Om du inte kan se knappen Nästa när du installerar Windows på din iMac (Retina 4K, 21,5 tum, sent 2015)

Om du installerar Windows 10 på en iMac (Retina 4K, 21,5 tum, sent 2015) kan du använda kortkommandon för att gå vidare i Windows-installeraren om några delar av fönstret visas utanför skärmen.

Under installationen kanske du inte ser knappen Nästa på språk- och inmatningsskärmen på Windows-inställningsprogrammet. Använd dessa steg för att gå till nästa skärm:

  1. Använd pekaren för att välja språk, tid och valutaformat och tangentbords- eller inmatningsmetod. 
  2. Tryck på Alt-N för att gå till nästa skärm.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: