Läs om enklare sätt att ange data i Numbers för iOS

Numbers för iOS formaterar automatiskt data baserat på vad du anger. Läs om hur du ändrar formatet och anger data med tangentbordet.

Numbers har flera olika tangentbord som gör det enkelt att lägga till data i kalkylblad. Du kan även vända din iPhone, iPad eller iPod touch åt sidan för att redigera i liggande orientering.

När du anger data identifierar Numbers automatiskt det du skriver i cellen och formaterar den rätt. Om du till exempel anger ”100 USD” kommer Numbers automatiskt att formatera cellen som valuta och använda det numeriska tangentbordet när du redigerar cellen. 

Om du vill ändra en cells format ska du trycka på cellen du vill redigera, på Formatera och sedan på Format. Tryck på ett format för att tillämpa det för cellen, eller tryck på Mer info  för att visa information om formatet.

Texttangentbord

Numbers på iPad som visar texttangentbordet

Det här är det förvalda tangentbordet som du kan använda för att skriva ord, siffror, datum och mer. På iPad* kan du också ange siffror och andra tecken med gesttangenterna. Dra nedåt på en tangent och lyft sedan ditt finger för att snabbt ange en siffra eller symbol.


Numeriskt tangentbord

Numbers på iPad som visar det numeriska tangentbordet

Tryck på Numeriskt tangentbord  för att ange siffror, valutavärden och bråk. Du kan även använda tangentbordet för att lägga till betyg med stjärnor, kryssrutor eller ange siffror i grundpotensform.


Tangentbord för inmatning av tidsdata

Tryck på Tangentbordet för datum och tid och tryck sedan på knappen Datum och tid eller knappen Tidslängd för att använda tangentborden som är utformade för att smidigt ange datum och tider. Du kan justera ett befintligt tidsvärde med knapparna – och + ovanför tangentbordet.


Formeltangentbord

Numbers på iPad som visar formeltangentbordet

Du kan använda formeltangentbordet för att lägga till funktioner, siffror och symboler i formler. Om tangentbordet inte redan visas trycker du på Visa tangentbord och sedan på Formeltangentbord  för att redigera en formel. Dra nedåt på tangenten och lyft sedan ditt finger eller byt till det numeriska tangentbordet på iPhone för att snabbt ange en siffra eller symbol på en iPad*. Du kan även ange en symbol genom att trycka på en symbol ovanför tangentbordet.

* Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig på alla iPad-modeller.

Publiceringsdatum: