Mac Pro (mitten av 2012 och tidigare): Så här tar du bort och installerar minne

Läs om hur du tar bort minne eller installerar minne i en Mac Pro-dator (mitten av 2012 och tidigare). Obs! Det finns andra instruktioner för Mac Pro (sent 2013).

Välj modell

 1. Välj Om den här datorn på Apple-menyn ().
 2. Klicka på Mer info.
 3. Välj Maskinvara i listan Innehåll.
 4. Sök reda på Antal processorer i Maskinvaruöversikt. Mac Pro med quad-core eller 6-core har en processor, och Mac Pro med 8-core eller 12-core har två processorer.

Tillämpliga modeller

Mac Pro (mitten av 2012), Quad-Core
Mac Pro (mitten av 2012), 6-core
Mac Pro (mitten av 2012), 12-core

Minnesspecifikationer

Mac Pro-datorer (mitten av 2012) har följande minnesspecifikationer:

  Quad-Core eller 6-core 8-core eller 12-core
Antal processorer 1 2
Antal minnesplatser 4 8
Basminne 6 GB 8 GB
Maximalt minne 32 GB 64 GB
Specifikationer för minneskort – PC3-10600E, 1 333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM och RDIMM
– Felkorrigerande kod (ECC)
– 72 bitar breda, 240-stifts ECC-moduler
– 36 IC max per ECC UDIMM
Ytterligare noteringar

Viktigt! Apple rekommenderar att du använder DIMM-moduler som godkänts av Apple. DIMM-moduler från äldre Mac-datorer kan inte användas i din Mac Pro-dator. Du kan köpa Apple-märkta minnen på webben från Apple Store.

Obs! 

Även om minneshastigheten på UDIMM-moduler är 1 333 MHz körs de med 1 066 MHz eller 1 333 MHz beroende på datorns processor.

8 GB RDIMM stöds också. Datorn startar inte om båda typerna av DIMM-moduler är installerade på samma dator. Mer information finns i Mac Pro (mitten av 2010): Registrerat DIMM-stöd.

Ta bort eller installera minne

   

Steg 1: Ta reda på vilken Mac Pro du har

 1. Välj Apple () och sedan Om den här datorn i menyfältet uppe till vänster.
 2. Klicka på Mer info.
 3. Välj Maskinvara i listan Innehåll.
 4. Sök reda på Antal processorer i Maskinvaruöversikt. Mac Pro med quad-core eller 6-core har en processor, och Mac Pro med 12-core har två processorer.

Steg 2: Ta bort sidopanelen

 1. Innan du öppnar din Mac Pro stänger du av den med Stäng av från Apple-menyn ().
  Obs! Stäng alltid av din Mac Pro innan du öppnar den för att undvika skador på interna komponenter eller på de komponenter som du ska installera. Öppna inte Mac Pro och försök inte att installera enheter inuti datorn när den är påslagen.
 2. Vänta 5–10 minuter så att de inre komponenterna i Mac Pro-datorn får svalna.
  Varning! Låt Mac Pro-datorn svalna innan du vidrör de inre komponenterna, eftersom de kan vara mycket varma.
 3. Rör vid metallen utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
  Obs! Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti Mac Pro. Du kan undvika att bygga upp statisk elektricitet genom att inte röra dig i rummet förrän du har avslutat installationen av kort, minne eller interna lagringsenheter och satt tillbaka sidopanelen.

 4. Koppla loss samtliga kablar och nätsladden från Mac Pro-datorn.
  Obs! Undvik skador på inre komponenter och på de komponenter som du ska installera genom att alltid dra ut kablar och strömsladden till Mac Pro-datorn. Installera aldrig objekt om datorn är ansluten med kablar eller strömsladd.
 5. Håll i sidopanelen och lyft upp spärren på baksidan.

 6. Ta bort sidopanelen genom att dra ut den övre delen från Mac Pro-datorn och sedan lyfta uppåt.

  Viktigt! Håll ordentligt i sidopanelen när du tar bort den.

Steg 3: Installera minnet

I Mac Pro (mitten av 2012) med Quad-Core eller 6-Core:

 1. Tryck på processorbrickans spärrar tills de delvis öppnas.

 2. Dra i spärrarna tills de öppnats helt och lossa processorbrickan.

 3. Ta bort processorbrickan och placera den på en mjuk, ren duk på bordet eller arbetsytan så att brickan skyddas och arbetsytan inte repas.

 4. Om du installerar DIMM-moduler med samma storlek (alla är 2 GB eller alla är 4 GB) i en Mac Pro-dator rekommenderar Apple att du placerar dem i kortplatserna i den ordning som visas i tabellen.

     
  Om du har Fyller du kortplatserna  
  Två DIMM-moduler 1 och 2
  Tre DIMM-moduler 1, 2 och 3
  Fyra DIMM-moduler 1, 2, 3 och 4 (alla)

  Obs! Om du installerar DIMM-moduler med olika storlekar i en Mac Pro-dator följer du ordningen i tabellen ovan. Om DIMM-konfigurationen som du installerar inte ger optimala prestanda ska Minnesplatsverktyg öppnas och rekommendera en bättre konfiguration. Om du vill använda verktyget fler gånger går du till /System/Bibliotek/CoreServices/Minnesplatsverktyg.

 5. Öppna utmatarna på DIMM-kortplatserna 1, 2 och 3 och tryck ut dem åt sidan. Ta bort DIMM-modulerna från kortplatserna.
 6. Installera DIMM-modulerna genom att rikta in dem i DIMM-kortplatserna och trycka ned båda ändarna tills flikarna är vertikala och utmatarna snäpper på plats.

  Obs! Undvik skador på DIMM-modulerna genom att hålla dem i hörnen. Rör inte vid guldkontakterna eller andra komponenter.

 7. Sätt tillbaka processorbrickan, tryck in den tills spärrarna är i 45 graders vinkel.

 8. Tryck in spärrarna ända in så att de låser och säkrar processorbrickan.

I en Mac Pro-dator (mitten av 2012) med Quad-Core eller 6-Core:

 1. Tryck på processorbrickans spärrar tills de delvis öppnas.

 2. Dra i spärrarna tills de öppnats helt och lossa processorbrickan.

 3. Ta bort processorbrickan och placera den på en mjuk, ren duk på bordet eller arbetsytan så att brickan skyddas och arbetsytan inte repas.

 4. Om du installerar DIMM-moduler med samma storlek (exempelvis om alla är 2–GB eller alla är 4 GB) i en Mac Pro-dator rekommenderar Apple att du placerar dem i kortplatserna i den ordning som visas i tabellen.

  Om du har Fyller du kortplatserna Fyller du kortplatserna
  Två DIMM-moduler 1 och 2
  Tre DIMM-moduler 1, 2 och 3
  Fyra DIMM-moduler 1, 2, 5 och 6
  Sex DIMM-moduler 1, 2, 3 och 5, 6, 7
  Åtta DIMM-moduler 1, 2, 3, 4 och 5, 6, 7, 8 (alla)

  Obs! Om du installerar DIMM-moduler med olika storlekar i en Mac Pro-dator följer du ordningen i tabellen. Om DIMM-konfigurationen som du installerar inte ger optimala prestanda öppnas Minnesplatsverktyg och rekommenderar en bättre konfiguration.

 5. Om du vill använda verktyget fler gånger går du till /System/Bibliotek/CoreServices/Minnesplatsverktyg.
 6. Installera DIMM-modulerna genom att rikta in dem i DIMM-kortplatserna och trycka ned båda ändarna tills flikarna är vertikala och utmatarna snäpper på plats.

  Obs! Undvik skador på DIMM-modulerna genom att hålla dem i hörnen. Rör inte vid guldkontakterna eller andra komponenter.

 7. Sätt tillbaka processorbrickan, tryck in den tills spärrarna är i 45 graders vinkel.
 8. Tryck in spärrarna ända in så att de låser och säkrar processorbrickan.

Steg 4: Sätt tillbaka sidopanelen

Obs! Sätt alltid tillbaka sidopanelen efter att du installerat komponenter. Mac Pro-datorn fungerar inte som den ska om inte sidopanelen har satts på plats.

Viktigt! När du sätter tillbaka sidopanelen ska du se till att spärren är uppe. Håll ordentligt i sidopanelen så att den hålls på plats när du trycker ned spärren.

 1. Håll sidopanelen mot sidan på Mac Pro-datorn och tryck ned spärren för att säkra sidopanelen.

 2. Du kan låsa fast Mac Pro-datorn genom att fästa ett lås eller en kabel genom metallöglan. Fäll ned låsfliken innan du stänger spärren.

Tillbaka till början

Obs! Sätt alltid tillbaka sidopanelen efter att du installerat komponenter. Mac Pro-datorn fungerar inte som den ska om inte sidopanelen har satts på plats.

Viktigt! När du sätter tillbaka sidopanelen ska du se till att spärren är uppe. Håll ordentligt i sidopanelen så att den hålls på plats när du trycker ned spärren.

 1. Håll sidopanelen mot sidan på Mac Pro-datorn och tryck ned spärren för att säkra sidopanelen.

 2. Du kan låsa fast Mac Pro-datorn genom att fästa ett lås eller en kabel genom metallöglan. Fäll ned låsfliken innan du stänger spärren.

Tillbaka till början

 

Tillämpliga modeller

Mac Pro (mitten av 2010), Quad-Core
Mac Pro (mitten av 2010), 6-core
Mac Pro (mitten av 2010), 8-core
Mac Pro (mitten av 2010), 12-core

Minnesspecifikationer

Mac Pro-datorerna (mitten av 2010) har följande minnesspecifikationer:

  Quad-Core eller 6-core 8-core eller 12-core
Antal processorer 1 2
Antal minnesplatser 4 8
Basminne 3 GB 6 GB
Maximalt minne 32 GB 64 GB
Specifikationer för minneskort – PC3-10600E, 1 333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM och RDIMM
– Felkorrigerande kod (ECC)
– 72 bitar breda, 240-stifts ECC-moduler
– 36 IC max per ECC UDIMM
Ytterligare noteringar

Viktigt! Apple rekommenderar att du använder DIMM-moduler som godkänts av Apple. DIMM-moduler från äldre Mac-datorer kan inte användas i din Mac Pro-dator. Du kan köpa Apple-märkta minnen på webben från Apple Store.

Obs! 

Även om minneshastigheten på UDIMM-moduler är 1 333 MHz körs de med 1 066 MHz eller 1 333 MHz beroende på datorns processor.

8 GB RDIMM stöds också. Datorn startar inte om båda typerna av DIMM-moduler är installerade på samma dator. Mer information finns i Mac Pro (mitten av 2010): Registrerat DIMM-stöd.

Ta bort eller installera minne

   

Steg 1: Ta reda på vilken Mac Pro du har

 1. Välj Apple () och sedan Om den här datorn i menyfältet uppe till vänster.
 2. Klicka på Mer info.
 3. Välj Maskinvara i listan Innehåll.
 4. Sök reda på Antal processorer i Maskinvaruöversikt. Mac Pro med quad-core eller 6-core har en processor, och Mac Pro med 8-core eller 12-core har två processorer.

Steg 2: Ta bort sidopanelen

 1. Innan du startar Mac Pro-datorn stänger du av den med Apple () och sedan Stäng av.

  Obs! Stäng alltid av din Mac Pro innan du öppnar den för att undvika skador på interna komponenter eller på de komponenter som du ska installera. Öppna inte Mac Pro och försök inte att installera enheter inuti datorn när den är påslagen.

 2. Vänta 5–10 minuter så att de inre komponenterna i Mac Pro-datorn får svalna.

  Varning! Låt Mac Pro-datorn svalna innan du vidrör de inre komponenterna, eftersom de kan vara mycket varma.

 3. Rör vid metallen utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.

  Obs! Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti Mac Pro. Du kan undvika att bygga upp statisk elektricitet genom att inte röra dig i rummet förrän du har avslutat installationen av kort, minne eller interna lagringsenheter och satt tillbaka sidopanelen.

 4. Koppla loss samtliga kablar och nätsladden från Mac Pro-datorn.

  Obs! Undvik skador på inre komponenter och på de komponenter som du ska installera genom att alltid dra ut kablar och strömsladden till Mac Pro-datorn. Installera aldrig objekt om datorn är ansluten med kablar eller strömsladd.

  Håll i sidopanelen och lyft upp spärren på baksidan.

 5. Ta bort sidopanelen genom att dra ut den övre delen från Mac Pro-datorn och sedan lyfta uppåt.

  Viktigt! Håll ordentligt i sidopanelen när du tar bort den.

Steg 3: Installera minnet

I en Mac Pro-dator (mitten av 2010) med Quad-Core eller 6-Core.

 1. Tryck på processorbrickans spärrar tills de delvis öppnas.

 2. Dra i spärrarna tills de öppnats helt och lossa processorbrickan.

 3. Ta bort processorbrickan och placera den på en mjuk, ren duk på bordet eller arbetsytan så att brickan skyddas och arbetsytan inte repas.

 4. Om du installerar DIMM-moduler med samma storlek (alla är 1 GB eller alla är 2 GB) i en Mac Pro-dator rekommenderar Apple att du placerar dem i kortplatserna i den ordning som visas i tabellen.

     
  Om du har Fyller du kortplatserna  
  Två DIMM-enheter 1 och 2
  Tre DIMM-moduler 1, 2 och 3
  Fyra DIMM-moduler 1, 2, 3 och 4 (alla)

  Obs! Om du installerar DIMM-moduler med olika storlekar i en Mac Pro-dator följer du ordningen i tabellen ovan. Om DIMM-konfigurationen som du installerar inte ger optimala prestanda ska Minnesplatsverktyg öppnas och rekommendera en bättre konfiguration. Om du vill använda verktyget fler gånger går du till /System/Bibliotek/CoreServices/Minnesplatsverktyg.

 5. Öppna utmatarna på DIMM-kortplatserna 1, 2 och 3 och tryck ut dem åt sidan. Ta bort DIMM-modulerna från kortplatserna.
 6. Installera DIMM-modulerna genom att rikta in dem i DIMM-kortplatserna och trycka ned båda ändarna tills flikarna är vertikala och utmatarna snäpper på plats.

  Obs! Undvik skador på DIMM-modulerna genom att hålla dem i hörnen. Rör inte vid guldkontakterna eller andra komponenter.

 7. Sätt tillbaka processorbrickan, tryck in den tills spärrarna är i 45 graders vinkel.

 8. Tryck in spärrarna ända in så att de låser och säkrar processorbrickan.

I en Mac Pro-dator (mitten av 2010) med 8-Core eller 12-Core

 1. Tryck på processorbrickans spärrar tills de delvis öppnas.

 2. Dra i spärrarna tills de öppnats helt och lossa processorbrickan.

 3. Ta bort processorbrickan och placera den på en mjuk, ren duk på bordet eller arbetsytan så att brickan skyddas och arbetsytan inte repas.

 4. Om du installerar DIMM-moduler med samma storlek (exempelvis om alla är 1–GB eller alla är 2 GB) i en Mac Pro-dator rekommenderar Apple att du placerar dem i kortplatserna i den ordning som visas i tabellen.

  Om du har Fyll kortplatserna Fyller du kortplatserna
  Två DIMM-moduler 1 och 2
  Tre DIMM-moduler 1, 2 och 3
  Fyra DIMM-moduler 1, 2, 5 och 6
  Sex DIMM-moduler 1, 2, 3 och 5, 6, 7
  Åtta DIMM-moduler 1, 2, 3, 4 och 5, 6, 7, 8 (alla)

  Obs! Om du installerar DIMM-moduler med olika storlekar i en Mac Pro-dator följer du ordningen i tabellen. Om DIMM-konfigurationen som du installerar inte ger optimala prestanda öppnas Minnesplatsverktyg och rekommenderar en bättre konfiguration.

 5. Om du vill använda verktyget fler gånger går du till /System/Bibliotek/CoreServices/Minnesplatsverktyg.
 6. Installera DIMM-modulerna genom att rikta in dem i DIMM-kortplatserna och trycka ned båda ändarna tills flikarna är vertikala och utmatningsarmarna snäpper på plats.

  Obs! Undvik skador på DIMM-modulerna genom att hålla dem i hörnen. Rör inte vid guldkontakterna eller andra komponenter.

 7. Sätt tillbaka processorbrickan, tryck in den tills spärrarna är i 45 graders vinkel.
 8. Tryck in spärrarna ända in så att de låser och säkrar processorbrickan.

Steg 4: Sätt tillbaka sidopanelen

Obs! Sätt alltid tillbaka sidopanelen efter att du installerat komponenter. Mac Pro-datorn fungerar inte som den ska om inte sidopanelen har satts på plats.

Viktigt! När du sätter tillbaka sidopanelen ska du se till att spärren är uppe. Håll ordentligt i sidopanelen så att den hålls på plats när du trycker ned spärren.

 1. Håll sidopanelen mot sidan på Mac Pro-datorn och tryck ned spärren för att säkra sidopanelen.

 2. Du kan låsa fast Mac Pro-datorn genom att fästa ett lås eller en kabel genom metallöglan. Fäll ned låsfliken innan du stänger spärren.

Tillbaka till början

Aktuella modeller

Mac Pro (tidigt 2009), Quad-core
Mac Pro (tidigt 2009), 8-core

Minnesspecifikationer

Mac Pro-datorerna (tidigt 2009) har följande minnesspecifikationer:

  Quad-core 8-core
Antal processorer 1 2
Antal minnesplatser 4 8
Basminne 3 GB 6 GB
Maximalt minne 16 GB 32 GB
Specifikationer för minneskort – PC3-8500, 1 066 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM-moduler
– Felkorrigerande kod (ECC)
– 72 bitar breda, 240-stifts ECC-moduler
– 36 IC max per ECC UDIMM

Ta bort eller installera minne

   

Steg 1: Ta reda på vilken Mac Pro du har

 1. Välj Apple () och sedan Om den här datorn i menyfältet uppe till vänster.
 2. Klicka på Mer info.
 3. Välj Maskinvara i listan Innehåll.
 4. Sök reda på Antal processorer i Maskinvaruöversikt. Mac Pro med quad-core eller 6-core har en processor, och Mac Pro med 8-core har två processorer.

Steg 2: Ta bort sidopanelen

 1. Innan du startar Mac Pro-datorn stänger du av den med Apple () och sedan Stäng av.

  Obs! Stäng alltid av din Mac Pro innan du öppnar den för att undvika skador på interna komponenter eller på de komponenter som du ska installera. Öppna inte Mac Pro och försök inte att installera enheter inuti datorn när den är påslagen.

 2. Vänta 5–10 minuter så att de inre komponenterna i Mac Pro-datorn får svalna.

  Varning! Låt Mac Pro-datorn svalna innan du vidrör de inre komponenterna, eftersom de kan vara mycket varma.

 3. Rör vid metallen utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.

  Obs! Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti Mac Pro. Du kan undvika att bygga upp statisk elektricitet genom att inte röra dig i rummet förrän du har avslutat installationen av kort, minne eller interna lagringsenheter och satt tillbaka sidopanelen.

 4. Koppla loss samtliga kablar och nätsladden från Mac Pro-datorn.

  Obs! Undvik skador på inre komponenter och på de komponenter som du ska installera genom att alltid dra ut kablar och strömsladden till Mac Pro-datorn. Installera aldrig objekt om datorn är ansluten med kablar eller strömsladd.

 5. Håll i sidopanelen och lyft upp spärren på baksidan.

 6. Ta bort sidopanelen genom att dra ut den övre delen från Mac Pro-datorn och sedan lyfta uppåt.

  Viktigt! Håll ordentligt i sidopanelen när du tar bort den.

Steg 3: Installera minnet

I en Mac Pro-dator (tidigt 2009) med Quad-Core

 1. Tryck på processorbrickans spärrar tills de delvis öppnas.

 2. Dra i spärrarna tills de öppnats helt och lossa processorbrickan.

 3. Ta bort processorbrickan och placera den på en mjuk, ren duk på bordet eller arbetsytan så att brickan skyddas och arbetsytan inte repas.

 4. Om du installerar DIMM-moduler med samma storlek (alla är 1 GB eller alla är 2 GB) i en Mac Pro-dator rekommenderar Apple att du placerar dem i kortplatserna i den ordning som visas i tabellen.    
  Om du har Fyller du kortplatserna  
  Två DIMM-moduler 1 och 2
  Tre DIMM-moduler 1, 2 och 3
  Fyra DIMM-moduler Alla (1, 2, 3 och 4)

  Obs! Om du installerar DIMM-moduler med olika storlekar i Mac Pro-datorn ska du följa ordningen i tabellen. Om DIMM-konfigurationen som du installerar inte ger optimala prestanda ska Minnesplatsverktyg öppnas och rekommendera en bättre konfiguration. Om du vill använda verktyget fler gånger går du till /System/Bibliotek/CoreServices/Minnesplatsverktyg.

 5. Öppna utmatarna på DIMM-kortplatserna 1, 2 och 3 och tryck ut dem åt sidan. Ta bort DIMM-modulerna från kortplatserna.
 6. Installera DIMM-modulerna genom att rikta in dem i DIMM-kortplatserna och trycka ned båda ändarna tills flikarna är vertikala och utmatarna snäpper på plats.

  Obs! Undvik skador på DIMM-modulerna genom att hålla dem i hörnen. Rör inte vid guldkontakterna eller andra komponenter.

 7. Sätt tillbaka processorbrickan, tryck in den tills spärrarna är i 45 graders vinkel.

 8. Tryck in spärrarna ända in så att de låser och säkrar processorbrickan.

I en Mac Pro-dator (tidigt 2009) med 8-Core

 1. Tryck på processorbrickans spärrar tills de delvis öppnas.

 2. Dra i spärrarna tills de öppnats helt och lossa processorbrickan.

 3. Ta bort processorbrickan och placera den på en mjuk, ren duk på bordet eller arbetsytan så att brickan skyddas och arbetsytan inte repas.

 4. Om du installerar DIMM-moduler med samma storlek (alla är 1, 2 eller 4 GB) i Mac Pro-datorn rekommenderar Apple att du placerar dem i kortplatserna i den ordning som visas i tabellen.

  Om du har Fyller du kortplatserna Fyller du kortplatserna
  Två DIMM-moduler 1 och 2
  Tre DIMM-moduler 1, 2 och 3
  Fyra DIMM-moduler 1, 2, 5 och 6
  Sex DIMM-moduler 1, 2, 3 och 5, 6, 7
  Åtta DIMM-moduler 1, 2, 3, 4 och 5, 6, 7, 8 (alla)

  Obs! Om du installerar DIMM-moduler med olika storlekar i en Mac Pro-dator följer du ordningen i tabellen. Om DIMM-konfigurationen som du installerar inte ger optimala prestanda ska Minnesplatsverktyg öppnas och rekommendera en bättre konfiguration.

 5. Om du vill använda verktyget fler gånger går du till /System/Bibliotek/CoreServices/Minnesplatsverktyg.
 6. Installera DIMM-modulerna genom att rikta in dem i DIMM-kortplatserna och trycka ned båda ändarna tills flikarna är vertikala och utmatarna snäpper på plats.

  Obs! Undvik skador på DIMM-modulerna genom att hålla dem i hörnen. Rör inte vid guldkontakterna eller andra komponenter.

 7. Sätt tillbaka processorbrickan, tryck in den tills spärrarna är i 45 graders vinkel.
 8. Tryck in spärrarna ända in så att de låser och säkrar processorbrickan.

Steg 4: Sätt tillbaka sidopanelen

Obs! Sätt alltid tillbaka sidopanelen efter att du installerat komponenter. Mac Pro-datorn fungerar inte som den ska om inte sidopanelen har satts på plats.

Viktigt! När du sätter tillbaka sidopanelen ska du se till att spärren är uppe. Håll ordentligt i sidopanelen så att den hålls på plats när du trycker ned spärren.

 1. Håll sidopanelen mot sidan på Mac Pro-datorn och tryck ned spärren för att säkra sidopanelen.

 2. Du kan låsa fast Mac Pro-datorn genom att fästa ett lås eller en kabel genom metallöglan. Fäll ned låsfliken innan du stänger spärren.

Tillbaka till början

Tillämpliga modeller

Mac Pro (tidigt 2008)
Mac Pro (8-core)
Mac Pro (original)

Minnesspecifikationer

Denna Mac Pro-modell har dessa minnesspecifikationer:

Antal minnesplatser Två minneskort med fyra minneskortplatser vardera (fyra rader med två vardera)
Basminne 2 GB (två helt buffrade 1 GB dual inline-minnesmoduler, FB-DIMM-moduler)
Maximalt minne 32 GB
Specifikationer för minneskort – 800 MHz, DDR2, FB-DIMM-moduler
– 72 bitar breda, 240-stiftsmoduler
– 36 IC max per DIMM
– Felkorrigerande kod (ECC)
Ytterligare noteringar Viktigt! Apple rekommenderar att du använder Apple-godkända FB-DIMM-moduler. Andra FB-DIMM-moduler kan göra att Mac Pro-datorn väsnas mer eller sänker prestandan för att minska värmeutvecklingen. DIMM-moduler från äldre Mac-datorer kan inte användas i din Mac Pro-dator.

Installera FB-DIMM-moduler i matchande par med samma storlek och samma specifikationer. Använd tabellen nedan och anvisningarna som medföljer som riktlinjer för placering av DIMM-modulerna.

Om du har Installera
Två DIMM-moduler (standardkonfiguration) En i övre minneskortet och en i nedre kortet
Fyra DIMM-moduler Ett par i övre minneskortet och ett par i nedre kortet
Sex DIMM-moduler Två par i övre minneskortet och ett par i nedre kortet
Åtta DIMM-moduler Två par i övre minneskortet och två par i nedre kortet

Ta bort eller installera minne

Varning! Låt Mac Pro-datorn svalna 5–10 minuter innan du vidrör de inre komponenterna. Komponenterna på minneskorten kan vara mycket varma.

Steg 1: Ta bort sidopanelen

 1. Stäng av Mac Pro-datorn.

  Obs! Stäng alltid av din Mac Pro innan du öppnar den för att undvika skador på interna komponenter eller på de komponenter som du ska installera. Öppna inte Mac Pro och försök inte att installera enheter inuti datorn när den är påslagen.

 2. Vänta 5–10 minuter så att de inre komponenterna i Mac Pro-datorn får svalna.

  Varning! Låt Mac Pro-datorn svalna innan du vidrör de inre komponenterna, eftersom de kan vara mycket varma.

 3. Rör vid metallen utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.

  Viktigt! Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti Mac Pro-datorn. Du kan undvika att bygga upp statisk elektricitet genom att inte röra dig i rummet förrän du har avslutat installationen av kort, minne eller interna lagringsenheter och satt tillbaka sidopanelen.

 4. Koppla loss samtliga kablar och nätsladden från Mac Pro-datorn.

  Obs! Undvik skador på inre komponenter och på de komponenter som du ska installera genom att alltid dra ut kablar och strömsladden till Mac Pro-datorn. Installera aldrig objekt om datorn är ansluten med kablar eller strömsladd.

 5. Håll i sidopanelen och lyft upp spärren på baksidan.

 6. Ta bort sidopanelen genom att dra ut den övre delen från Mac Pro-datorn och sedan lyfta uppåt.

  Viktigt! Håll ordentligt i sidopanelen när du tar bort den.

Steg 2: Installera eller ta bort minneskorten

 1. Använd hålen för två fingrar och dra i minneskorten när du vill ta bort dem. Placera dem sedan på en mjuk, ren duk med DIMM-modulerna uppåt.

 2. På det nedre minneskortet öppnar du utmatningsarmarna på DIMM-kortplatsen och trycker ut dem åt sidan och tar sedan bort DIMM-modulen från kortplats 1.

  Viktigt! När du installerar eller tar bort DIMM-moduler ska du inte vidröra guldkontakterna på DIMM-modulerna eller på minneskorten.

 3. Återinstallera den DIMM-modul som du tog bort från övre minneskortet genom att rikta in den i DIMM-kortplats 2 enligt illustrationen, och tryck ned båda ändarna på DIMM-modulen tills flikarna är vertikala och utmatningsarmarna snäpper på plats.
 4. Installera det första paret med ytterligare DIMM-moduler på det nedre minneskortet i DIMM-kortplatserna 1 och 2, det vill säga de platser som är närmast kortets guldkontakter.

  Viktigt! Installera alltid DIMM-moduler som matchande par och i den ordning som visas nedan.

     
    Flytta en DIMM-modul från nedre till övre kortet Första paret med ytterligare DIMM-moduler
  Övre minneskortet
  Nedre minneskortet
 5. Om du lägger till ett andra par med ytterligare DIMM-moduler ska de installeras på det övre minneskortet i DIMM-kortplatserna 3 och 4, det vill säga de två kvarvarande platserna.
           
    Andra paret med ytterligare DIMM-moduler Tredje paret med ytterligare DIMM-moduler
  Övre minneskortet
  Nedre minneskortet
 6. Om du lägger till ett tredje par med ytterligare DIMM-moduler ska de installeras på det nedre minneskortet i DIMM-kortplatserna 3 och 4.
 7. Lägg ned Mac Pro-datorn på en mjuk, ren duk på bordet eller arbetsytan för att inte repa arbetsytan eller Mac Pro-datorn.
 8. Återinstallera alla minneskort genom att trycka rakt ned tills de sitter fast i minneskortplatsen.

Steg 3: Sätt tillbaka sidopanelen

 1. Ställ Mac Pro-datorn upp igen och sätt tillbaka sidopanelen.

  Viktigt! När du sätter tillbaka sidopanelen ska du se till att spärren är uppe. Håll ordentligt i sidopanelen så att den hålls på plats när du trycker ned spärren.

 2. Håll sidopanelen mot sidan på Mac Pro-datorn och tryck ned spärren för att säkra sidopanelen.

 3. Du kan låsa fast Mac Pro-datorn genom att fästa ett lås eller en kabel genom metallöglan. Fäll ned låsfliken innan du stänger spärren.

Tillbaka till början

Läs mer

   

Kontrollera att datorn upptäcker det nya minnet

 1. Starta Mac Pro-datorn genom att trycka på strömbrytaren.
 2. När Mac OS-skrivbordet visas väljer du Apple () och sedan Om den här datorn och kontrollerar att den rapporterade mängden minne stämmer.

Om den rapporterade mängden minne inte stämmer kanske datorn har problem med att upptäcka någon av minnesmodulerna. Om detta sker säkerställer du att modulerna har installerats korrekt på följande sätt: Stäng av Mac Pro-datorn, kontrollera att modulspecifikationerna stämmer överens med kraven ovan och gå på nytt igenom instruktionerna för minnesinstallation. Om problemet kvarstår tar du bort minnet och tar hjälp av dokumentationen som medföljde minnet, eller tar kontakt med återförsäljaren som sålde minnet.

Köpa minne

När du köper DIMM-moduler till Mac-datorer kontrollerar du att minnestillverkaren uppfyller specifikationskraven från Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC). Kontrollera med minnestillverkaren att DIMM-modulerna stöder de rätta timing-lägena och att funktionen Serial Presence Detect (SPD) är korrekt programmerad enligt beskrivningen i specifikationen från JEDEC.

Publiceringsdatum: