Om EPUB-böcker som har skapats med iBooks Author

I iBooks Author 2.3 och senare finns nya EPUB-mallar som du kan använda till att skapa böcker med olika media som är kompatibla med Apple Books och andra EPUB-läsare.

Det här kan EPUB-mallarna i iBooks Author göra:

  • Exportera till EPUB 3-format.
  • Låt läsaren läsa i både numrerad vy och rullningsvy.
  • Låt läsaren ändra teckenstorlek i boken.
  • Kan innehålla vissa interaktiva widgetar, till exempel filmer, ljudklipp, HTML och bildgallerier.
  • Kan visas i alla EPUB-läsare som stöder EPUB 3.

När du visar EPUB-böcker som har skapats med de här mallarna i Apple Books ser de ut som de gjorde i iBooks Author. I andra läsprogram kan de se något annorlunda ut. Du kan inte ändra typsnitt eller visa EPUB-böcker som har skapats med dessa mallar i nattläge.

Publiceringsdatum: