Om XAVC-S-media från din Sony-kamera visas tom i iMovie för Mac

Om XAVC-S-film visas tom eller svart vid uppspelning i iMovie ser du till att iMovie är uppdaterat. Importera sedan om de aktuella klippen från din kamera.

I iMovie för Mac kan videor som importerats från en del Sony-kameror visas med en ospecifik miniatyrbild eller spelas upp med en svart skärm utan ljud. Det kan hända med videor som spelats in i 100 eller 120 fps (bildrutor per sekund). Om du vill använda den här typen av videor letar du efter iMovie-uppdateringer och importerar sedan samma klipp från din kamera som en del av en ny händelse.

Kontrollera om det finns några tillgängliga iMovie-uppdateringar

Använd dessa steg för att kontrollera att du använder iMovie 10.1 eller senare.

  1. Öppna iMovie.
  2. Välj iMovie > Om iMovie för att se vilken version av iMovie du använder.

Om du använder en äldre version av iMovie 10 uppdaterar du den från panelen Uppdateringar i Mac App Store.

Importera dina filmer igen

Om du använder iMovie 10.1 eller senare kan du importera filmer som spelats in i 100 eller 120 fps igen så att de spelas upp korrekt. 

  1. Anslut enheten till Mac-datorn.
  2. Klicka på knappen Importera i verktygsfältet för att öppna fönstret Importera. Om du inte ser knappen Importera klickar du på knappen Media i verktygsfältet och klickar sedan på knappen Importera.
  3. Välj Importera till: Ny händelse. 
  4. Ange ett namn för den nya händelsen och klicka sedan på OK.
  5. Kommandoklicka på varje klipp som du vill importera. Klicka sedan på Importera markerade eller på Importera alla.

Fönstret Importera stängs och dina klipp visas i händelsen. Filmerna du har importerat igen bör nu spelas upp utan tomma eller svarta bildrutor.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: