Åtgärda miniatyrer som saknas eller är felaktiga i Bilder

Om det saknas eller finns felaktiga miniatyrer till bilder i ditt Bilder-bibliotek kan du lösa det med hjälp av stegen nedan.

Åtgärda miniatyrer en åt gången

Om en bild i ditt Bilder-bibliotek har en felaktig eller skadad miniatyr kan du snabbt generera en ny genom att göra en redigering och sedan ångra den. Till exempel kan du rotera bilden:

  1. Dubbelklicka på en påverkad bild i Bilder.
  2. Klicka på Redigera i det övre högra hörnet av Bilder.
  3. Klicka på Rotera bland redigeringsalternativen på höger sida.
  4. Håll alternativtangenten intryck och klicka på Rotera igen. Då återgår bilden till sin ursprungliga riktning.
  5. Klicka på Klar.

Det tvingar Bilder att uppdatera bildens miniatyr baserat på den faktiska bilden. Upprepa stegen för varje påverkad bild.

Om en miniatyr saknas för en bild kan du skapa en ny genom att dubbelklicka på bilden för att öppna den i enbildsvy.

Återskapa miniatyrer som saknas med reparationsverktyget för biblioteket

Om en stor mängd bilder saknar miniatyrer kan du återskapa dem med reparationsverktyget för Bilder-biblioteket:

  1. Avsluta Bilder.
  2. Öppna Bilder samtidigt som du trycker på tangenterna Kommando och Alternativ.
  3. Klicka på Reparera i dialogrutan som visas.

Den här processen återskapar miniatyrer för alla bilder i Bilder-biblioteket.

Obs! Om du använder iCloud-bildbibliotek med Bilder leder den här åtgärden till att alla dina Bilder överförs igen.

Publiceringsdatum: