Om ePub-böcker som har skapats med iBooks Author

I iBooks Author 2.3 och senare finns nya ePub-mallar som du kan använda till att skapa böcker med olika media som är kompatibla med iBooks och andra ePub-läsare.

De nya ePub-mallarna i iBooks Author:

  • Exportera till formatet ePub3.
  • Låt läsaren läsa i både numrerad vy och rullningsvy.
  • Låt läsaren ändra teckenstorlek i boken.
  • Kan innehålla vissa interaktiva widgetar, till exempel filmer, ljudklipp, HTML och bildgallerier.
  • Kan visas i alla ePub-läsare som stöder ePub3.

När du visar ePub-böcker som har skapats med dessa nya mallar i iBooks ser de ut som de gjorde i iBooks Author. I andra läsprogram kan de se något annorlunda ut. Du kan inte ändra teckensnitt eller visa ePub-böcker som har skapats med dessa nya mallar i nattläge.

Publiceringsdatum: