Om din iPad Pro väcks oväntat när den är ansluten till Smart Keyboard

Om din iPad Pro väcks då och då när den är ansluten till Smart Keyboard kan du göra så här.

Du kan lösa problemet genom att koppla bort Smart Keyboard från din iPad Pro och sedan ansluta den igen. När iOS frågar om du vill uppdatera Smart Keyboard trycker du på Uppdatera.

Publiceringsdatum: