Inaktivera vuxet innehåll i Apple Music på Android

Du kan begränsa åtkomsten till musik med vuxet innehåll och på videoinnehåll med särskilda klassificeringar i appen Apple Music.

Stänga av åtkomst till musik med vuxet innehåll

 1. Öppna appen Apple Music på Android-enheten.
 2. Tryck på menysymbolen   längst upp till vänster och tryck sedan på Inställningar.
 3. Rulla till avsnittet om tillåtet innehåll och tryck på Tillåt vuxet innehåll för att inaktivera det.
 4. Ange en fyrsiffrig lösenkod och tryck på OK för att bekräfta den.
  Genom att ange en lösenkod förhindrar du att någon kan göra ändringar i den här inställningen utan ditt godkännande. Se till att du kommer ihåg lösenkoden eftersom du måste ange den om du vill aktivera vuxet innehåll. Det går inte att återställa lösenkoden om du glömmer den. Du måste ta bort Apple Music från telefonen och installera om den för att göra ändringar.

När du har inaktiverat vuxet innehåll kan låtar och album som är markerade som vuxet innehåll dyka upp i sökningar eller på en flik i Apple Music, men de går inte att spela upp. Radio spelar då endast tillåtna versioner av låtar.

Ange begränsningar för filmer och TV-program

 1. Öppna appen Apple Music på Android-enheten.
 2. Tryck på menysymbolen  längst upp till vänster och tryck sedan på Inställningar.
 3. Rulla till avsnittet om tillåtet innehåll och tryck på Musik eller TV-serier beroende på vad du vill begränsa.
 4. Ange en fyrsiffrig lösenkod.
  Genom att ange en lösenkod förhindrar du att någon kan göra ändringar i den här inställningen utan ditt godkännande. Se till att du kommer ihåg lösenkoden eftersom du måste ange den om du vill aktivera vuxet innehåll. Det går inte att återställa lösenkoden om du glömmer den. Om du glömmer bort din lösenkod måste du radera Apple Music från telefonen och sedan installera det igen för att göra ändringar.
 5. Välj en klassificering för en film eller TV-serie. Om du till exempel endast vill begränsa åtkomst till PG-klassificerade filmer väljer du PG. Välj Tillåt inte filmer eller Tillåt inte TV-program för att inaktivera all åtkomst till alla filmer och TV-program.

Efter att du har begränsat åtkomsten till filmer och TV-program kan innehåll klassificerat som vuxet dyka upp i sökningar eller på en flik i Apple Music, men de går inte att spela upp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: