Gästläget är inte tillgängligt i vissa IPv6-konfigurationer på AirPort-enheter

För att använda gästläget och IPv6 samtidigt måste du kanske lägga till ett värde för den delegerade prefixinställningen på din AirPort Extreme, AirPort Express eller AirPort Time Capsule.

Gästnätverksläge kanske inte är tillgängligt på din AirPort-enhet, beroende på hur din IPv6 är konfigurerad:

 • När du anger en LAN-prefixlängd för manuell router eller Tunnel-läge som motsvarar 64-bitar saknas tillgängliga bitar för att tillåta ett gästnätverk. I dessa fall är IPv6-gästnätverk inte tillgängligt.
 • Om en prefixdelegering inte tillhandahålls använder din AirPort-enhet en prefix på 64. Det här inaktiverar även gästnätverk för IPv6.

Du kan använda AirPort-verktyg för att ange en IPv6-prefix på 48 på din AirPort-enhet. Då kan du använder både IPv6 och gästnätverksläget samtidigt.

 1. Fråga din nätverksoperatör om dina IPv6-inställningar.
 2. Öppna AirPort-verktyget och markera sedan den AirPort-enhet som du håller på att installera. Ange enhetslösenordet om du blir ombedd att göra det.
 3. Klicka eller tryck på Internet och välj sedan Internetalternativ.
 4. Välj Manuellt i Ställ in IPv6.
 5. Från IPv6-läget väljer du Ursprunglig eller Tunnel enligt din nätverksoperatörs anvisningar.
 6. Ange IPv6-WAN-adressen, förvald router och annan information du fått från din nätverksoperatör. 
 7. Ange en /48-adress i fältet IPv6-delegerat prefix. Klicka på Spara och klicka sedan på Uppdatera för att uppdatera din AirPort-enhet.
   Panelen Internetalternativ i Airport-verktyg
Publiceringsdatum: