Ställa in och använda Solo2 Wireless-hörlurar

Läs hur du laddar, parkopplar, använder och nollställer dina Solo2 Wireless-hörlurar.

Uppställning av Solo2 Wireless-hörlurar

Slå på och ladda dina hörlurar

Håll ned strömknappen i en sekund när du vill slå på eller stänga av dina hörlurar.

Strömknappen för Solo 2 Wireless

Om du vill ladda dina hörlurar ansluter du dem till en strömkälla med den medföljande mikro-usb-kabeln. Batterimätaren blinkar medan hörlurarna laddas. När batteriet är färdigladdat lyser alla fem lamporna med fast sken.

Kontrollera batterimätaren som visar batterinivå och laddningsstatus genom att trycka ned och släppa strömknappen.

Hörlurarna ger upp till 12 timmars uppspelning med två timmars laddning.

Om du vill spara på batteriet eller använda hörlurarna när batteriet är urladdat ansluter du RemoteTalk-kabeln och använder hörlurarna i kabelläge.

Parkoppla dina hörlurar

Följ dessa steg för att parkoppla hörlurarna med din enhet:

 1. Om du använde RemoteTalk drar du ur den.
 2. Slå på hörlurarna. Håll knappen b intryckt i 2 sekunder för att sätta hörlurarna i parkopplingsläge. LED-indikatorlampan blinkar i vitt.
 3. Välj Solo2 Wireless på enheten om du vill ansluta dina hörlurar till din enhet. Om du har använt Beats Updater för att byta namn på dina hörlurar visas det namnet i listan.

Hörlurarna ansluts automatiskt till den senaste enhet som du använde dem med.

Använda hörlurarna

Läs hur du spelar musik, ändrar volymen och svarar på samtal.

Knappar för Solo2 Wireless

 

Spela musik

Använd b-knappen på den vänstra öronkåpan eller använd mittknappen på RemoteTalk-kabeln i kabelanslutet läge för att spela musik.

 • Starta eller pausa genom att trycka en gång.
 • Tryck två gånger för att gå till nästa låt. Gå till föregående låt genom att trycka tre gånger.
 • Snabbspola framåt i en låt genom att trycka två gånger och hålla ned den andra gången. Snabbspola bakåt i en låt genom att trycka tre gånger och hålla ned den tredje gången.

Ändra volymen

Styr uppspelningsvolymen eller samtalsvolymen med volymknapparna ovanför och under knappen b på den vänstra öronkåpan. Du kan även använda volymknapparna på RemoteTalk-kabeln.

 • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.
 • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

Svara på samtal

Svara på telefonsamtal med knappen b på den vänstra öronkåpan eller med mittknappen på RemoteTalk-kabeln.

 • Tryck en gång för att svara på eller avsluta samtal.
 • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.
 • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen i en sekund.
 • Sluta lyssna via hörlurarna och skicka samtalet till telefonen genom att trycka två gånger.

Återställa hörlurarna

Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning av dina hörlurar kan du behöva återställa dem.

Publiceringsdatum: