Om ett fel visas när du publicerar flera bilder på onlinetjänster med Bilder för macOS

Begränsa antalet foton du skickar gruppvis för att undvika fel när du gör inlägg på onlinetjänster med Bilder för macOS.

När du överför flera bilder till Facebook, Flickr eller andra onlinetjänster med Bilder kan följande fel visas: ”Kan inte publiceras till (onlinetjänst). Inlägget kan inte skickas eftersom anslutningen till (onlinetjänst) misslyckades.”

Felet kan visas när du försöker överföra för många bilder samtidigt. Försök att begränsa varje överföring till 50 bilder eller färre för att undvika anslutningsfel.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: