Översikt över säkerhet och integritet i iTunes U

Apple tar datasäkerhet och skydd av din personliga information på stort allvar. iTunes U är framtaget med säkerhetsmetoder av branschstandard och tillämpar strikta principer för att skydda användardata.

I den här artikeln förklaras hur kursinformation och data skyddas i iTunes U. Förutom den här artikeln bör du även läsa Apples integritetspolicy.

Datasäkerhet

iTunes U skyddar inlämningar av hemläxor, privata diskussioner och betyg. Det krypterar data som skickas över internet, lagrar dem i krypterat format på servrar och använder säkerhetstoken vid autentisering. Detta innebär att användardata skyddas mot obehörig åtkomst både när de överförs och lagras på våra servrar. Minst 128-bitars AES-kryptering används i iTunes U – samma säkerhetsnivå som stora finansinstitut använder.

Ägande av data som lagras i iTunes U

Institutionen, läraren eller den studerande äger all information som de tillhandahåller och har alltid kontroll över den. Det enda Apple gör är att behandla hemläxor, betyg och annan information som tillhandahålls vid användning av tjänsten.

Hur länge sparas data i iTunes U?

Information sparas i iTunes U så länge som kursen eller samlingen finns. När en kurs eller samling raderas så raderas även all information som är kopplad till den. Användarna kan fortfarande komma åt eventuell lokal information på sina enheter.

Hur raderar Apple data?

När en lärare tar bort en studerande från en kurs raderar Apple allt kursmaterial som den studerande har skapat samt alla diskussioner och privata diskussioner mellan den studerande och läraren från systemen.

Autentisering med säkerhetstoken

När användare öppnar iTunes U från iTunes U-appen används säkerhetstoken, vilket betyder att inga lösenord behöver lagras på enheter och datorer. När iTunes U öppnas från en webbläsare skickas användarnamn och lösenord via en krypterad TLS-anslutning.

Starka lösenord

Apple-ID:n som används med iTunes U måste ha lösenord som är minst 8 tecken, inklusive ett nummer, en versal och en gemen. Det bästa användare kan göra för att skydda sina data är att använda ett starkt lösenord. Läs mer om att skapa ett starkt lösenord.

Integritet

Hos Apple har din integritet hög prioritet i hela företaget. I Apples integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar användaruppgifter. iTunes U följer policyn och har dessutom följande integritetsfunktioner:

  • iTunes U-data lagras i en annan databas än andra typer av iTunes-data.
  • iTunes U-data används endast i syfte att tillhandahålla tjänsten.
  • iTunes U-data används aldrig i reklamsyfte.
  • Kontodata som lagras i iTunes omfattas av Apples standardpolicyer för data.
  • De enda som kan komma åt användar- och lärardata är Apple-medarbetare som behöver åtkomst till dem för att underhålla tjänsten.

Omedelbar radering på begäran

Om en användare ber om att iTunes U-data ska raderas så sker raderingen omedelbart. Användarna kan fortfarande komma åt iTunes U-information som lagrats lokalt på deras enheter.

Uppfylla skolors integritetsförpliktelser

iTunes U hjälper även skolor att uppfylla integritetsförpliktelser för studerande som är under 18 år gamla. Apple använder aldrig studerandeinformation i marknadsföring eller riktade annonser. Vi säljer aldrig studerandeinformation och vi delar heller aldrig studerandeinformation med tredje part.

Löfte att skydda studerandes integritet

Apple har signerat löftet att skydda studerandes integritet, vilket ytterligare framhäver vår strävan efter att skydda den information som studerande, föräldrar och lärare delar i skolor.

Efterlevnad

Internationella överföringar av data

Apple är ett globalt företag med ett antal rättsliga enheter i olika rättskipningsområden som ansvarar för den personliga information som de samlar in och som behandlas av Apple Inc. för deras räkning. Apple använder godkända standardavtalsklausuler vid internationell överföring av personlig information som samlats in i EES och Schweiz. Apple följer APEC:s (Asia-Pacific Economic Cooperation) CBPR-system (Cross Border Privacy Rules System), ett regelsystem för integritet över gränser. APEC:s CBPR-system tillhandahåller ett regelverk för organisationer för att säkerställa skydd av personliga uppgifter när de överförs mellan ekonomier som ingår i APEC.

Polismyndigheter

Apple lämnar endast ut iTunes U-data till polismyndigheter där lagen så kräver. Om polismyndigheter ber Apple om tillgång till iTunes U-data uppmanar Apple polismyndigheten att be om informationen direkt från institutionen, läraren eller den studerande. Om Apple är tvungen att lämna ut iTunes U-data till en polismyndighet meddelar Apple omedelbart användaren i fråga och tillhandahåller en kopia av ordern (förutom i fall då lagen ej tillåter detta).

Tredje part

Om Apple får en förfrågan om iTunes U-data från en tredje part (till exempel förfrågningar om studentuppgifter) meddelar Apple omedelbart institutionen, läraren eller den studerande (förutom i fall då lagen ej tillåter detta). Apple avvisar förfrågan såvida Apple inte är skyldig att lämna ut iTunes U-data enligt lagen.

Om Apple enligt lagen kan vara skyldig att lämna ut den efterfrågade informationen uppmanar Apple den tredje parten att införskaffa informationen direkt från institutionen, läraren eller den studerande. Apple kan i detta syfte lämna ut grundläggande kontaktuppgifter till den tredje parten.     

Förfrågningar från myndigheter

Läs om hur Apple hanterar informationsförfrågningar från myndigheter.

Tillgänglighet

När terminen är över

All information (som hemläxor eller betyg) som samlats in vid användning av iTunes U styrs av institutionen eller läraren. De kan radera den när terminen är över eller när de vill.

När informationen raderats från våra system är den inte längre tillgänglig. Användarna kan fortfarande komma åt lokal information som lagrats på deras enheter.  

Problem med tjänsten eller nedtid

Vi vet att det är viktigt att tjänsten är tillförlitlig, och vi försöker förvarna om nedtid inom kommersiellt rimliga tidsramar. Du kan se iTunes U-systemstatus på sidan Systemstatus för Apple.

Få support

Information om hur du använder iTunes U och får support finns på iTunes U-supportsidan.

Publiceringsdatum: