Om säkerhetsinnehållet i Safari 8.0.7, Safari 7.1.7 och Safari 6.2.7

I detta dokument beskrivs säkerhetsinnehållet för Safari 8.0.7, Safari 7.1.7 och Safari 6.2.7.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om Säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 8.0.7, Safari 7.1.7 och Safari 6.2.7

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.3

  Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan få tillgång till andra webbplatsers WebSQL-databaser

  Beskrivning: Ett problem förekom i autentiseringskontrollerna för namnbyte av WebSQL-tabeller. Det här kan göra det möjligt för en webbplats med skadligt innehåll att få tillgång till databaser tillhörande andra webbplatser. Problemet har åtgärdats genom förbättrade autentiseringskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-3727: Peter Rutenbar i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • WebKits laddning av sidor

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.3

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till kontokapning

  Beskrivning: Ett problem förekom där Safari behöll sidhuvudet för Origin-förfrågningar för omdirigeringar mellan olika källor vilket tillät webbplatser med skadligt innehåll att kringgå CSRF-skydden. Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av omdirigeringar.

  CVE-ID

  CVE-2015-3658: Brad Hill från Facebook

 • WebKit PDF

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.3

  Effekt: Om du klickar på en länk med skadligt innehåll i en PDF inbäddad i en webbplats kan det leda till cookie-stöld eller till att användarinformation läcker

  Beskrivning: Ett problem förekom med PDF-inbäddade länkar som kunde exekvera JavaScript i en webbplatsvärdkontext. Problemet åtgärdades genom att begränsa stöd för JavaScript-länkar.

  CVE-ID

  CVE-2015-3660: Apple

 • WebKit Storage

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.3

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller opålitlig kod köras

  Beskrivning: Ett problem med otillräcklig jämförelse i SQLite-auktoriseraren tillät anrop av opålitliga SQL-funktioner. Problemet åtgärdades genom förbättrade autentiseringskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-3659: Peter Rutenbar i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: