Om Bilder för OS X slutar svara när du skapar ett kort

Bilder erbjuder regelbundet nya och uppdaterade kortteman. Om du försöker att använda ett nytt tema innan hämtningen slutförs kan Bilder sluta svara.

När du skapar ett kort i Bilder behöver du välja ett tema för kortet. Om du väljer ett tema som nyss lagts till och vars hämtning inte slutförts ännu, kan Bilder sluta svara.

Du kan undvika det problemet genom att vänta tills nya temaförhandsvisningar har hämtas helt innan du använder dem. Gör så här:

  1. Om Bilder inte svarar trycker du på Kommando-Alternativ-Escape. Fönstret Tvångsavsluta program visas. Välj Bilder, klicka på Tvångsavsluta och tryck sedan på Tvångsavsluta igen för att bekräfta.
  2. Installera alla programvaruuppdateringar som finns tillgängliga för Mac-datorn.
  3. Starta om Mac-datorn.
  4. Öppna Bilder.
  5. Välj de bilder som du vill använda i kortet, klicka på plussymbolen  högst upp i Bilder-fönstret och välj Kort.
  6. Välj ett format för kortet.
  7. Skärmen Välj korttema visas. Högst upp i Bilder-fönstret indikerar en snurrande aktivitetssymbol  att nya teman hämtas. Vänta tills symbolen försvinner och alla teman har hämtats innan du väljer ett korttema.
Publiceringsdatum: