Återskapa tidigare versioner av iWork-dokument

Om du har aktiverat iCloud Drive för Pages, Numbers och Keynote sparas versioner av dina dokument på alla enheter då och då när du jobbar med dem. Följ de här anvisningarna för att hämta en tidigare version av ett dokument i Pages, Numbers eller Keynote.

Kontrollera att iCloud Drive har aktiverats för Pages, Numbers och Keynote:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Inställningar [ditt namn] iCloud och slår sedan på iCloud Drive. Kontrollera att Pages, Numbers och Keynote är påslagna.
 • Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Apple-ID, på iCloud och sedan på Alternativ bredvid iCloud Drive på Mac-datorn. Kontrollera att Pages, Numbers och Keynote är markerade och klicka sedan på Klar. 

Om du inte har aktiverat iCloud Drive kan du ändå se tidigare versioner av ett dokument på din Mac-dator, men ändringar i dokumentet syns bara från Mac-datorn.

Återskapa ett dokument från din iPhone eller iPad

 1. Tryck på Bläddra i dokumenthanteraren och sedan på iCloud Drive i menyn Bläddra. 
 2. Tryck på Markera och sedan på det dokument du vill återskapa. En markering visas på det. 
 3. På en iPhone trycker du på knappen Version . På en iPad trycker du på Versioner.
 4. Välj den version av dokumentet som du vill visa.
 5. Gör något av följande:
  • Tryck på Förhandsvisning om du vill förhandsvisa versionen. Du kan söka efter text och kopiera text och objekt från en förhandsvisad version, men du kan inte redigera i förhandsvisningen.
  • Om du vill återskapa dokumentet i den här versionen trycker du på Återskapa. Om du inte vill återskapa till den här versionen men vill spara den som en separat kopia trycker du på Spara en kopia. Om du vill återgå till den nuvarande versionen trycker du på Stäng.

Ditt dokument ersätts med versionen du valde. Upprepa stegen för att ångra ändringarna eller för att återskapa en annan version av dokumentet.


Återskapa ett dokument från Mac

 1. Öppna den fil du vill återskapa.
 2. Välj Arkiv > Återgå till > Bläddra bland alla versioner.
 3. Använd pilarna till höger för att rulla genom de senaste versionerna av dokumentet. Du kan se när versionen skapades på tidslinjen till höger på skärmen. Klicka på en version och rulla för att utforska dokumentet.
  Mac-dator som visar två bilder på en motorcykel, med olika banderollfärger
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill återskapa dokumentet till den här versionen klickar du på Återskapa.
  • Om du inte vill återskapa den här versionen men vill spara den som en separat kopia håller du ned tangenten Alternativ på tangentbordet och klickar på Återskapa en kopia. Appen öppnar en kopia av den versionen i ett nytt fönster.
  • Om du vill återgå till den befintliga versionen trycker du på Klar.

Ditt dokument ersätts med versionen du valde. Upprepa stegen för att ångra ändringarna eller för att återskapa en annan version av dokumentet.


Återskapa ett dokument från iWork för iCloud

Använd de här anvisningarna från en webbläsare på din Mac eller pc om du vill arbeta med en tidigare version av ett dokument i iCloud.

 1. Logga in på iCloud.com.
 2. Klicka på symbolen för Pages, Numbers eller Keynote.
 3. Öppna dokumentet.
 4. Klicka på verktygsknappen  och välj Bläddra bland alla versioner.
 5. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsgranska en tidigare version väljer du den versionen och klickar på Förhandsvisning. iCloud startar en ny webbläsarflik eller ett fönster med en förhandsvisning av det dokument du valde.
  • Om du vill återskapa dokumentet till den här versionen klickar du på Återskapa. 
  • Om du inte vill återskapa till den här versionen men vill spara den som en separat kopia öppnar du Förhandsvisning, väljer verktygsknappen och väljer sedan Hämta en kopia. Om du inte vill använda den här versionen stänger du fliken eller fönstret.

Ditt dokument ersätts med versionen du valde. Upprepa stegen för att ångra ändringarna eller för att återskapa en annan version av dokumentet.


Läs mer

Om dokumentet delas med andra kan alla som har behörighet bara kopiera och återskapa de versioner som har skapats efter att du delade dokumentet. 

Om du lägger till ett lösenord i ett dokument eller ändrar ett befintligt lösenord gäller det bara för den versionen av dokumentet och för efterföljande versioner.

Om ett dokument delas kan du förhindra att andra återskapar en oskyddad version av det eller en version med ett äldre lösenord genom att sluta dela dokumentet, lägga till ett unikt lösenord och sedan dela dokumentet igen.

Om du flyttar ett dokument utanför appmappen det tillhör (till exempel översta nivån i iCloud Drive-mappen) kanske du inte kan återskapa det till en tidigare version. Att flytta ett dokument hindrar också andra från att visa eller redigera dokumentet om du delar det från iCloud.

Publiceringsdatum: