En lista över tillförlitliga rotcertifikat i OS X El Capitan

OS X Trust Store innehåller tillförlitliga rotcertifikat som är förinstallerade i OS X.

Om tillförlitlighet och certifikat

OS X El Capitan 10.11 Trust Store innehåller tre kategorier med certifikat:

  • Tillförlitliga certifikat etablerar en tillförlitlig kedja som i sin tur kontrollerar andra certifikat från tillförlitliga rötter, till exempel i syfte att etablera en säker anslutning till en webbserver. När IT-administratörer skapar konfigurationsprofiler för OS X El Capitan behöver de inte ta med dessa tillförlitliga rotcertifikat.
  • Fråga alltid används för certifikat som inte är tillförlitliga men som inte blockeras. När något av dessa certifikat används blir du tillfrågad om du vill lita på det eller inte.
  • Blockerade certifikat betraktas som skadliga och går aldrig att lita på.

Den här artikeln innehåller en lista över förtroendepolicyer för certifikat i OS X El Capitan. Den uppdateras när certifikatlistan ändras.

Tillförlitliga certifikat

Certifikatnamn Utfärdat av Skriv Nyckelstorlek Sig alg Serienummer Utgår EV-policy
A-Trust-nQual-01  A-Trust-nQual-01  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 E2 42  30 nov 2014 kl. 23.00.00  Ej EV 
A-Trust-nQual-03  A-Trust-nQual-03  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01 6C 1E  17 aug 2015 kl. 22.00.00  Ej EV 
A-Trust-Qual-01  A-Trust-Qual-01  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 E2 43  30 nov 2014 kl. 23.00.00  Ej EV 
A-Trust-Qual-02  A-Trust-Qual-02  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 E2 48  2 dec 2014 kl. 23.00.00  Ej EV 
AAA Certificate Services  AAA Certificate Services  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  31 dec 2028 kl. 23.59.59  Ej EV 
Actalis Authentication Root CA  Actalis Authentication Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  57 0A 11 97 42 C4 E3 CC  22 sep 2030 kl. 11.22.02  1.3.159.1.17.1 
AddTrust Class 1 CA Root  AddTrust Class 1 CA Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  30 maj 2020 kl. 10.38.31  Ej EV 
AddTrust External CA Root  AddTrust External CA Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  30 maj 2020 kl. 10.48.38  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
AddTrust Public CA Root  AddTrust Public CA Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  30 maj 2020 kl. 10.41.50  Ej EV 
AddTrust Qualified CA Root  AddTrust Qualified CA Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  30 maj 2020 kl. 10.44.50  Ej EV 
Admin-Root-CA  Admin-Root-CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  3B F3 81 D0  10 nov 2021 kl. 07.51.07  Ej EV 
AdminCA-CD-T01  AdminCA-CD-T01  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  25 jan 2016 kl. 12.36.19  Ej EV 
AffirmTrust Commercial  AffirmTrust Commercial  RSA  2 048 bitar  SHA-256  77 77 06 27 26 A9 B1 7C  31 dec 2030 kl. 14.06.06  1.3.6.1.4.1.34697.2.1 
AffirmTrust Networking  AffirmTrust Networking  RSA  2 048 bitar  SHA-1  7C 4F 04 39 1C D4 99 2D  31 dec 2030 kl. 14.08.24  1.3.6.1.4.1.34697.2.2 
AffirmTrust Premium ECC  AffirmTrust Premium ECC  ECDSA  384 bitar  SHA-384  74 97 25 8A C7 3F 7A 54  31 dec 2040 kl. 14.20.24  1.3.6.1.4.1.34697.2.4 
AffirmTrust Premium  AffirmTrust Premium  RSA  4 096 bitar  SHA-384  6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE  31 dec 2040 kl. 14.10.36  1.3.6.1.4.1.34697.2.3 
ANF Global Root CA  ANF Global Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  01 3F 2F 31 77 E6  5 jun 2033 kl. 17.45.38  1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22 
Apple Root CA – G2  Apple Root CA – G2  RSA  4 096 bitar  SHA-384  01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0  30 apr 2039 kl. 18.10.09  Ej EV 
Apple Root CA – G3  Apple Root CA – G3  ECDSA  384 bitar  SHA-384  2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95  30 apr 2039 kl 18.19.06  Ej EV 
Apple Root CA  Apple Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  02  9 feb 2035 kl. 21.40.36  Ej EV 
Apple Root Certificate Authority  Apple Root Certificate Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  10 feb 2025 kl. 00.18.14  Ej EV 
Application CA G2  Application CA G2  RSA  2 048 bitar  SHA-1  31  31 mar 2016 kl. 14.59.59  Ej EV 
ApplicationCA  ApplicationCA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  31  12 dec 2017 kl. 15.00.00  Ej EV 
ApplicationCA2 Root  ApplicationCA2 Root  RSA  2 048 bitar  SHA-256  31 32 35 33 37 32 38 32 38 32 38  12 mar 2033 kl. 15.00.00  Ej EV 
Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  RSA  4 096 bitar  SHA-1  53 EC 3B EE FB B2 48 5F  31 dec 2030 kl. 08.38.15  1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10 
Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  RSA  4 096 bitar  SHA-384  01  17 dec 2030 kl. 23.59.59  Ej EV 
Baltimore CyberTrust Root  Baltimore CyberTrust Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  02 00 00 B9  12 maj 2025 kl. 23.59.00  1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1 
Belgium Root CA2  Belgium Root CA2  RSA  2 048 bitar  SHA-1  2A FF BE 9F A2 F0 E9 87  15 dec 2021 kl. 08.00.00  Ej EV 
Buypass Class 2 CA 1  Buypass Class 2 CA 1  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  13 okt 2016 kl. 10.25.09  Ej EV 
Buypass Class 2 Root CA  Buypass Class 2 Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  02  26 okt 2040 kl. 08.38.03  Ej EV 
Buypass Class 3 CA 1  Buypass Class 3 CA 1  RSA  2 048 bitar  SHA-1  02  9 maj 2015 kl. 14.13.03  2.16.578.1.26.1.3.3 
Buypass Class 3 Root CA  Buypass Class 3 Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  02  26 okt 2040 kl. 08.28.58  2.16.578.1.26.1.3.3 
CA Disig Root R1  CA Disig Root R1  RSA  4 096 bitar  SHA-1  00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28  19 jul 2042 kl. 09.06.56  Ej EV 
CA Disig Root R2  CA Disig Root R2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63  19 jul 2042 kl. 09.15.30  Ej EV 
CA Disig  CA Disig  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  22 mar 2016 kl. 01.39.34  Ej EV 
Certigna  Certigna  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF  29 jun 2027 kl. 15.13.05  1.2.250.1.177.1.18.2.2 
Certinomis – Autorité Racine  Certinomis – Autorité Racine  RSA  4 096 bitar  SHA-1  01  17 sep 2028 kl. 08.28.59  Ej EV 
Certinomis – Root CA  Certinomis – Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  01  21 okt 2033 kl. 09.17.18  Ej EV 
certSIGN ROOT CA  certSIGN ROOT CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  20 06 05 16 70 02  4 jul 2031 kl. 17.20.04  Ej EV 
Certum CA  Certum CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01 00 20  11 jun 2027 kl. 10.46.39  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA 2  Certum Trusted Network CA 2  RSA  4 096 bitar  SHA-512  00 B8 59 14 71 3F 57 DF 8F 31 C0 33 3D D2 D6 19 7A 23 17 B4 EB  6 okt 2046 kl. 08.39.56  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA  Certum Trusted Network CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  04 44 C0  31 dec 2029 kl. 12.07.37  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Chambers of Commerce Root – 2008  Chambers of Commerce Root – 2008  RSA  4 096 bitar  SHA-1  00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA  31 jul 2038 kl. 12.29.50  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Chambers of Commerce Root  Chambers of Commerce Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00  30 sep 2037 kl. 16.13.44  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Cisco Root CA 2048  Cisco Root CA 2048  RSA  2 048 bitar  SHA-1  5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF  14 maj 2029 kl. 20.25.42  Ej EV 
Class 2 Primary CA  Class 2 Primary CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 85 BD 4B F3 D8 DA E3 69 F6 94 D7 5F C3 A5 44 23  6 jul 2019 kl. 23.59.59  1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1 
Common Policy  Common Policy  RSA  2 048 bitar  SHA-1  29 36 47 AA E3 8A AC 86 4A 23 56 F2 CA B7 61 AF  15 okt 2027 kl. 16.08.00  Ej EV 
COMODO Certification Authority  COMODO Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D  31 dec 2029 kl. 23.59.59  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 
ComSign CA  ComSign CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44  19 mar 2029 kl. 15.02.18  Ej EV 
ComSign Global Root CA  ComSign Global Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE  16 jul 2036 kl. 10.24.55  Ej EV 
ComSign Secured CA  ComSign Secured CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9  16 mar 2029 kl. 15.04.56  Ej EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  RSA  2 048 bitar  SHA-256  09 83 F3  5 nov 2029 kl. 08.35.58  Ej EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  RSA  2 048 bitar  SHA-256  09 83 F4  5 nov 2029 kl. 08.50.46  1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1 
Deutsche Telekom Root CA 2  Deutsche Telekom Root CA 2  RSA  2 048 bitar  SHA-1  26  9 jul 2019 kl. 23.59.00  Ej EV 
DigiCert Assured ID Root CA  DigiCert Assured ID Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39  10 nov 2031 kl. 00.00.00  Ej EV 
DigiCert Assured ID Root G2  DigiCert Assured ID Root G2  RSA  2 048 bitar  SHA-256  0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B  15 jan 2038 kl. 12.00.00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Assured ID Root G3  DigiCert Assured ID Root G3  ECDSA  384 bitar  SHA-384  0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC  15 jan 2038 kl. 12.00.00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root CA  DigiCert Global Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A  10 nov 2031 kl. 00.00.00  Ej EV 
DigiCert Global Root G2  DigiCert Global Root G2  RSA  2 048 bitar  SHA-256  03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5  15 jan 2038 kl. 12.00.00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root G3  DigiCert Global Root G3  ECDSA  384 bitar  SHA-384  05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72  15 jan 2038 kl. 12.00.00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert High Assurance EV Root CA  DigiCert High Assurance EV Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77  10 nov 2031 kl. 00.00.00  2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Trusted Root G4  DigiCert Trusted Root G4  RSA  4 096 bitar  SHA-384  05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C  15 jan 2038 kl. 12.00.00  2.16.840.1.114412.2.1 
DoD Root CA 2  DoD Root CA 2  RSA  2 048 bitar  SHA-1  05  5 dec 2029 kl. 15.00.10  Ej EV 
DST ACES CA X6  DST ACES CA X6  RSA  2 048 bitar  SHA-1  0D 5E 99 0A D6 9D B7 78 EC D8 07 56 3B 86 15 D9  20 nov 2017 kl. 21.19.58  Ej EV 
DST Root CA X3  DST Root CA X3  RSA  2 048 bitar  SHA-1  44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B  30 sep 2021 kl. 14.01.15  Ej EV 
DST Root CA X4  DST Root CA X4  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 D0 1E 46 50 00 00 29 8C 00 00 00 02 00 00 00 02  13 sep 2020 kl. 06.22.50  Ej EV 
E-Tugra Certification Authority  E-Tugra Certification Authority  RSA  4 096 bitar  SHA-256  6A 68 3E 9C 51 9B CB 53  3 mar 2023 kl. 12.09.48  2.16.792.3.0.4.1.1.4 
EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  4 096 bitar  SHA-1  4C AF 73 42 1C 8E 74 02  14 aug 2016 kl. 00.31.09  Ej EV 
Echoworx Root CA2  Echoworx Root CA2  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00  7 okt 2030 kl. 10.49.13  Ej EV 
EE Certification Centre Root CA  EE Certification Centre Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  54 80 F9 A0 73 ED 3F 00 4C CA 89 D8 E3 71 E6 4A  17 dec 2030 kl. 23.59.59  Ej EV 
Entrust Root Certification Authority – EC1  Entrust Root Certification Authority – EC1  ECDSA  384 bitar  SHA-384  00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9  18 dec 2037 kl. 15.55.36  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority – G2  Entrust Root Certification Authority – G2  RSA  2 048 bitar  SHA-256  4A 53 8C 28  7 dec 2030 kl. 17.55.54  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority  Entrust Root Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  45 6B 50 54  27 nov 2026 kl. 20.53.42  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2 048 bitar  SHA-1  38 63 B9 66  24 dec 2019 kl. 18.20.51  Ej EV 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2 048 bitar  SHA-1  38 63 DE F8  24 jul 2029 kl. 14.15.12  2.16.840.1.114028.10.1.2 
ePKI Root Certification Authority  ePKI Root Certification Authority  RSA  4 096 bitar  SHA-1  15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D  20 dec 2034 kl. 02.31.27  Ej EV 
Federal Common Policy CA  Federal Common Policy CA  RSA  2 048 bitar  SHA-256  01 30  1 dec 2030 kl. 16.45.27  Ej EV 
GeoTrust Global CA  GeoTrust Global CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  02 34 56  21 maj 2022 kl. 04.00.00  Ej EV 
GeoTrust Primary Certification Authority – G2  GeoTrust Primary Certification Authority – G2  ECDSA  384 bitar  SHA-384  3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B  18 jan 2038 kl. 23.59.59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority – G3  GeoTrust Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitar  SHA-256  15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F  1 dec 2037 kl. 23.59.59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority  GeoTrust Primary Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1  16 jul 2036 kl. 23.59.59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
Global Chambersign Root – 2008  Global Chambersign Root – 2008  RSA  4 096 bitar  SHA-1  00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE  31 jul 2038 kl. 12.31.40  1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2 
Global Chambersign Root  Global Chambersign Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00  30 sep 2037 kl. 16.14.18  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
GlobalSign Root CA  GlobalSign Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94  28 jan 2028 kl. 12.00.00  Ej EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  256 bitar  SHA-256  2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02  19 jan 2038 kl. 03.14.07  Ej EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  384 bitar  SHA-384  60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C  19 jan 2038 kl. 03.14.07  Ej EV 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2 048 bitar  SHA-1  04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D  15 dec 2021 kl. 08.00.00  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2 048 bitar  SHA-256  04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2  18 mar 2029 kl. 10.00.00  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
Go Daddy Class 2 Certification Authority  Go Daddy Class 2 Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00  29 jun 2034 kl. 17.06.20  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Go Daddy Root Certificate Authority – G2  Go Daddy Root Certificate Authority – G2  RSA  2 048 bitar  SHA-256  00  31 dec 2037 kl. 23.59.59  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Government Root Certification Authority  Government Root Certification Authority  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2  31 dec 2037 kl. 15.59.59  Ej EV 
Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00  1 dec 2031 kl. 13.49.52  Ej EV 
Hongkong Post Root CA 1  Hongkong Post Root CA 1  RSA  2 048 bitar  SHA-1  03 E8  15 maj 2023 kl. 04.52.29  Ej EV 
I.CA – Qualified Certification Authority, 09/2009  I.CA – Qualified Certification Authority, 09/2009  RSA  2 048 bitar  SHA-256  00 A0 37 A0  1 sep 2019 kl. 00.00.00  Ej EV 
IdenTrust Commercial Root CA 1  IdenTrust Commercial Root CA 1  RSA  4 096 bitar  SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02  16 jan 2034 kl. 18.12.23  Ej EV 
IdenTrust Public Sector Root CA 1  IdenTrust Public Sector Root CA 1  RSA  4 096 bitar  SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02  16 jan 2034 kl. 17.53.32  Ej EV 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  30 jan 2018 kl. 23.00.00  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4 096 bitar  SHA-1  06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5  13 dec 2037 kl. 08.27.25  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D  13 dec 2037 kl. 08.27.25  Ej EV 
Juur-SK  Juur-SK  RSA  2 048 bitar  SHA-1  3B 8E 4B FC  26 aug 2016 kl. 14.23.01  Ej EV 
KISA RootCA 1  KISA RootCA 1  RSA  2 048 bitar  SHA-1  04  24 aug 2025 kl. 08.05.46  Ej EV 
Microsec e-Szigno Root CA 2009  Microsec e-Szigno Root CA 2009  RSA  2 048 bitar  SHA-256  00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19  30 dec 2029 kl. 11.30.18  Ej EV 
NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  RSA  2 048 bitar  SHA-256  49 41 2C E4 00 10  6 dec 2028 kl. 15.08.21  Ej EV 
NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado  NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado  RSA  2 048 bitar  MD5  01 03  19 feb 2019 kl. 23.14.47  Ej EV 
Network Solutions Certificate Authority  Network Solutions Certificate Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0  31 dec 2029 kl. 23.59.59  1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
OISTE WISeKey Global Root GA CA  OISTE WISeKey Global Root GA CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A  11 dec 2037 kl. 16.09.51  Ej EV 
QuoVadis Root CA 1 G3  QuoVadis Root CA 1 G3  RSA  4 096 bitar  SHA-256  78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93  12 jan 2042 kl. 17.27.44  Ej EV 
QuoVadis Root CA 2 G3  QuoVadis Root CA 2 G3  RSA  4 096 bitar  SHA-256  44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28  12 jan 2042 kl. 18.59.32  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 2  QuoVadis Root CA 2  RSA  4 096 bitar  SHA-1  05 09  24 nov 2031 kl. 18.23.33  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 3 G3  QuoVadis Root CA 3 G3  RSA  4 096 bitar  SHA-256  2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D  12 jan 2042 kl. 20.26.32  Ej EV 
QuoVadis Root CA 3  QuoVadis Root CA 3  RSA  4 096 bitar  SHA-1  05 C6  24 nov 2031 kl. 19.06.44  Ej EV 
QuoVadis Root Certification Authority  QuoVadis Root Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  3A B6 50 8B  17 mar 2021 kl. 18.33.33  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
RSA Security 2048 V3  RSA Security 2048 V3  RSA  2 048 bitar  SHA-1  0A 01 01 01 00 00 02 7C 00 00 00 0A 00 00 00 02  22 feb 2026 kl. 20.39.23  Ej EV 
Secure Certificate Services  Secure Certificate Services  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  31 dec 2028 kl. 23.59.59  Ej EV 
Secure Global CA  Secure Global CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5  31 dec 2029 kl. 19.52.06  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
SecureTrust CA  SecureTrust CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0  31 dec 2029 kl. 19.40.55  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
Security Communication EV RootCA1  Security Communication EV RootCA1  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00  6 jun 2037 kl. 02.12.32  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA1  Security Communication RootCA1  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00  30 sep 2023 kl. 04.20.49  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA2  Security Communication RootCA2  RSA  2 048 bitar  SHA-256  00  29 maj 2029 kl. 05.00.39  1.2.392.200091.100.721.1 
Sonera Class1 CA  Sonera Class1 CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  24  6 apr 2021 kl. 10.49.13  Ej EV 
Sonera Class2 CA  Sonera Class2 CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  1D  6 apr 2021 kl. 07.29.40  Ej EV 
Staat der Nederlanden EV Root CA  Staat der Nederlanden EV Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 98 96 8D  8 dec 2022 kl. 11.10.28  2.16.528.1.1003.1.2.7 
Staat der Nederlanden Root CA – G2  Staat der Nederlanden Root CA – G2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 98 96 8C  25 mar 2020 kl. 11.03.10  Ej EV 
Staat der Nederlanden Root CA – G3  Staat der Nederlanden Root CA – G3  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 98 A2 39  13 nov 2028 kl. 23.00.00  Ej EV 
Staat der Nederlanden Root CA  Staat der Nederlanden Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 98 96 8A  16 dec 2015 kl. 09.15.38  Ej EV 
Starfield Class 2 Certification Authority  Starfield Class 2 Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00  29 jun 2034 kl. 17.39.16  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Root Certificate Authority – G2  Starfield Root Certificate Authority – G2  RSA  2 048 bitar  SHA-256  00  31 dec 2037 kl. 23.59.59  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Services Root Certificate Authority – G2  Starfield Services Root Certificate Authority – G2  RSA  2 048 bitar  SHA-256  00  31 dec 2037 kl. 23.59.59  2.16.840.1.114414.1.7.24.3 
StartCom Certification Authority G2  StartCom Certification Authority G2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  3B  31 dec 2039 kl. 23.59.01  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4 096 bitar  SHA-1  01  17 sep 2036 kl. 19.46.36  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4 096 bitar  SHA-256  2D  17 sep 2036 kl. 19.46.36  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
Swisscom Root CA 1  Swisscom Root CA 1  RSA  4 096 bitar  SHA-1  5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36  18 aug 2025 kl. 22.06.20  Ej EV 
Swisscom Root CA 2  Swisscom Root CA 2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6  25 jun 2031 kl. 07.38.14  Ej EV 
Swisscom Root EV CA 2  Swisscom Root EV CA 2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58  25 jun 2031 kl. 08.45.08  2.16.756.1.83.21.0 
SwissSign Gold CA – G2  SwissSign Gold CA – G2  RSA  4 096 bitar  SHA-1  00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0  25 okt 2036 kl. 08.30.35  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Gold Root CA – G3  SwissSign Gold Root CA – G3  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 DE C4 F2 44 F3 1D A6 FC  4 aug 2037 kl. 13:31:47  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Platinum CA – G2  SwissSign Platinum CA – G2  RSA  4 096 bitar  SHA-1  4E B2 00 67 0C 03 5D 4F  25 okt 2036 kl. 08.36.00  Ej EV 
SwissSign Platinum Root CA – G3  SwissSign Platinum Root CA – G3  RSA  4 096 bitar  SHA-256  22 3F A9 17 20 DE 81 94  4 aug 2037 kl. 13.34.04  Ej EV 
SwissSign Silver CA – G2  SwissSign Silver CA – G2  RSA  4 096 bitar  SHA-1  4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B  25 okt 2036 kl. 08.32.46  Ej EV 
SwissSign Silver Root CA – G3  SwissSign Silver Root CA – G3  RSA  4 096 bitar  SHA-256  00 AA 88 B0 5A 0B B1 76 9B  4 aug 2037 kl. 13.19.14  Ej EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G4  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G4  ECDSA  384 bitar  SHA-384  21 6E 33 A5 CB D3 88 A4 6F 29 07 B4 27 3C C4 D8  18 jan 2038 kl. 23.59.59  Ej EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G6  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G6  RSA  2 048 bitar  SHA-256  24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98  1 dec 2037 kl. 23.59.59  Ej EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G4  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G4  ECDSA  384 bitar  SHA-384  34 17 65 12 40 3B B7 56 80 2D 80 CB 79 55 A6 1E  18 jan 2038 kl. 23.59.59  Ej EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G6  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G6  RSA  2 048 bitar  SHA-256  64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41  1 dec 2037 kl. 23.59.59  Ej EV 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G4  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G4  ECDSA  384 bitar  SHA-384  4C 79 B5 9A 28 9C 76 31 64 F5 89 44 D0 91 02 DE  1 dec 2037 kl. 23.59.59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G6  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G6  RSA  4 096 bitar  SHA-384  65 63 71 85 D3 6F 45 C6 8F 7F 31 F9 09 87 92 82  1 dec 2037 kl. 23.59.59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
SZAFIR ROOT CA  SZAFIR ROOT CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1  6 dec 2031 kl. 11.10.57  Ej EV 
T-TeleSec GlobalRoot Class 2  T-TeleSec GlobalRoot Class 2  RSA  2 048 bitar  SHA-256  01  1 okt 2033 kl. 23.59.59  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
T-TeleSec GlobalRoot Class 3  T-TeleSec GlobalRoot Class 3  RSA  2 048 bitar  SHA-256  01  1 okt 2033 kl. 23.59.59  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
TC TrustCenter Class 2 CA II  TC TrustCenter Class 2 CA II  RSA  2 048 bitar  SHA-1  2E 6A 00 01 00 02 1F D7 52 21 2C 11 5C 3B  31 dec 2025 kl. 22.59.59  Ej EV 
TC TrustCenter Class 3 CA II  TC TrustCenter Class 3 CA II  RSA  2 048 bitar  SHA-1  4A 47 00 01 00 02 E5 A0 5D D6 3F 00 51 BF  31 dec 2025 kl. 22.59.59  Ej EV 
TC TrustCenter Class 4 CA II  TC TrustCenter Class 4 CA II  RSA  2 048 bitar  SHA-1  05 C0 00 01 00 02 41 D0 06 0A 4D CE 75 10  31 dec 2025 kl. 22.59.59  Ej EV 
TC TrustCenter Universal CA I  TC TrustCenter Universal CA I  RSA  2 048 bitar  SHA-1  1D A2 00 01 00 02 EC B7 60 80 78 8D B6 06  31 dec 2025 kl. 22.59.59  Ej EV 
TC TrustCenter Universal CA II  TC TrustCenter Universal CA II  RSA  4 096 bitar  SHA-1  19 33 00 01 00 02 28 1A 9A 04 BC F2 55 45  31 dec 2030 kl. 22.59.59  Ej EV 
TC TrustCenter Universal CA III  TC TrustCenter Universal CA III  RSA  2 048 bitar  SHA-1  63 25 00 01 00 02 14 8D 33 15 02 E4 6C F4  31 dec 2029 kl. 23.59.59  1.2.276.0.44.1.1.1.4 
TeliaSonera Root CA v1  TeliaSonera Root CA v1  RSA  4 096 bitar  SHA-1  00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96  18 okt 2032 kl. 12.00.50  Ej EV 
thawte Primary Root CA – G2  thawte Primary Root CA – G2  ECDSA  384 bitar  SHA-384  35 FC 26 5C D9 84 4F C9 3D 26 3D 57 9B AE D7 56  18 jan 2038 kl. 23.59.59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA – G3  thawte Primary Root CA – G3  RSA  2 048 bitar  SHA-256  60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB  1 dec 2037 kl. 23.59.59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA  thawte Primary Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D  16 jul 2036 kl. 23.59.59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
TRUST2408 OCES Primary CA  TRUST2408 OCES Primary CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  4B 8E 60 03  3 dec 2037 kl. 13.11.34  Ej EV 
Trusted Certificate Services  Trusted Certificate Services  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  31 dec 2028 kl. 23.59.59  Ej EV 
Trustis FPS Root CA  Trustis FPS Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59  21 jan 2024 kl. 11.36.54  Ej EV 
TWCA Global Root CA  TWCA Global Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-256  0C BE  31 dec 2030 kl. 15.59.59  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TWCA Root Certification Authority  TWCA Root Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  31 dec 2030 kl. 15.59.59  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı – Sürüm 3  TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı – Sürüm 3  RSA  2 048 bitar  SHA-1  11  21 aug 2017 kl. 11.37.07  Ej EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  16 sep 2015 kl. 10.07.57  Ej EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  22 mar 2015 kl. 10.27.17  Ej EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  22 dec 2017 kl. 18.37.19  Ej EV 
UCA Global Root  UCA Global Root  RSA  4 096 bitar  SHA-1  08  31 dec 2037 kl. 00.00.00  Ej EV 
UCA Root  UCA Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  09  31 dec 2029 kl. 00.00.00  Ej EV 
UTN – DATACorp SGC  UTN – DATACorp SGC  RSA  2 048 bitar  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 21 B4 11 D3 2A 68 06 A9 AD 69  24 jun 2019 kl. 19.06.30  Ej EV 
UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  RSA  2 048 bitar  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 25 25 67 C9 89  9 jul 2019 kl. 17.36.58  Ej EV 
UTN-USERFirst-Hardware  UTN-USERFirst-Hardware  RSA  2 048 bitar  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2A FE 65 0A FD  9 jul 2019 kl. 18.19.22  Ej EV 
UTN-USERFirst-Network Applications  UTN-USERFirst-Network Applications  RSA  2 048 bitar  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 30 4B C0 33 77  9 jul 2019 kl. 18.57.49  Ej EV 
UTN-USERFirst-Object  UTN-USERFirst-Object  RSA  2 048 bitar  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2D E0 B3 5F 1B  9 jul 2019 kl. 18.40.36  Ej EV 
VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority – G3  VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4  16 jul 2036 kl. 23.59.59  Ej EV 
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority – G3  VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitar  SHA-1  61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A  16 jul 2036 kl. 23.59.59  Ej EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57  16 jul 2036 kl. 23.59.59  Ej EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G4  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G4  ECDSA  384 bitar  SHA-384  2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3  18 jan 2038 kl. 23.59.59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G5  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G5  RSA  2 048 bitar  SHA-1  18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A  16 jul 2036 kl. 23.59.59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority – G3  VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 EC A0 A7 8B 6E 75 6A 01 CF C4 7C CC 2F 94 5E D7  16 jul 2036 kl. 23.59.59  Ej EV 
VeriSign Universal Root Certification Authority  VeriSign Universal Root Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-256  40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D  1 dec 2037 kl. 23.59.59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Visa eCommerce Root  Visa eCommerce Root  RSA  2 048 bitar  SHA-1  13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62  24 jun 2022 kl. 00.16.12  Ej EV 
Visa Information Delivery Root CA  Visa Information Delivery Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2  29 jun 2025 kl. 17.42.42  Ej EV 
VRK Gov. Root CA  VRK Gov. Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01 86 A0  18 dec 2023 kl. 13.51.08  Ej EV 
WellsSecure Public Root Certificate Authority  WellsSecure Public Root Certificate Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01  14 dec 2022 kl. 00.07.54  2.16.840.1.114171.500.9 
XRamp Global Certification Authority  XRamp Global Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD  1 jan 2035 kl. 05.37.19  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 

Certifikat av typen Fråga alltid

Certifikatnamn Utfärdat av Skriv Nyckelstorlek Sig alg Serienummer Utgår EV-policy
DigiNotar Extended Validation CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4  14 maj 2017 kl. 16.50.27  Ej EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie – G2  Staat der Nederlanden Organisatie CA – G2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  01 31 34 BF  23 mar 2020 kl. 09.50.04  Ej EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven  Staat der Nederlanden Overheid CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  01 31 69 B0  27 jul 2015 kl. 08.39.46  Ej EV 
DigiNotar Qualified CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41  21 apr 2025 kl. 17.18.31  Ej EV 
DigiNotar Root CA G2  DigiNotar Root CA G2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E  3 jul 2029 kl. 13.59.02  Ej EV 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4 096 bitar  SHA-1  0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C  31 mar 2025 kl. 18.19.21  Ej EV 
DigiNotar Services 1024 CA  DigiNotar Root CA  RSA  1 024 bitar  SHA-1  36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38  29 mar 2025 kl. 13.27.58  Ej EV 
DigiNotar Services CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49  28 mar 2025 kl. 16.53.46  Ej EV 
EASEE-gas CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9  3 jul 2019 kl. 13.45.10  Ej EV 
Nederlandse Orde van Advocaten – nederländska advokatföreningen  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1  31 mar 2015 kl. 19.21.33  Ej EV 
TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2  TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  01 C9 9D DC  23 mar 2020 kl. 11.36.29  Ej EV 
TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2  TRIAL PKIoverheid TEST Root CA – G2  RSA  4 096 bitar  SHA-256  01 31 05 FF  24 mar 2020 kl. 16.00.39  Ej EV 
TU Delft CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18  26 mar 2017 kl. 14.31.06  Ej EV 

Blockerade certifikat

Certifikatnamn Utfärdat av Skriv Nyckelstorlek Sig alg Serienummer Utgår EV-policy
*.EGO.GOV.TR  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2 048 bitar  SHA-1  08 27  6 jul 2021 kl. 07.07.51  Ej EV 
*.google.com  *.EGO.GOV.TR  RSA  1 024 bitar  SHA-1  0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB  7 jun 2013 kl. 19.43.27  Ej EV 
*.mail.me.com  Entrust Certification Authority – L1C  RSA  2 048 bitar  SHA-1  4C 1F F0 CE  4 aug 2015 kl. 04.02.43  Ej EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4 096 bitar  SHA-1  07 27 0F F9  20 sep 2013 kl. 09.44.06  Ej EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4 096 bitar  SHA-1  07 27 10 03  27 sep 2011 kl. 10.52.30  Ej EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4 096 bitar  SHA-1  07 27 10 0D  4 okt 2011 kl. 10.53.11  Ej EV 
DigiNotar Public CA 2025  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitar  SHA-1  1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04  28 mar 2025 kl. 16.07.02  Ej EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4 096 bitar  SHA-1  46 9C 2C AF  26 aug 2013 kl. 16.27.39  Ej EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4 096 bitar  SHA-1  46 9C 3C C9  14 aug 2013 kl. 20.12.36  Ej EV 
DigiNotar Services 1024 CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  1 024 bitar  SHA-1  46 9C 2C B0  26 aug 2013 kl. 16.29.00  Ej EV 
Digisign Server ID (Enrich)  GTE CyberTrust Global Root  RSA  1 024 bitar  SHA-1  07 27 14 A9  17 jul 2012 kl. 15.16.54  Ej EV 
Digisign Server ID – (Enrich)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2 048 bitar  SHA-1  4C 0E 63 6A  16 jul 2015 kl. 17.53.37  Ej EV 
e-islem.kktcmerkezbankasi.org  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2 048 bitar  SHA-1  08 64  5 aug 2021 kl. 07.07.51  Ej EV 
MCSHOLDING TEST  CNNIC ROOT  RSA  2 048 bitar  SHA-256  49 33 00 8E  3 apr 2015 kl. 06.20.09  Ej EV 
Micros CA  Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  RSA  2 048 bitar  SHA-1  6B 49 D2 05  29 mar 2020 kl. 18.23.53  Ej EV 
RCS Certification Authority  RCS Certification Authority  RSA  1 024 bitar  SHA-1  00 DF 5B 7D 83 AF 95 1D 6D  5 maj 2022 kl. 07.17.13  Ej EV 
Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  XRamp Global Certification Authority  RSA  2 048 bitar  SHA-1  41 90 AB BC  22 dec 2028 kl. 23.47.42  Ej EV 
www.live.fi  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  2 048 bitar  SHA-256  0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1  26 apr 2015 kl. 23.59.59  Ej EV 

Tidigare versioner av OS X

Publiceringsdatum: