Åtgärda eller justera platsinformation i Bilder för macOS

Bilder använder platsinformation för att visa dina bilder på en karta i albumet Platser. Lär dig hur du justerar platsen för varje bild.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

I sällsynta fall kan Bilder för macOS tilldela fel geografisk plats till en bild. Du kanske även vill justera namnet på bildens plats. Gör så här:

  1. Välj en bild som har en felaktig plats.
  2. Välj Bild > Plats och sedan Ta bort plats i menyfältet.
  3. Tryck på Kommando-I så att bildens information visas. 
  4. Klicka på Tilldela en plats längst ned i Info-fönstret.
  5. Börja att skriva en adress, stad, företag eller ett annat platsnamn. När du skriver visas autofyll-förslag. Välj platsen som du vill tilldela bilden.

Om du ändrar dig kan du tilldela bilden den ursprungliga platsen:

  1. Markera bilden.
  2. Välj Bild > Plats och sedan Återgå till ursprungsplatsen i menyfältet.
Publiceringsdatum: