Hitta dina bilder eller album när du har flyttat ett bibliotek till Bilder

Om du tror att du saknar bilder eller album när du migrerat ett bibliotek från iPhoto eller Aperture till Bilder kontrollerar du följande.

Kontrollera att du flyttade rätt bibliotek

Om du har fler än ett bibliotek i mappen Bilder uppmanas du att välja ett bibliotek att flytta till när du öppnar programmet för första gången. Detta bibliotek blir standardbiblioteket och innehåller bilderna Bilder visar varje gång du öppnar programmet. 

Om du väljer ett annat bibliotek när du öppnar Bilder för första gången, till exempel ett äldre iPhoto-bibliotek, visas kanske inte alla bilder du förväntar dig. Du kan migrera ett annat bibliotek genom att hålla ned alternativtangenten när du öppnar Bilder. Då öppnas dialogrutan Välj bibliotek som låter dig välja bland de tillgängliga bildbiblioteken i mappen Bilder:

Klicka på Album i sidofältet för att se alla album

När du öppnar Bilder för första gången visas alla bilder i vyn Ögonblick. Den här vyn visar varje bild individuellt men den visar inte dina album. Visa album genom att trycka på Album i sidofältet i Bilder.

Hitta iPhoto-händelser som har blivit album

När du migrerat ett iPhoto-bibliotek till Bilder omvandlas iPhoto-händelser till album. Du hittar dessa album i mappen iPhoto-händelser i vyn Album i Bilder.

Slå på Min bildström

Om du hade bilder som var äldre än 30 dagar i Min bildström som du inte importerat till iPhoto eller Aperture innan du flyttade biblioteket till Bilder kommer bilderna inte att visas i Bilder.

Om du skapade ditt Apple-ID nyligen är Min bildström kanske inte tillgängligt. Använd iCloud-bilder för att lagra dina bilder och videor i iCloud om Min bildström inte är tillgänglig. 

Du kan slå på Min bildström i Bilder genom att följa dessa steg:

  1. Välj bilder > Inställningar i menyfältet.
  2. I fönstret Inställningar klickar du på fliken iCloud.
  3. Klicka på Min bildström.

Vänta tills Bilder har genererat alla bildminiatyrer

När du flyttar ett bibliotek till Bilder kan det ta en stund att generera miniatyrer för hela biblioteket. En bild visas som en vit ruta tills miniatyren har skapats.

Läs om hur Bilder visar Smarta album och RAW+JPEG-bildpar

Bilder visar vissa Smart album på ett annat sätt än programmet som skapade dem. Läs mer om hur Bilder visar Smarta album från iPhoto eller Aperture.

Om ditt Aperture-bibliotek hade RAW+JPEG-bildpar visas endast JPEG-filen i Bilder.

Visa alla bildserier

Bilduppsättningar tagna i sekvenstagning med din iPhone visas med en enda miniatyr i Bilder. Visa alla bilder i en serie genom att dubbelklicka på miniatyren och sedan på Gör ett val.

Läs mer

När du har uppdaterat till Bilder för macOS aktiverar du iCloud-bilder för att säkert lagra bilder och videor i iCloud och se till att de hålls uppdaterade på iPhone, iPad, iPod touch, Mac-datorer, Apple TV och i iCloud.com.

Publiceringsdatum: