Använda objektlistan i Keynote på en Mac för att hantera objekt på bilder

Du kan använda objektlistan för att välja objekt, flytta objekt upp eller ned i lagerordningen, gruppera objekt eller radera dem.

Klicka på knappen Visa  och välj sedan Visa objektslista för att visa objektslistan.

Alla objekten i de markerade diabilderna visas i listan.* Klicka på knappen Filtrera  för att filtrera objektlistan efter objekttyp. Objekt från bildlayouten som inte är platshållare, ljudobjekt och flytande kommentarer visas inte i objektslistan.

Använd sökfältet för att filtrera efter objektnamn. Välj alla presentationsbilder som du vill söka på och skriv sedan in en del av eller hela namnet i sökfältet.

Om du vill byta namn på ett objekt dubbelklickar du på namnet och anger sedan ett nytt namn.

Om det saknas ett objekt i objektlistan som du förväntade dig att se kontrollerar du att objektet inte har filtrerats bort.

Välj flera objekt genom att hålla ned Kommando när du klickar. När du har valt flera objekt högerklickar du för att välja Justera objekt eller Fördela objekt. Markera flera objekt och högerklicka för att gruppera objekten. Välj Gruppera.

Om du vill flytta ett objekt i lagringsordningen drar du objektet ovanför eller nedanför ett annat objekt i listan. Du kan även dra ett objekt till en annan diabild.

Håll pekaren över objektet i objektlistan och klicka sedan på den öppna låssymbolen  för att låsa ett objekt. Klicka på den stängda låssymbolen  för att låsa upp.

Läs mer om hur du skapar och använder objekt i dina bilder.

Publiceringsdatum: