Använda reparationsverktyget i Bilder-biblioteket

Om det inte går att öppna ditt Bilder-bibliotek eller om Bilder beter sig oväntat kan reparationsverktyget för Bilder-biblioteket kanske lösa problemet.

Följ dessa steg om du vill använda reparationsverktyget för Bilder-biblioteket:

  1. Håll Alternativ-Kommando intryckt när du öppnar Bilder.
  2. I dialogrutan som visas klickar du på Reparera, så att reparationsprocessen startar.

Du kan uppmanas att ange lösenordet till ditt användarkonto för att auktorisera biblioteksreparationen.

Reparationsverktyget analyserar bibliotekets databas och reparerar inkonsekvenser det upptäcker. Beroende på bibliotekets storlek kan det ta ett tag. När processen är slutförd öppnar Bilder biblioteket.

Om du reparerar ett bibliotek som automatiskt uppdateras med iCloud-bildbibliotek uppdateras hela innehållet i biblioteket igen med iCloud när reparationsprocessen är klar.

Publiceringsdatum: