Så här raderar du en app med konfigurationsprofil på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du tar bort en app och dess konfigurationsprofil.

Apple har tagit bort några appar från App Store som installerar rotcertifikat som kan tillåta övervakning av data. Om du har en av de här apparna installerade på din enhet tar du bort både appen och dess tillhörande konfigurationsprofil för att se till att dina data är skyddade även i fortsättningen.

Ta bort appen och dess konfigurationsprofil

Följ de här stegen för att ta bort en app och dess konfigurationsprofil.  

 1. Ta bort appen 
  • Tryck på och håll ned symbolen för appen tills den vibrerar.
  • Tryck sedan på Radera-knappen längst upp i vänstra hörnet på appen för att ta bort den. Om du ser ett meddelande med texten Radering av denna app raderar även alla dess data trycker du på Radera.
 2. Om appen har en konfigurationsprofil tar du bort den.
  • Gå till Inställningar > Allmänt > Profiler eller Profiler och enhetshantering,* och tryck sedan på appens konfigurationsfil.
  • Tryck sedan på Radera profil. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad och tryck sedan på Radera.
 3. Starta om din iPhoneiPad eller iPod touch.

* Om du inte ser det här alternativet i Inställningar är inga enhetshanteringsprofiler installerade på din enhet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: