Om din Apple TV (2:a eller 3:e generationen) stannar vid datum- och tidskärmen under start

Varje gång Apple TV startar uppdaterar den systemets datum och tid. Om Apple TV inte kan ansluta till internet eller till nätverksporten den använder för att uppdatera datum och tid, kan den stanna på denna skärm.

Apple TV kan inte ansluta till nätverk som kräver ytterligare eller en andra inloggning, till exempel inloggning på en webbsida. Dessa nätverk kallas låsta nätverk och kan omfatta nätverk som är gratis att använda och nätverk som du betalar för att använda på företag, skolor, studentboenden, lägenheter, hotell och butiker.

Om du försöker konfigurera Apple TV med ett låst nätverk kanske du inte kan komma förbi datum- och tidskärmen. Om du inte använder ett låst nätverk och ändå inte kommer förbi datum- och tidskärmen försöker du med stegen nedan.

Hemifrån

Om Apple TV är ansluten till nätverket hemma och inte går vidare efter skärmen för datum och tid provar du att starta om internetmodemet och routern.

Om du fortfarande inte kan ställa in datum och tid på Apple TV kontaktar du internetleverantören eller routertillverkaren för att kontrollera att NTP-port 123 inte blockeras.

Du kan även försöka ansluta Apple TV till ett annat nätverk om möjligt, som hemma hos en vän. 

På jobbet eller skolan

Om Apple TV är ansluten till ett nätverk på ett företag eller en skola kontrollerar du att nätverket, routern, brandväggen och proxyservern är konfigurerade för att tillåta kommunikation via NTP-port 123.

Du kan även använda Configurator för att skapa en konfiguration för första gången för Apple TV-enheter. Anslut Apple TV till din Configurator-server med USB och ställ sedan in enheten med en profil.

Publiceringsdatum: