Kontrollera statusen för ditt Bilder-bibliotek i macOS

Bilder för macOS ger detaljerad information om ditt bildbibliotek, som hur många bilder och videor du har, när biblioteket senast uppdaterades med iCloud-bildbiblioteket med mera.

Hitta bibliotekets statusvisning

Bibliotekets statusvisning finns längst ned i Bilder-vyn, under dina senaste bilder. Gå till Bilder-vyn genom att klicka på fliken Bilder längst upp i fönstret eller i sidofältet (om du visar det).

Det här anger bibliotekets statusvisning

Den övre raden i bibliotekets statusvisning anger alltid antalet bilder och videor i biblioteket.

Den undre raden visas endast om du har aktiverat iCloud-bildbibliotek. Där visas en jämförelse av bildbiblioteket på Mac-datorn och innehållet i iCloud-bildbiblioteket.

Senast uppdaterad

Den första delen (Uppdaterades alldeles nyss) visar när biblioteket på Mac-datorn senaste uppdaterades med iCloud-bildbiblioteket.

Objekt endast på den här datorn

Den andra delen (3 objekt endast på den här datorn) visas om det finns ”refererade” bilder eller videor i biblioteket på Mac-datorn. Refererade objekt överförs inte till iCloud-bildbiblioteket och är inte tillgängliga på andra enheter. Om du vill föra över dessa till iCloud-bildbiblioteket följer du dessa steg:

 1. Skapa ett nytt smart album genom att välja Arkiv > Nytt smart album.
 2. Ge det smarta albumet namnet ”Refererat” och ställ in de tre popup-menyerna till Bild – är – refererad.
 3. Välj ”Refererat” i det vänstra sidofältet. Om sidofältet inte är synligt väljer du Innehåll > Visa sidofältet.
 4. Tryck på Kommando-A för att välja alla bilder i det smarta albumet och välj sedan Arkiv > Samla ihop.

Det flyttar de refererade bilderna till ditt Bilder-bibliotek och uppdaterar dem med iCloud-bildbiblioteket.

Kan inte överföra

Den tredje delen (Kan inte överföra 2 objekt) visas om det finns några bilder eller videor på Mac-datorn som inte kan överföras till iCloud-bildbiblioteket. Du kanske kan lösa det med stegen nedan. Notera att redigeringar och nyckelord du lagt till för bilderna försvinner under denna process:

 1. Skapa ett nytt smart album genom att välja Arkiv > Nytt smart album.
 2. Ge det smarta albumet namnet ”Kan inte överföra” och ställ de tre popup-menyerna till Bild – kan – inte överföras till iCloud-bildbibliotek.
 3. Välj ”Kan inte överföras” i det vänstra sidofältet. Om sidofältet inte är synligt väljer du Innehåll > Visa sidofältet.
 4. Tryck på Kommando-A för att välja alla bilder i det smarta albumet och välj sedan Arkiv > Exportera > Exportera oförändrade original för (antal) bilder.
 5. I de följande dialogrutorna väljer du filnamnsformat och plats för de exporterade bilderna.
 6. När bilderna har exporterats kontrollerar du att de fortfarande är valda i det smarta albumet. Högerklicka eller kontrollklicka sedan på en av bilderna och välj Radera (antal) bilder i kontextmenyn.
 7. Importera tillbaka bilderna till biblioteket genom att välja Arkiv > Importera och välj bilderna på platsen du valde i steg 5.

När du har slutfört dessa steg visar bibliotekets statusvisning förloppet för överföringen till iCloud-bildbiblioteket för de nyligen importerade bilderna.

Publiceringsdatum: