Använda högtalaren Beats Pill+ i DJ-läge

I DJ-läge kan du styra högtalaren från fler än en telefon eller Bluetooth-källa.

Om du har appen Beats Pill+

Följ de här anvisningarna om du har installerat appen Beats Pill+ på en kompatibel enhet.

  1. Parkoppla telefonen eller en annan källenhet med högtalaren Beats Pill+.
  2. Tryck på DJ i appen Beats Pill+
  3. Parkoppla högtalaren Beats Pill+ med den andra källenheten. 
  4. Spela musik eller annat ljud på en av de parkopplade enheterna. Detta tar kontroll över uppspelningen på Beats Pill+ och pausar den andra enheten.

Om du inte har appen Beats Pill+

  1. Parkoppla telefonen eller en annan källenhet med högtalaren Beats Pill+.
  2. Håll ned b-knappen  i 3 sekunder för att gå in i upptäckbart läge. När b-knappen  pulserar kan Beats Pill+ upptäckas. Nu kan du parkoppla Beats Pill+ med den andra källenheten. 
  3. Spela musik eller annat ljud på en av de parkopplade enheterna. Detta tar kontroll över uppspelningen på Beats Pill+ och pausar den andra enheten.

Om du har Beats-appen för Android

  1. Parkoppla din Android eller annan källenhet med högtalaren Beats Pill+.
  2. Håll ned b-knappen  i 3 sekunder för att gå in i upptäckbart läge. När b-knappen  pulserar kan Beats Pill+ upptäckas. Nu kan du parkoppla Beats Pill+ med din Android-enhet. 
  3. Spela musik eller annat ljud på en av de parkopplade enheterna. Detta tar kontroll över uppspelningen på Beats Pill+ och pausar den andra enheten.

Läs mer

Publiceringsdatum: