Om Safari anger att det inte går att etablera en säker anslutning eller om webbplatsen använder en svag kryptering

Webbplatsen måste använda stark kryptering för att ge en säker anslutning för att skydda din säkerhet och integritet.

Säkerhetsförbättringar i OS X Yosemite 10.10.4 och iOS 8.4 som hjälper till att skydda från viktiga säkerhetsrisker. Om en webbsida inte uppfyller de säkerhetskryptografiska standarderna:

  • Safari anger att det inte går att öppna webbplatsen eftersom den använder en svag kryptering. 
  • Safari kan även ange att det inte går att öppna sidan eftersom Safari inte kunde etablera en säker anslutning till servern.

Webbplatsens administratör bör konfigurera servern så att den är säker för att åtgärda problemet.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: