Reklam och integritet

Apples annonsplattform har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.

Apples reklamplattform har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.

Annonser som levereras av Apples reklamplattform kan visas i App Store i iOS, Apple News och Aktier.

Följande kontextuella information kan användas till att visa annonser för dig:

  • Enhetsinformation: Språkinställningarna för tangentbordet, enhetstyp, OS-version, mobilleverantör och anslutningstyp.
  • Enhetens plats: Om tjänsten för platsbaserade Apple Ads är aktiverad kan din platsinformation användas till att visa annonser som är geografiskt relevanta för dig. Platsinformation för din enhet lagras inte av Apples annonsplattform och profiler skapas inte från denna information.
  • Sökningar i App Store i iOS: När du söker i App Store i iOS kan din förfrågning användas till att visa en relevant annons för dig.
  • Apple News och Aktier: Vilken typ av artikel som du läser används till att visa lämpliga annonser.

Apples annonsplattform skapar grupper av personer med liknande egenskaper och använder dessa grupper, även kallade segment, för riktade annonser. På så sätt blir annonserna som visas relevanta. Information om dig används till att avgöra vilka segment du ingår i och därför vilka annonser som visas för dig. Din integritet skyddas genom att du placeras i segment som innehåller minst 5 000 personer.

I Apple News och Aktier används ämnen och publikationer som är kopplade till ditt News-ID, samt de publikationer som du tillåter att skicka notiser, till att placera dig i segment. Inga segment skapas från söktermer i App Store.

I App Store i iOS, Apple News och Aktier kan även följande information användas till att placera dig i segment:

  • Kontoinformation: Ditt namn, din adress, din ålder och enheter som är registrerade till ditt konto. Information som ditt förnamn på registreringssidan för Apple-ID, eller titeln i ditt iTunes-konto, kan användas till att fastställa ditt kön.
  • Hämtningar: Musik, filmer, böcker, TV-program och appar som du hämtar.
  • Aktiviteter i andra appar: Om du har godkänt det kan apputvecklare ge information om dina köp inuti appar och andra aktiviteter, till exempel att du har klarat en nivå i ett spel, om detta uppfyller apputvecklarnas egna integritetspolicyer och gällande lagar.
  • Annonsering: Hur du interagerar med reklam som levereras av Apples annonsplattform.
  • Andra segment: Under specifika annonskampanjer kan annonsörer matcha egen information om användare med Apples information och på så sätt skapa segment, som måste innehålla minst 5 000 personer. Annonsörer kan använda ett annons-ID, eller annan information som de har om användare, till exempel telefonnummer och e-postadresser till att matcha användare mot segment på Apples annonsplattform. Under matchningsprocessen döljs dessa annons-ID så att ingen information som kan identifiera enskilda individer delas. Annonsörer kan välja vilka segment som de matchar användare mot genom att använda information som de har fått från interaktioner med användare. Denna information samlas in och används enligt annonsörernas egna integritetspolicyer.

Apple har inte någon information om din sexuella läggning eller din religiösa eller politiska uppfattning och gör inte någon sådan information tillgänglig för annonsörer. Inga transaktioner via Apple Pay och inga data från appen Hälsa är tillgängliga för Apples annonsplattform och används inte heller för reklamändamål.

Apple kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra till tredje part någon information som kan kopplas till enskilda individer.

Information som samlas in av Apple behandlas enligt Apples integritetspolicy som du hittar på www.apple.com/se/privacy.

Visa dina annonsinställningar

Om den här annonsen

Om du vill få information om varför en viss annons visades för dig i App Store i iOS, Apple News eller Aktier trycker du på knappen Annons på annonsen. Detta visar de segment och andra data, till exempel demografisk information, som ledde till att annonsen visades för dig.

Annonsinformation

Om du vill se information om dig som kan användas till att leverera riktade annonser via Apples annonseringsplattform, inklusive vilka segment som du ingår i, öppnar du Inställningar på din iOS-enhet. Välj Integritet, sedan Reklam och tryck på Visa annonsinformation. 

Du kan se den här informationen i macOS genom att öppna Systeminställningar och klicka på Säkerhet och integritet. Sedan klickar du på fliken Integritet, markerar Annonsering och klickar på Visa annonsinformation.

Om Begränsa spårning är aktiverat har Apples annonsplattform inte några annonsinställningsdata för dig.

Om du anser att informationen om dig är felaktig uppdaterar du din kontoinformation för Apple-ID och iTunes.

Välj dina annonsinställningar

Välj bort riktade annonser som baseras på din plats

Du kan välja att inte få platsbaserade annonser på iOS-enheten genom att öppna Inställningar och trycka på Integritet. Tryck sedan på Platstjänster, tryck på Systemtjänster och sätt reglaget för platsbaserade Apple Ads till Av. 

I macOS kan du välja att inte få platsbaserade annonser genom att öppna Systeminställningar och klicka på Säkerhet och integritet. Sedan klickar du på fliken Integritet, markerar Platstjänster och avmarkerar rutan för platsbaserade Apple Ads.

Om du avaktiverar Platstjänster på enheten får inte Apples annonsplattform någon platsbaserad information.

Välj bort intressebaserade annonser

Du kan välja att begränsa annonsspårning på iOS genom att öppna Inställningar och trycka på Integritet. Tryck sedan på Reklam och sätt reglaget Begränsa spårning till På. Om du vill begränsa annonsspårning på Apple TV öppnar du Inställningar, väljer Allmänt och sedan Integritet. Sätt sedan reglaget för Begränsa spårning till På. I macOS kan du begränsa annonsspårning genom att öppna Systeminställningar och klicka på Säkerhet och integritet. Sedan klickar du på fliken Integritet, markerar Annonsering och avmarkerar rutan Begränsa spårning.

Om du väljer att begränsa spårning kommer Apples annonsplattform att välja bort reklam till ditt Apple-ID som är inriktad på dina intressen oavsett vilken enhet du använder. Appar och annonsörer som inte använder Apples annonsplattform men som använder Apples annons-ID måste kontrollera inställningen Begränsa spårning och Apples riktlinjer tillåter inte att de visar riktade annonser för dig om du har aktiverat Begränsa spårning. När Begränsa spårning är aktiverat i iOS 10 eller senare ersätts detta annons-ID med ett generellt värde som består av enbart nollor så att ingen riktad reklam visas. Ett nytt slumpmässigt ID skapas automatiskt om du avaktiverar Begränsa spårning.

Du kan när som helst rensa de data som är associerade med din annonsidentifierare genom att helt enkelt nollställa den. Du nollställer din annonsidentifierare på iOS genom att öppna Inställningar, trycka på Integritet, trycka på Reklam och trycka på Nollställ annonsidentifierare. Om du vill nollställa din annonsidentifierare på Apple TV öppnar du Inställningar och väljer Allmänt. Välj sedan Integritet och klicka på Nollställ annonsidentifierare. I macOS nollställer du din annonsidentifierare genom att öppna Systeminställningar och klicka på Säkerhet och integritet, klicka på fliken Integritet, markera Annonsering och slutligen klicka på knappen Nollställ annonsidentifierare.

Om du aktiverar Begränsa spårning kan du fortfarande få lika många annonser, men annonserna kanske inte är lika relevanta för dig.

Publiceringsdatum: