Välja mörk eller ljus bakgrund på Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen)

Läs om hur du ändrar utseendet på bakgrunder och menyer i din Apple TV.

Gå till Inställningar > Allmänt > Utseende när du vill ändra utseendet på bakgrunden för hemskärmen och menyer på Apple TV. Välj sedan från följande tre alternativ:

  • Automatiskt: Använd den här inställningen om du vill att Apple TV automatiskt ska ändra bakgrundens utseende efter tiden på dagen. Apple TV ändrar till exempel bakgrunden från ljus till mörk vid solnedgången. När solen går upp ändrar Apple TV bakgrunden från mörk till ljus.
  • Ljus bakgrund:
  • Mörk bakgrund:

Utseendet på bakgrunder från tredje part avgörs av apputvecklare och kan skilja sig från det utseende du väljer i menyn Inställningar i Apple TV. 

Publiceringsdatum: