Så här redigerar du med tillägg och appar från tredje part i Bilder

Läs mer om hur du redigerar bilder med tillägg från tredje part i Bilder för iOS och macOS. Och ta reda på hur Bilder och appar från tredje part samverkar på din Mac.

Appar och tillägg från tredje part ger dig fler redigeringsalternativ i Bilder för iOS och macOS. Du kan lägga till ändringar från flera appar och tillägg i en och samma bild eller använda valfri kombination av appar och tillägg tillsammans med redigeringsverktygen som är inbyggda i Bilder.

Använda tillägg från tredje part på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs mer om att hitta appar med tillägg till Bilder för din iOS-enhet, aktivera tilläggen och sedan använda dem för att redigera bilder.

Installera iOS-appar som innehåller tillägg

Använd App Store på din enhet för att hitta och installera appar med fullständiga redigeringsverktyg för Bilder, eller som innehåller tillägg till Bilder. Om en app innehåller tillägg till Bilder står det vanligtvis i beskrivningen. Sök exempelvis efter ”Photos extension” för att utforska fler appar.

Du kan också välja bland apparna i listan under Redigera bilder snabbare i App Store.

Aktivera tillägg på iOS-enheten

När du har installerat appar som innehåller tillägg för Bilder på din iPhone, iPad eller iPod touch, aktiverar du tilläggen:

 1. Öppna appen Bilder och tryck på en bild.
 2. Tryck på Ändra och sedan på knappen Mer med tre punkter.
 3. Svep åt vänster tills du ser knappen Mer och tryck sedan på den.
  iPhone med knappen Mer som ger åtkomst till tillägg från tredje part
 4. Appar som innehåller tillägg till Bilder visas. Du kan aktivera och inaktivera dem eller ändra ordning på dem genom att dra dem uppåt och nedåt. Tryck på Klar när du är färdig.
  iPhone med tillägg från tredje part som kan aktiveras och inaktiveras

Redigera bilder med tillägg på iOS-enheten

 1. Öppna appen Bilder och tryck på en bild.
 2. Tryck på Ändra och sedan på knappen Mer med tre punkter.
 3. Välj en app i menyn som visas.
  iPhone som visar tillgängliga tillägg från tredje part
 4. Redigera bilden med verktygen i tillägget.
  iPhone med en bild som håller på att redigeras med ett tillägg från tredje part
 5. När du är nöjd med dina ändringar klickar du på Klar. Du kan välja ett annat tillägg om du vill göra fler ändringar i bilden, eller använda något av redigeringsverktygen som är inbyggda i Bilder.
 6. Klicka på Klar för att avsluta redigeringsläget när du är klar med dina ändringar.

Använda tillägg från tredje part på Mac

Läs mer om att hitta program med tillägg till Bilder för Mac, aktivera tilläggen och sedan använda dem för att redigera bilder.

Installera Mac-program som du kan redigera med eller som innehåller tillägg

Med Bilder för macOS kan du lätt hitta program från tredje part:

 1. Dubbelklicka på en bild i biblioteket för att öppna den i en enda vy och klicka sedan på Redigera.
 2. Klicka på knappen Mer med tre punkter och välj sedan App Store.

Mac App Store öppnas och visar ett urval av redigeringsprogram från tredje part som fungerar med Bilder.

Du kan också välja bland programmen i listan under Redigera bilder snabbare i App Store.

Aktivera tillägg på Mac

När du har installerat program med tillägg till Bilder på Mac, aktiverar du tilläggen:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Tillägg.
 2. Klicka på Redigering i Bilder i det vänstra sidofältet. De program som innehåller tillägg till Bilder visas.
  Mac med tillgängliga tillägg från tredje part
 3. Aktivera de tillägg som du vill använda i Bilder. Du kan också dra dem uppåt eller nedåt om du vill ändra i vilken ordning de visas i Bilder.

Redigera bilder med tillägg på Mac

 1. Dubbelklicka på en bild i biblioteket för att öppna den i en enda vy och klicka sedan på Redigera.
 2. Klicka på knappen Mer med tre punkter.
 3. Välj ett program i menyn som visas.
  Mac med val av tillägg från tredje part
 4. Redigera bilden med de tilläggsverktyg som visas.
  Mac med bild som håller på att redigeras med tillägg från tredje part
 5. När du är nöjd med redigeringen klickar du på Spara ändringar. Du kan välja ett annat tillägg om du vill göra fler ändringar i bilden, eller använda något av redigeringsverktygen som är inbyggda i Bilder.
 6. Klicka på Klar för att avsluta redigeringsläget när du är klar med dina ändringar.

Redigera bilder i program från tredje part på din Mac

Med Bilder för macOS High Sierra och senare, kan du skicka en bild till de flesta bildhanteringsprogram från tredje part och redigera dem där, och sedan spara ändringarna direkt i biblioteket.

 1. Kontrollklicka på en bild och välj Redigera med i sammanhangsmenyn. Välj sedan bildredigeringsprogram från listan med program från tredje part på Mac-datorn. Du kan även klicka på en bild och välja Bild > Redigera med i menyraden.
 2. Bilden öppnas i det tredjepartsprogram som du väljer. Gör dina ändringar och spara. 
  Om bilden sparas i ett format som inte är standard, letar du efter möjligheten att spara bilden som JPEG eller ett annat format som stöds av Bilder.

Din redigerade bild visas automatiskt i Bilder.

Läs mer

 • När du redigerar en bild med tillägg från tredje part eller de inbyggda verktygen i Bilder, kan du alltid börja om med den ursprungliga bilden. Öppna bilden i redigeringsläget och klicka sedan på Återgå till original på Mac eller tryck på Återgå om du använder en iOS-enhet.
 • Om du använder iCloud-bilder är dina bilder ordnade och uppdaterade överallt där du använder samma Apple-ID. Så alla ändringar du gör på en enhet visas även på dina andra enheter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: