Om Mail på Mac-datorn endast hämtar meddelanden när du öppnar dem

Mail i OS X El Capitan kan pausa hämtningar av vissa äldre meddelanden för att förlänga batteritiden.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

När bärbara Mac-datorer drivs med batteriström sparar Mail i OS X El Capitan energi genom att pausa hämtningar av hela meddelanden som är äldre än 30 dagar eller äldre än det 10 000:e hämtade meddelandet. Mail hämtar meddelanden från det nyaste till det äldsta. 

Ämnesraden och annan rubrikinformation för dessa äldre meddelanden bör visas men innehållet hämtas inte förrän du öppnar meddelandet och bilagorna hämtas inte förrän du öppnar dem. Du kanske inte märker en skillnad om du har en snabb internetanslutning.

Hämta ett helt meddelande och bilagor utan att öppna det genom att antingen koppla in strömkabeln till Mac-datorn eller genom att följa dessa steg:

  1. Leta reda på statusmeddelandet ”Pausat (batteridrift)” i det nedre vänstra hörnet i Mail under listan med brevlådor. Om brevlådorna inte är synliga väljer du Innehåll > Visa brevlådelista. 
  2. Klicka på uppdateringsknappen   bredvid statusmeddelandet.
Publiceringsdatum: