Om meddelandet ”0xc0000428” visas när du har installerat Windows 7 med Boot Camp

Du kanske måste installera om Windows 7 om en svart skärm med meddelandet ”0xc0000428” visas i Windows.

När du installerar Windows 7 måste du hämta korrekt Windows-supportprogram (drivrutiner) för din Mac från Apple-supportens webbplats. Meddelandet kanske visas om du använde Boot Camp Assistant för att hämta den här mjukvara som en del av installationen. Windows-supportprogram som är tillgängligt från Boot Camp Assistant är skapade för senare versioner av Windows.

Ta bort befintlig Windows-partition och installera om Windows 7 med hjälp av stegen i den här artikeln för att korrigera problemet.

Ta bort befintlig Windows-partition

Borttagning av befintlig Windows-partition raderar dokument och data som lagrats på partitionen. Se till att det inte finns några viktiga data på partitionen innan du tar bort den.

Installera Windows 7 första gången

Använd dessa steg om du installerar Windows 7 på din Mac första gången.

 1. Starta din Mac i macOS.
 2. Se till att du har en Mac som fungerar med Windows 7.
 3. Om det medföljde en DVD med din kopia av Windows 7 skapar du en skivavbild av installationsskivan som du kan använda med Boot Camp.
 4. Anslut ett minst 16 GB stort USB-minne som du kan radera. Låt minnet vara anslutet till Mac-datorn tills Windows-installationen har slutförts.
 5. Öppna Boot Camp-assistenten från mappen Verktygsprogram (eller använd Spotlight till att hitta den) och klicka på Fortsätt.
 6. Välj endast alternativen att skapa en Windows-installationsskiva och att hämta den senaste versionen av Windows-stödprogramvaran från Apple. Klicka sedan på Fortsätt.
 7. Välj ISO-filen för din Windows-installationsskiva och klicka sedan på Fortsätt. Boot Camp raderar ditt USB-minne och förbereder det för Windows-installationen. När minnet har förberetts stänger du fönstret till Boot Camp-assistenten för att avsluta programmet.
 8. Använd kompatibilitetstabellerna för Windows 7 till att hitta den Windows-stödprogramvara (drivrutiner) som du behöver för den version av Windows och den Mac-dator du använder.
 9. Klicka på länken i tabellen för att hämta den aktuella mjukvaran.
 10. När filen har hämtats dubbelklickar du på den i Finder för att packa upp (zippa upp) den.
 11. Öppna den uppackade mappen. Leta rätt på följande filer i mappen och dra dem till ditt USB-minne. När du får frågan om du vill ersätta de nuvarande objekten på minnet klickar du på Ja.

  $WinPEDriver$ (mapp)
  AutoUnattend.xml
  BootCamp (mapp)

 12. Öppna Boot Camp-assistenten igen och klicka sedan på Fortsätt.
 13. Välj endast alternativet att ”Installera Windows… eller senare version”.
 14. Klicka på Installera och följ sedan anvisningarna på skärmen för att partitionera om enheten och installera Windows.
 15. När du slutfört assistenten kommer din Mac att starta om och visa installationsprogrammet för Windows. När du får frågan var du vill installera Windows väljer du BOOTCAMP-partitionen och klickar sedan på Drive Options (enhetsalternativ) och formaterar din Boot Camp-partition.
 16. Slutför installationen av Windows enligt anvisningarna på skärmen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: