Använda iPad eller iPhone för att skissa eller göra markeringar i Mac-dokument

Med Kontinuitetsskiss och Kontinuitetsmarkeringar kan du använda din iPad eller iPhone för att enkelt infoga skisser i dina Mac-dokument eller göra markeringar direkt i PDF-filer och bilder på din Mac.

Ställa in dina enheter

Kontinuitetsskiss och Kontinuitetsmarkeringar fungerar när dina kompatibla enheter är i närheten av varandra och inställda enligt följande:

De här funktionerna fungerar med alla appar från Apple eller tredje part som är designade för att stödja dem, även Pages, Numbers, Keynote, Mail, Meddelanden, Anteckningar och Textredigerare.


Använda Kontinuitetsskiss

Med Kontinuitetsskiss kan du använda din Mac för att begära en ny skiss från din iPad eller iPhone och sedan infoga den nya skissen i ditt Mac-dokument.

 1. Öppna ett dokument på din Mac.
 2. Antingen på Arkiv-menyn eller Infoga-menyn (beroende på din app), väljer du Infoga från iPhone eller iPad > Lägg till skiss.
 3. Ett skissfönster öppnas på din enhet där du kan skapa en skiss med din Apple Pencil eller ditt finger:
  Kontinuitetsskiss på en iPad Pro
 4. När du har skissat klart trycker du på Klar på din enhet. Skissen visas i ditt Mac-dokument:
 5. Keynote-dokument med kontinuitetsskisser


Använda Kontinuitetsmarkeringar

Med Kontinuitetsmarkeringar kan du använda din Mac för att begära dokumentmarkeringar från din iPad eller iPhone. Allt eftersom du gör markeringar på din enhet visas de direkt på din Mac. Det är ett bra sätt att signera dokument, korrigera dokument och ringa in viktiga detaljer med mera. 

 1. Använd Finder på din Mac för att leta upp PDF-filen eller bilden som du vill göra markeringar i. Gör sedan något av följande:
  • Markera dokumentet och tryck på mellanslag för att öppna ett förhandsvisningsfönster. Klicka på markeringsknappen överst i fönstret. 
  • Eller kontrollklicka i dokumentet och välj Snabbåtgärder > Märkning från kortkommando-menyn.
 2. I märkningsverktygsfältet överst i fönstret förhandsvisning klickar du på anteckningsknappen  eller klickar  och väljer en enhet  :
  fönster för förhandsvisning med rullgardinsmenyn för val av enhet öppen i verktygsfältet för markeringar
 3. Ett markeringsfönster visas på din enhet. Nu kan du använda en Apple Pencil eller ditt finger med skissverktygen, eller trycka på plus-tecknet och använda markeringsverktyg för att lägga till text, en signatur, en förstorare eller former och pilar.
  Öppen iPad med skiss- och märkningsverktyg
 4. Allt eftersom du arbetar på din enhet visas ändringarna direkt på din Mac:
  Förhandsvisning på en Mac som visar ändringar gjorda på en iPad
 5. När du har markerat klart i dokumentet klickar du på Klar på din enhet.
 6. Klicka på Klar på din Mac för att spara ändringarna.
Publiceringsdatum: