Hantera korten som du använder med Apple Pay

När du har lagt till kort i Wallet kan du ändra ditt förvalda kort, uppdatera din information och ta bort ett kort.1

Hanteringen av dina kort fungerar olika beroende på vilken enhet du använder.2

Ändra ditt förvalda kort

Det första kortet som du lägger till i Wallet blir ditt förvalda kort. Följ dessa steg om du lägger till fler kort och vill ändra ditt förvalda kort.

iPhone eller iPad

Inställningssymbol
Gå till Inställningar > Wallet och Apple Pay på din iPhone eller iPad och rulla ner till Transaktionsförval. Tryck på Förvalt kort och välj sedan ett nytt kort.

På iPhone kan du också öppna Wallet, trycka och hålla på ett kort och sedan dra det överst.

 

Apple Watch

Apple Watch-symbol
Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten. Tryck på fliken Min klocka, tryck på Wallet och Apple Pay > Förvalt kort och välj sedan ett nytt kort.

 

Mac-modeller med Touch ID

Gå till Systeminställningar > Wallet och Apple Pay. Välj ett nytt kort från popupmenyn Förvalt kort.

Standardkort för Apple Pay på Mac-modeller

I macOS är det inte möjligt att göra betalningar mellan personer med Apple Pay och Apple Cash.3

 

Uppdatera fakturerings- och kontaktinformation

Läs mer om hur du uppdaterar din fakturerings- och leveransinformation för korten som du använder med Apple Pay. För Apple Card4 läser du om hur du visar och uppdaterar din faktureringsadress och dina kontaktuppgifter.

iPhone eller iPad

 • Om du vill ändra faktureringsinformationen går du till Inställningar > Wallet och Apple Pay. Tryck på ett kort och tryck sedan på uppgiften som du vill uppdatera.
 • Om du vill uppdatera din e-postadress, ditt telefonnummer eller din leveransadress går du till Inställningar > Wallet och Apple Pay och väljer sedan det du vill uppdatera.

Mac-modeller med Touch ID

 • Om du vill ändra faktureringsadressen går du till Systeminställningar > Wallet och Apple Pay. Klicka på ett kort och sedan på popupmenyn Faktureringsadress.
 • Om du vill uppdatera din e-postadress, ditt telefonnummer eller din leveransadress går du till Systeminställningar > Wallet och Apple Pay, och klickar sedan på Kontakt och leverans.

Kortets nummer eller förfallodatum går inte att ändra manuellt, men det bör uppdateras automatiskt när du får ett nytt kort. Om din kortutfärdare inte har stöd för sådana uppdateringar kan du behöva ta bort kortet och lägga till det igen.

Ta bort ett kort

Du kan du ta bort ett kort från din enhet om du skulle behöva det. För Apple Card4 läser du om hur du stänger ditt konto. Följ de här stegen3 för Apple Cash för att avsluta ditt konto för Apple Cash eller stänga av Apple Cash på en viss enhet

iPhone eller iPad

Inställningssymbol
Ta bort ett kort som du använder på din iPhone eller iPad genom att gå till Inställningar > Wallet och Apple Pay. Tryck på kortet som du vill ta bort. Rulla sedan nedåt och tryck på Ta bort det här kortet.

Eller öppna Wallet, tryck på ett kort, tryck på knappen mer och rulla sedan nedåt och tryck på Ta bort det här kortet.

 

Apple Watch

Apple Watch-symbol
Om du vill ta bort ett kort från din Apple Watch öppnar du appen Apple Watch på din iPhone. Gå till fliken Min klocka, rulla nedåt och tryck på Wallet och Apple Pay. Tryck på kortet och rulla sedan nedåt och tryck på Ta bort det här kortet.

Eller tryck på Wallet på hemskärmen på din Apple Watch, tryck på ett kort, håll ned och tryck på Ta bort.

 

Mac-modeller med Touch ID

Om du vill ta bort ett kort som du använder på din Mac går du till Systeminställningar > Wallet och Apple Pay. Klicka på kortet som du vill ta bort och sedan på minustecknet (–).

Ta bort kort från Mac-modeller

Hantera butiks- eller bonuskort

Om du har slagit på Automatiskt val för ett butikskort som du vill betala med i en ansluten butik, kommer detta kort att presenteras istället för det förvalda kortet. Om du har slagit på Automatiskt val för ett bonuskort kommer din bonusinformation att visas vid den anslutna butiken när du använder Apple Pay.

När du lägger till ett butikskort eller bonuskort i Wallet, kan du få frågan om du vill att kortet ska väljas automatiskt. Så här slår du på eller av Automatiskt val:

 1. Öppna appen Wallet.
 2. Tryck på butikskortet eller bonuskortet.
 3. Tryck på knappen Mer, slå sedan på eller av Automatiskt val.

För Apple Card 4 läser du om hur du kan få Daily Cash på dina inköp.

Få hjälp om du förlorar din enhet eller den blir stulen

Med Apple Pay måste du auktorisera varje köp som görs med ett kreditkort, ett betalkort eller ett förbetalt kort genom att använda Face ID, Touch ID eller din lösenkod. När Handledsavkänning är aktiverat på din Apple Watch behöver du ange din lösenkod varje gång du tar den på dig. De här funktionerna hjälper till att förhindra obehöriga från att använda Apple Pay på din iPhone, iPad, Apple Watch eller Mac.

Gå till kontosidan för ditt Apple-ID eller använd Hitta min iPhone för att spärra eller helt ta bort möjligheten att betala med Apple Pay på den enheten. Logga in och klicka på din enhet på kontosidan för ditt Apple-ID. Gå till avsnittet Apple Pay och klicka på antingen Ta bort eller Ta bort alla vid informationen som visas. Dina kort spärras eller tas bort från Apple Pay även om enheten är offline och inte ansluten till ett mobilnät eller wifi-nätverk.

Du kan även ringa din kortutgivare för att ta bort dina kort från Apple Pay. Läs mer om vad du ska göra om du förlorar din iPhone eller om den blir stulen.

 1. Läs om vilka länder och regioner som stöder Apple Pay.
 2. I Fastlandskina finns inte Apple Pay för Mac-modeller med Touch ID.
 3. Tjänsterna för att skicka och ta emot pengar med Apple Pay och Apple Cash-kort tillhandahålls av Green Dot Bank som är medlem i FDIC. Den här funktionen är bara tillgänglig i USA. Läs mer om villkoren.
 4. Apple Card utfärdas av Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch. Apple Card är endast tillgängligt i USA.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: