Om anpassade varningsljud inte visas efter att ha uppgraderat till El Capitan

Du kan behöva flytta anpassade varningsljud för Mail, Kalender och andra program till en annan mapp för att fortsätta använda dem.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du uppgraderade till OS X El Capitan och ett program inte längre upptäcker dina anpassade varningsljud lägger du ljuden i mappen Sounds i mappen Bibliotek. I El Capitan kan du använda en av dessa biblioteksmappar:

  • Biblioteksmappen från den översta nivån på startskivan.
  • Biblioteksmappen i hemmappen. Du kan gå till den genom att hålla ned alternativtangenten och välja Gå > Bibliotek i menyfältet.

Om mappen Sounds inte finns i Bibliotek skapar du den genom att välja Ny mapp från menyn Arkiv. Skriv ”Sounds” med ett stort S. Du kan bli ombedd att ange ditt administratörslösenord när du skapar mappen eller flyttar ljud till den.

Starta om datorn när du är klar, öppna sedan programmet och välj dina anpassade varningsljud igen. Om dina ljud fortfarande inte visas i programmet kontrollerar du att ljuden är i rätt format för programmet. Exempelvis stöder Kalender endast AIFF-ljudfiler.

Publiceringsdatum: