mac startar med Boot Camp i Windows men att installationen av stödprogramvaran för Windows inte är fullständig.

Om det händer kan RealTek-program hindra installationen från att slutföras. Du kan tillåta installationen att fortsätta genom att avsluta processer relaterade till RealTek. 

Följ stegen på Windows webbplats om du vill avsluta en process.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: