Om säkerhetsinnehållet i watchOS 2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i watchOS 2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

watchOS 2

 • Apple Pay

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Vissa kort kan tillåta att en terminal hämtar begränsad information om de senaste transaktionerna när kunden gör en betalning

  Beskrivning: Transaktionsloggsfunktionen aktiverades i vissa konfigurationer. Problemet löstes genom borttagning av transaktionsloggsfunktionen.

  CVE-ID

  CVE-2015-5916

 • Ljud

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Uppspelning av en skadlig ljudfil kan leda till en oväntad programavslutning

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hantering av ljudfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5862: YoungJin Yoon på Information Security Lab. (Adv.: Prof. Taekyoung Kwon), Yonsei University i Seoul, Korea

 • Certifierad förtroendepolicy

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Uppdatering av den certifierade förtroendepolicyn

  Beskrivning: Den certifierade förtroendepolicyn uppdaterades. Du kan läsa den fullständiga listan över certifikat på https://support.apple.com/sv-se/HT204873.

 • CFNetwork

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan påverka SSL/TLS-anslutningar

  Beskrivning: Ett problem med godkännande av certifikat förekom i NSURL när ett certifikat ändrades. Problemet har åtgärdats genom förbättrad certifikatvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5824: Timothy J. Wood på The Omni Group

 • CFNetwork

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Vid anslutning till en skadlig webbproxy kan skadliga cookies för en webbplats ställas in

  Beskrivning: Det förekom ett problem med hantering av svar vid proxyanslutning. Problemet åtgärdades genom att ta bort rubriken för inställning av cookies vid tolkning av anslutningssvaret.

  CVE-ID

  CVE-2015-5841: Xiaofeng Zheng på Blue Lotus Team, Tsinghua University

 • CFNetwork

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan spåra en användares aktivitet

  Beskrivning: Ett problem med cookies över flera domäner förekom i hanteringen av toppnivådomäner. Problemet åtgärdades genom införande av fler begränsningar för skapande av cookies.

  CVE-ID

  CVE-2015-5885: Xiaofeng Zheng på Blue Lotus Team, Tsinghua University

 • CFNetwork

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En person med fysisk åtkomst till en iOS-enhet kan läsa cachedata från Apples appar

  Beskrivning: Cachedata krypterades med en nyckel som enbart skyddades av maskinvaru-UID. Problemet åtgärdades genom att cachedata krypterades med en nyckel som skyddas både av maskinvaru-UID och användarens lösenkod.

  CVE-ID

  CVE-2015-5898: Andreas Kurtz på NESO Security Labs

 • CoreCrypto

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En angripare kan ta reda på en privat nyckel

  Beskrivning: Genom att observera ett flertal inloggnings- eller avkrypteringsförsök kan en angripare ta reda på den privata RSA-nyckeln. Problemet åtgärdades med hjälp av förbättrade krypteringsalgoritmer.

 • CoreText

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad teckensnittsfil kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av typsnittsfiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5874: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Data Detectors Engine

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad textfil kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Minnesfel förekom i bearbetningen av textfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5829: M1x7e1 på Safeye Team (www.safeye.org)

 • Dev Tools

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i dyld. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5876: beist of grayhash

 • Skivavbilder

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsfel förekom i DiskImages. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5847: Filippo Bigarella, Luca Todesco

 • dyld

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Ett program kan kringgå kodsignering

  Beskrivning: Det förekom ett problem med validering av kodsignaturen i körbara filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5839: @PanguTeam, TaiG Jailbreak Team

 • GasGauge

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kernel-privilegier

  Beskrivning: Flera minneskorruptionsproblem förekom i kärnan. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5918: Apple

  CVE-2015-5919: Apple

 • ICU

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Flera sårbarheter i ICU

  Beskrivning: Flera sårbarheter fanns i ICU-versioner äldre än 53.1.0. De hanterades genom att ICU uppdaterades till version 55.1.

  CVE-ID

  CVE-2014-8146

  CVE-2015-1205

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Ett skadligt program kan ta reda på layouten för kernelminnet

  Beskrivning: Ett fel förekom som ledde till att kärnminnesinnehåll avslöjades. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5834: Cererdlong på Alibaba Mobile Security Team

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsfel förekom i IOAcceleratorFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5848: Filippo Bigarella

 • IOKit

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsproblem förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5844: Filippo Bigarella

  CVE-2015-5845: Filippo Bigarella

  CVE-2015-5846: Filippo Bigarella

 • IOMobileFrameBuffer

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsfel förekom i IOMobileFrameBuffer. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5843: Filippo Bigarella

 • IOStorageFamily

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En lokal angripare kan läsa kärnminne

  Beskrivning: Ett minnesinitieringsproblem förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5863: Ilja van Sprundel på IOActive

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kernel-privilegier

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsproblem förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5868: Cererdlong på Alibaba Mobile Security Team

  CVE-2015-5896: Maxime Villard på m00nbsd

  CVE-2015-5903: CESG

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En lokal angripare kan styra värdet för stackcookies

  Beskrivning: Det förekom flera sårbarheter vid generering av stackcookies i användarutrymmet. Problemet åtgärdades genom förbättrad generering av stackcookies.

  CVE-ID

  CVE-2013-3951: Stefan Esser

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En lokal process kan modifiera andra processer utan behörighetskontroller

  Beskrivning: Det förekom ett problem där rotprocesser som använder processor_set_tasks API tillåts att hämta aktivitetsportar för andra processer. Problemet har åtgärdats genom förbättrade behörighetskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-5882: Pedro Vilaça med utgångspunkt från ursprunglig forskning utförd av Ming-chieh Pan och Sung-ting Tsai; Jonathan Levin

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En angripare ett lokalt LAN-segment kan inaktivera IPv6-routing

  Beskrivning: Det förekom ett problem med otillräcklig validering vid hantering av IPv6-routerannonseringar som gjorde att en angripare kunde ställa in hoppgränsen på ett godtyckligt värde. Problemet åtgärdades genom att en nedre hoppgräns infördes med tvång.

  CVE-ID

  CVE-2015-5869: Dennis Spindel Ljungmark

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En lokal användare kan ta reda på schemat för kärnminnet

  Beskrivning: Ett fel förekom i XNU som ledde till att kärnminne avslöjades. Problemet åtgärdades genom förbättrad initiering av kärnminnesstrukturerna.

  CVE-ID

  CVE-2015-5842: beist of grayhash

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: En lokal användare kan orsaka att tjänster nekas i systemet

  Beskrivning: Ett problem förekom i HFS-enhetsmontering. Problemet åtgärdades genom ytterligare valideringskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-5748: Maxime Villard på m00nbsd

 • libpthread

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kernel-privilegier

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsproblem förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5899: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

 • PluginKit

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Ett skadligt företagsprogram kan installera tillägg innan programmet har blivit betrott

  Beskrivning: Ett problem förekom vid validering av tillägg under installation. Problemet åtgärdades genom förbättrad appverifiering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5837: Zhaofeng Chen, Hui Xue och Tao (Lenx) Wei på FireEye, Inc.

 • removefile

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Beskrivning: Bearbetning av skadliga data kan leda till oväntad programavslutning

  Beskrivning: Ett spillfel förekom i checkint division-rutinerna. Problemet åtgärdades genom förbättrade divisionsrutiner.

  CVE-ID

  CVE-2015-5840: en anonym person

 • SQLite

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Flera sårbarheter i SQLite 3.8.5

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i SQLite 3.8.5. Dessa problem åtgärdades genom att uppdatera SQLite till version 3.8.10.2.

  CVE-ID

  CVE-2015-5895

 • tidy

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple Watch Edition

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsfel förekom i Tidy. Problemen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5522: Fernando Muñoz på NULLGroup.com

  CVE-2015-5523: Fernando Muñoz på NULLGroup.com

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: