Om Förhandsvisning oväntat avslutas när du öppnar dokument

Typsnittet som Förhandsvisning använder kanske inte längre är installerat eller också är dokumentet skadat.

OS X Yosemite

Förhandsvisning kan avslutas när du öppnar dokument i OS X Yosemite om du tar bort eller avaktiverar typsnittet som Förhandsvisning använder. Om du har gjort en sådan ändring i dokumentet använder du någon av dessa lösningar:

  • Uppgradera till OS X El Capitan eller senare.
  • Eller lägg tillbaka typsnittet. Sedan kan du öppna Förhandsvisning och ändra typsnittet: Välj Visa > Visa märkningsverktygsfältet, klicka på knappen Textstil knapp och välj sedan ett annat typsnitt i popup-menyn. Nu kan du ta bort eller avaktivera det tidigare typsnittet.
  • Eller använd Terminal för att lösa problemet: Avsluta Förhandsvisning och öppna Terminal, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program. Klistra in följande kommando i Terminal och tryck på Retur:
defaults delete ~/Library/Group\ Containers/com.apple.Preview/Library/Preferences/com.apple.Preview.plist com.apple.AnnotationKit.font

Samtliga macOS-versioner

Om ingen av ovanstående lösningar fungerar i OS X Yosemite, eller om du inte använder Yosemite, kanske dokumentet är skadat. Om du har en Time Machine-säkerhetskopia försöker du använda Time Machine för att återskapa en tidigare version av filen.

Publiceringsdatum: