Förberedelser för säkerhetskraven för företag i iOS 9 och OS X El Capitan

Om du är administratör för en företagsserver eller en apputvecklare kontrollerar du att kunder med iOS 9 och OS X El Capitan kan använda dina internettjänster och appar.

Skapa en stark gruppstorlek för Diffie-Hellman-nyckelutväxlingen

Om dina tjänster använder en Diffie-Hellman-nyckelutväxling ställer du in gruppstorleken till minst 1024 bitar. En gruppstorlek med 2048 bitar eller större rekommenderas.

Om din app eller tjänst inte uppfyller kraven kan inte enheter med iOS 9 eller OS X El Capitan ansluta till den. Till exempel anger Safari att det inte gick att etablera en säker anslutning.

Installera uppdateringar för TLS 1.2 med 802.1X-autentisering

iOS 9 och OS X El Capitan lägger till stöd för TLS 1.2 med 802.1X-autentisering. Autentiseringsservrar som stöder TLS 1.2 kan kräva en uppdatering för att vara kompatibla:

  • Om du använder FreeRADIUS uppdaterar du till version 2.2.7 eller 3.0.8.
  • Om du använder Aruba ClearPass uppdaterar du till version 6.5.2. 
  • Om du använder andra Aruba-produkter uppdaterar du till ArubaOS 6.4.2.9.

Om servrarna inte uppfyller detta krav kan klientautentiseringsförsök misslyckas och förhindra klienten från att ansluta till ditt nätverk. 

Läs mer

Läs mer om att använda moderna kryptografiska metoder när du ställer in SSL- och TSL-tjänster.

Mac-datorer med OS X El Capitan visar SSLHandshake failed (-9850) i Systemmeddelanden vid försök att ansluta till en tjänst som inte uppfyller de här kraven.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: