Konvertera Numbers-kalkylblad till PDF, Microsoft Excel med mera

Om du vill öppna ett Numbers-kalkylblad i en annan app konverterar du det först i Numbers. Du kan också öppna Microsoft Excel-kalkylblad och andra filtyper i Numbers, bland annat Excel-filer med pivottabeller.

Du kan konvertera och öppna kalkylblad i Numbers på en iPhone, iPad, Mac eller online på iCloud.com.

Konvertera och öppna kalkylblad i Numbers på en iPhone eller iPad

Du kan arbeta med en mängd olika filformat i Numbers på din iPhone eller iPad. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Numbers på en iPhone och iPad.

Konvertera ett Numbers-kalkylblad i Numbers på en iPhone eller iPad

Om du vill öppna ett Numbers-kalkylblad i en annan app, till exempel Microsoft Excel, kan du konvertera kalkylbladet till ett lämpligt format i Numbers.

 1. Öppna det kalkylblad som du vill konvertera i Numbers.
 2. På en iPhone trycker du på knappen Mer . På en iPad trycker du på kalkylbladets namn i verktygsfältet. Visas inte kalkylbladets namn i verktygsfältet trycker du på knappen Mer.
 3. Tryck på Exportera.
 4. Välj ett format för ditt kalkylblad. Om du exempelvis vill öppna ditt Numbers-kalkylblad i Microsoft Excel väljer du Excel.
 5. Välj eventuella ytterligare alternativ i fönstret som visas. När du exporterar till Excel kan du till exempel välja om du vill skapa ett kalkylblad för varje tabell eller för varje blad. Om du skapar ett separat kalkylblad för varje tabell kan du välja att inkludera ett kalkylblad med en sammanfattning som innehåller länkar till alla tabeller. 
 6. Välj hur du vill skicka filen, exempelvis med Mail eller Meddelanden. Du kan också spara filen till din enhet eller till iCloud Drive genom att välja Spara till Filer och sedan välja plats.

Öppna en fil i Numbers på din iPhone eller iPad

Om du vill öppna en fil som ett Excel-kalkylblad på din iPhone eller iPad trycker du på filen i kalkylbladshanteraren. Visas inte kalkylbladshanteraren trycker du på knappen Tillbaka  och trycker sedan på filen som du vill öppna. Om filen är nedtonad har den ett filformat som inte är kompatibelt.

Du kan även öppna en fil i Numbers från en annan app som Filer eller från ett e-postmeddelande:

 1. Öppna den andra appen och välj sedan kalkylbladet eller bilagan.
 2. Tryck på knappen Dela .
 3. Tryck på Kopiera till Numbers. Den ursprungliga filen är intakt.

När filen har öppnats kan du få ett meddelande om att filen senast redigerades i en app som inte var den senaste versionen av Numbers. Tryck på Klar för att öppna filen i Numbers. 

När du öppnar en Excel-fil med en pivottabell i Numbers 11.2 eller senare kan pivottabellen se annorlunda ut i Numbers än i Excel-filen.


Konvertera och öppna kalkylblad i Numbers för Mac

Du kan arbeta med flera olika filformat i Numbers för Mac. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Numbers för Mac.

Konvertera ett Numbers-kalkylblad i Numbers för Mac

Om du vill öppna ett Numbers-kalkylblad i en annan app, till exempel Microsoft Excel, kan du konvertera kalkylbladet i Numbers till ett lämpligt format.

 1. Öppna det Numbers-kalkylblad som du vill konvertera i Numbers.
 2. Välj Arkiv > Exportera till och välj sedan format. 
 3. I fönstret som visas kan du välja ett annat format eller ställa in ytterligare alternativ. Till exempel kan du kräva ett lösenord för att öppna en exporterad PDF eller välja formatet för ett exporterat Excel-kalkylblad.
 4. Klicka på Nästa. 
 5. Namnge filen och välj en mapp dit den ska sparas.
 6. Klicka på Exportera.

Öppna en fil i Numbers för Mac

Du kan öppna en fil från Finder eller från appen Numbers:

 • I Finder kontrollklickar du på filen och väljer sedan Öppna med > Numbers. Om Numbers är det enda kalkylbladsprogrammet på din Mac kan du helt enkelt dubbelklicka på filen.
 • I Numbers för Mac väljer du Arkiv > Öppna, markerar filen och klickar på Öppna. Om filen är nedtonad har den ett filformat som inte är kompatibelt.

När du öppnar filen kan du få ett meddelande om att kalkylbladet kommer att se annorlunda ut. Till exempel meddelar Numbers när typsnitt saknas. Det kan även visas varningar om du öppnar kalkylblad som skapats i äldre versioner av Numbers.

När du öppnar en Excel-fil med en pivottabell i Numbers 11.2 eller senare kan pivottabellen se annorlunda ut i Numbers än i Excel-filen.


Konvertera och öppna kalkylblad i Numbers för iCloud

Numbers för iCloud kan du öppna, redigera och dela dina filer från en webbläsare som stöds på en Mac-dator eller pc. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Numbers för iCloud.

Konvertera ett Numbers-kalkylblad i Numbers för iCloud

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Numbers.
 3. I kalkylbladshanteraren klickar du på knappen Mer  på filen som du vill konvertera och väljer sedan Hämta en kopia. Om du har kalkylbladet öppet klickar du på knappen Verktyg  i verktygsfältet och väljer sedan Hämta en kopia.
 4. Välj ett format för kalkylbladet. Filen börjar hämtas till hämtningsplatsen för din webbläsare.

Öppna en fil i Numbers för iCloud

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Numbers.
 3. Dra filen som du vill överföra till kalkylbladshanteraren i din webbläsare. Du kan också klicka på knappen Överför , välja filen och klicka på Välj.
 4. Dubbelklicka på filen i kalkylbladshanteraren.

När du öppnar en Excel-fil med en pivottabell i Numbers för iCloud kan pivottabellen se annorlunda ut i Numbers än i Excel-filen.


Kontrollera kompatibilitet för filformat

Format som du kan öppna i Numbers

Du kan öppna följande filformat i Numbers på en iPhone, iPad, Mac och online på iCloud.com:

 • Samtliga versioner av Numbers
 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx)*
 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • Tabbavgränsade textfiler eller textfiler med fast bredd

Format som du kan konvertera Numbers-kalkylblad till

Numbers på iPhone eller iPad:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx)*
 • PDF
 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • Tabbavgränsade värden (.tsv)
   

Numbers för Mac:

 • Numbers 09
 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx)*
 • PDF
 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • Tabbavgränsade värden (.tsv)

Numbers för iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx)*
 • PDF
 • Kommaseparerade värden (.csv)
   

* Behöver du exportera till äldre Microsoft Office-format som .doc, .xls eller .ppt kan du exportera till det aktuella XML-formatet istället och därefter öppna filen i motsvarande Office-app för att exportera till det äldre formatet.


Läs mer

 • Numbers på en iPhone, iPad, Mac och online på iCloud.com använder samma filformat. Om du skapar eller redigerar ett kalkylblad i Numbers på en plattform kan du öppna det i Numbers på någon annan plattform.
 • Du kan uppdatera den nuvarande versionen av Numbers på din iPhone, iPad eller iPod touch från App Store. Om du vill uppdatera Numbers för Mac använder du App Store på Mac-datorn.
 • Om du konverterar ett Numbers-kalkylblad till en version som är kompatibel med Numbers 09 kan du läsa mer om ändringar som görs när du exporterar till iWork 09.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: