Förbereda för NetBoot-, NetInstall- och NetRestore-krav i OS X El Capitan

Den här informationen riktar sig till nätverksadministratörer på företag som planerar att använda en NetBoot-skivavbild eller fjärrinstallera El Capitan med hjälp av NetInstall eller ett annat avbildsverktyg.

Välj en nätverksskivavbild

Med OS X El Capitan kan du fortsätta använda någon av dessa metoder för att välja en NetBoot-, NetInstall- eller NetRestore-skivavbild som du vill starta en Mac-dator från:

 • Med inställningar för Startskiva: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Startskiva.
 • Med Starthanteraren: Håll alternativtangenten intryckt när du startar datorn.
 • Håll tangenten N intryckt under start om du vill använda standardavbilden på NetBoot-servern.

Lägga till en betrodd NetBoot-server

Funktionen för systemintegritetsskydd i OS X El Capitan kräver att du anger att Mac-datorn ska betro NetBoot-servern. Det kan du göra genom att använda åtgärden Bless NetBoot Server i appen Systemavbildsverktyg eller genom att använda kommandoradsverktyget bless.

Använda åtgärden Bless NetBoot Server

 Använd åtgärden Bless NetBoot Server när du skapar avbilden för NetInstall eller NetRestore. 

 1. Åtgärden Bless NetBoot Server blir tillgänglig när du klickar på knappen Anpassa i Systemavbildsverktyg. Den här åtgärden kräver att du auktoriserar avbilden genom att ange IP-adressen till NetBoot-servern.
 2. Kopiera avbilden till din NetBoot-server.
 3. Starta från avbilden på klientdatorn med hjälp av en av metoderna som beskrivs ovan.
 4. När du har distribuerat avbilden till din Mac kan du använda kommandot bless till att välja den auktoriserade nätverksskivavbilden.

Använda kommandoraden

Om du inte använder åtgärden Bless NetBoot Server kan du använda dessa steg istället.

 1. Starta från OS X Återställning genom att hålla Kommando-R intryckt samtidigt som Mac-datorn startar.
 2. Välj Terminal från menyn Verktyg.
 3. Ange följande kommando i Terminal för att lägga till en betrodd server. Ändra address till IP-adressen för din NetBoot-server.

  csrutil netboot add address

 4. Tryck på returtangenten.
 5. Välj Starta om från Apple-menyn. Nu kan du använda kommandot bless till att välja nätverksskivavbilden.

Sluta betro en NetBoot-server eller visa en lista med de för närvarande betrodda servrarna:

 • Ange följande kommando om du vill att Mac-datorn ska sluta lita på NetBoot-servern. Ändra address till IP-adressen till din NetBoot-server eller index för avbilden.

  csrutil netboot remove address

 • Ange följande kommando för att visa NetBoot-servrar som du kan använda med bless. Du behöver inte starta i OS X Återställning först.

  csrutil netboot list
Publiceringsdatum: