Så här hämtar du appen Flytta till iOS när du inte kan använda Google Play

Om du inte har tillgång till Google Play Store kan du hämta appen Flytta till iOS direkt.

Hämta Flytta till iOS APK

Följ dessa steg på din Android-enhet:

  1. Hämta installeraren för Flytta till iOS:
  2. Använd enhetens filbläddrare* för att hitta startskivan för Flytta till iOS med filnamn som slutar på .apk. På många enheter hittar du den här .apk-filen i en hämtningsmapp.
  3. Klicka på filen för att installera den.
  4. Om en varning om att ändra dina säkerhetsinställningar så att du kan installera från okända källor visas, följer du stegen på skärmen. När du har ändrat dina inställningar kan du behöva trycka på en tillbaka-knapp för att återgå till filbläddraren. Sedan kan du installera .apk-filen.

Nu kan du använda appen Flytta till iOS.


Tidigare versioner av Flytta till iOS

Om din Android-enhet använder Android 5.0 eller tidigare använder du en lämplig tidigare version av Flytta till iOS på din Android-enhet:


I Fastlandskina kan du också hämta appen Flytta till iOS från följande appbutiker:

* Om du inte har en utforskare för filsystem söker du efter en i App Store för Android-appar.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: