Handlarutbildning för Apple Pay

Berätta för teamet om varför du är entusiastisk över att Apple Pay är tillgängligt för dina kunder.         

Gör dig redo att utbilda dina medarbetare

Alla medarbetare i butiken bör veta att du accepterar Apple Pay eller vilket datum det blir tillgängligt. Använd texten nedan för att hjälpa dina medarbetare att lära sig Apple Pay och hur det fungerar i din butik.

Om din butik

Se till att dina medarbetare vet var kunder kan använda Apple Pay i din specifika betalningsprocess och i försäljningsstället (POS): 

 • Förklara hur man använder Apple Pay med dina betalningsterminaler samt var man placerar iPhone eller Apple Watch.
 • Identifiera vilka knappar eller tangenttryckningar medarbetarna behöver använda för att bearbeta en Apple Pay-transaktion.
 • Identifiera vilka knappar kunden kan behöva trycka på betalningsterminalen. Exempelvis kan en kund först behöva välja betal- eller kreditkort på terminalen och därefter hålla iPhone-enheten nära läsaren. 
 • Beskriv ditt transaktionsflöde och var Apple Pay passar in. Om till exempel transaktionens totala värde måste beräknas innan Apple Pay kan användas måste dina medarbetare veta när de ska be kunden att påbörja betalningen med Apple Pay.
 • Om du har integrerat dina belönings- eller butikskort i Apple Pay gör du en översikt över kundflödet för din butik och process. Se till att säljarna kan hjälpa kunder att ta emot och lösa in belöningar med hjälp av deras bonuskort.
 • Om transaktioner som överstiger ett visst belopp i butiken kräver en signatur ska de uppgifterna vara med. (Apple Pay stödjer alla transaktionsbelopp.)
 • Visa att det för transaktioner med betalkort fortfarande kan krävas att kunden anger en PIN-kod.
 • Förklara hur man hanterar returer med Apple Pay.
 • Förklara den interna eskaleringsvägen så att medarbetarna vet hur de ska hantera problem som kunderna kan få när de använder Apple Pay i butiken.

Om Apple Pay

Hjälp dina medarbetare att lära sig mer om Apple Pay med denna guidade tur. Här är några tips på hur du kan hjälpa dina medarbetare att förstå Apple Pay: 

 • Använd bilder eller en video om transaktioner med Apple Pay i butiken för att förbättra utbildningsmaterialet.
 • Läs om hur kunder använder Apple Pay i butiker globalt. Eller se hur kunder använder Apple Pay i butiker i Japan eller Kina, fastlandet.
 • Få instruktioner om hur du ställer in Apple Pay för iPhone eller Apple Watch eller skapa en kort video för att visa hur Apple Pay är snabbt och enkelt för kunderna att använda.
 • Ställ in och använd Apple Pay på din egen enhet och få medarbetarna att göra det på sina. 
 • Skapa ett manus som hjälper medarbetarna att förutse möjliga frågor och samtal med kunder.

Bästa praxis

Visa Apple Pay-märket nära skärmen på försäljningsstället så att kunderna vet om att de kan använda Apple Pay i din butik.

symbol för kontaktfri kortterminal  symbol för Apple Pay  

Läs om hur du får Apple Pay-dekaler.

Använda butiks- och bonuskort

Apple Pay stöder butikskort och bonuskort så kunderna får ett enkelt, säkert och privat sätt att betala med samtliga förmåner i butikskort eller belöningsprogram. Kontakta support för handlare om du vill se hur du erbjuder butiks- eller bonuskort med Apple Pay.

Överväg följande tre punkter om din butik erbjuder butiks- eller bonuskort med Apple Pay:

Butikskort

 • Kunderna kan fråga medarbetarna hur de lägger till ditt butikskort till Apple Pay. Förklara att man lägger till ett butikskort på samma sätt som man lägger till andra kreditkort till Apple Pay. 
 • Butiken kan behöva ha sin enhet nära läsaren för att starta en retur utan kvitto. Se till att personalen vet hur butikskort kan användas med returer. 
 • Om ditt butikskort erbjuder belöningspoäng, särskild finansiering eller andra förmåner ska du bekräfta att dessa förmåner fungerar med Apple Pay.  Se till att medarbetarna är medvetna om tillgängliga förmåner.

Bonuskort

 • Kunderna kan fråga säljarna hur de lägger till ditt bonuskort till Apple Pay. Förklara att det vanligaste sättet att lägga till bonuskort i Wallet är via appen och välja knappen för att lägga till i Apple Wallet.
 • Se till att säljarna vet hur de genomför en transaktion första gången kunden använder ett bonuskort för att tjäna eller lösa in förmåner i ett belöningsprogram och sedan betalar med Apple Pay.

Läs mer om bonuskort.

Publiceringsdatum: