Konvertera Numbers-kalkylblad till PDF, Microsoft Excel med mera

Om du vill öppna ett Numbers-kalkylblad i en annan app konverterar du det först i Numbers. Du kan även öppna Microsoft Excel-kalkylblad och andra filtyper i Numbers.

Du kan konvertera och öppna kalkylblad i Numbers på en iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

Konvertera och öppna kalkylblad i Numbers på iPhone eller iPad

Du kan arbeta med en mängd olika filformat i Numbers på din iPhone eller iPad. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Numbers på iPhone och iPad.

Konvertera ett Numbers-kalkylblad i Numbers på iPhone eller iPad

Om du vill öppna ett Numbers-kalkylblad i en annan app, till exempel Microsoft Excel, kan du konvertera presentationen till ett lämpligt format i Numbers.

 1. Öppna det kalkylblad som du vill konvertera i Numbers och tryck sedan på knappen Mer .
 2. Tryck på Exportera.
 3. Välj ett format för ditt kalkylblad. Om du exempelvis vill öppna ditt Numbers-kalkylblad i Microsoft Excel väljer du Excel.
 4. Välj hur du vill skicka kalkylblad, exempelvis med Mail eller Meddelanden.

Öppna en fil i Numbers på din iPhone eller iPad

Om du vill öppna en fil som ett Microsoft Excel-kalkylblad på din iPhone eller iPad trycker du på filen i kalkylbladshanteraren. Om kalkylbladshanteraren inte visas trycker du på knappen Tillbaka (på en iPhone eller iPod touch) eller Kalkylblad (på en iPad). Sedan trycker du på filen som du vill öppna. Om filen är nedtonad har den ett filformat som inte är kompatibelt.

Du kan även öppna en fil i Numbers från en annan app som Filer eller från ett e-postmeddelande:

 1. Öppna den andra appen och välj sedan kalkylbladet eller bilagan.
 2. Tryck på knappen Dela .
 3. Tryck på Kopiera till Numbers. Den ursprungliga filen är intakt.

När filen importerats kan du få ett meddelande om att filen senast redigerades i ett program som inte var den senaste versionen av Numbers. Tryck på Klar för att öppna filen i Numbers. 


Konvertera och öppna kalkylblad i Numbers för Mac

Du kan arbeta med flera olika filformat i Numbers för Mac. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Numbers för Mac.

Konvertera ett Numbers-kalkylblad i Numbers för Mac

Om du vill öppna ett Numbers-kalkylblad i en annan app, till exempel Microsoft Excel, kan du konvertera kalkylbladet i Numbers till ett lämpligt format.

 1. Öppna det Numbers-kalkylblad som du vill konvertera i Numbers.
 2. Välj Arkiv > Exportera till och välj sedan format. 
 3. I fönstret som visas kan du välja ett annat format eller ställa in ytterligare alternativ. Till exempel kan du kräva ett lösenord för att öppna en exporterad PDF eller välja formatet för ett exporterat Excel-kalkylblad.
 4. Klicka på Nästa. 
 5. Namnge filen och välj en mapp dit den ska sparas.
 6. Klicka på Exportera.

Om du vill skicka en fil i ett visst filformat genom Mail, Meddelanden, AirDrop eller Anteckningar väljer du Dela > Skicka en kopia. Därefter väljer du hur du vill skicka kalkylbladet och väljer sedan ett format.

Öppna en fil i Numbers för Mac

Du kan öppna en fil från Finder eller från appen Numbers:

 • I Finder kontrollklickar du på filen och väljer sedan Öppna med > Numbers. Om Numbers är det enda kalkylbladsprogrammet på din Mac kan du helt enkelt dubbelklicka på filen.
 • I Numbers för Mac väljer du Arkiv > Öppna, markerar filen och klickar på Öppna. Om filen är nedtonad har den ett filformat som inte är kompatibelt.

När du öppnar filen kan du få ett meddelande om att kalkylbladet kommer att se annorlunda ut. Till exempel meddelar Numbers när typsnitt saknas. Det kan även visas varningar om du öppnar kalkylblad som skapats i äldre versioner av Numbers.


Konvertera och öppna kalkylblad i Numbers för iCloud

Numbers för iCloud kan du öppna, redigera och dela dina filer från en webbläsare som stöds på en Mac-dator eller pc. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Numbers för iCloud.

Konvertera ett Numbers-kalkylblad i Numbers för iCloud

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Numbers.
 3. I kalkylbladshanteraren klickar du på knappen Mer  på filen som du vill konvertera och väljer sedan Hämta en kopia. Om du har kalkylbladet öppet klickar du på knappen Verktyg  i verktygsfältet och väljer sedan Hämta en kopia.
 4. Välj ett format för kalkylbladet. Filen börjar hämtas till hämtningsplatsen för din webbläsare.

Öppna en fil i Numbers för iCloud

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Numbers.
 3. Dra filen som du vill överföra till kalkylbladshanteraren i din webbläsare. Du kan också klicka på knappen Överför , välja filen och klicka på Välj.
 4. Dubbelklicka på filen i kalkylbladshanteraren.


Kontrollera kompatibilitet för filformat

Format som du kan öppna i Numbers

Du kan öppna följande filformat i Numbers på iPhone, iPad, Mac och online på iCloud.com:

 • Samtliga versioner av Numbers
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) och Office 97 eller senare (.xls)
 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • Tabbavgränsade textfiler eller textfiler med fast bredd

Format som du kan konvertera Numbers-kalkylblad till

Numbers på iPhone eller iPad:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • Tabbavgränsade värden (.tsv)
   

Numbers för Mac:

 • Numbers 09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) och Office 97 eller senare (.xls)
 • PDF
 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • Tabbavgränsade värden (.tsv)
   

Numbers för iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Kommaseparerade värden (.csv)
   


Läs mer

 • Numbers på iPhone, iPad, Mac och online på iCloud.com använder samma filformat. Om du skapar eller redigerar ett kalkylblad i Numbers på en plattform kan du öppna det i Numbers på någon annan plattform.
 • Du kan uppdatera den nuvarande versionen av Numbers på din iPhone, iPad eller iPod touch från App Store. Om du vill uppdatera Numbers för Mac använder du App Store på Mac-datorn.
 • Om du konverterar ett Numbers-kalkylblad till en version som är kompatibel med Numbers ’09 kan du läsa mer om ändringar som görs när du exporterar till iWork ’09.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: