Förnya certifikat automatiskt via en konfigurationsprofil

Från och med macOS Sierra 10.12.4 kan administratörer använda ett terminalkommando för att aktivera automatisk förnyelse av vissa certifikat som levereras med en enhetsprofil. 

Vilka certifikat är berättigade till automatisk förnyelse?

Det är bara AD-certifikat som levereras tillsammans med en enhetsprofil som är berättigade till automatisk förnyelse.

Följande certifikat är inte berättigade till automatisk förnyelse utan måste förnyas manuellt:

  • AD-certifikatnyttolaster som levereras tillsammans med en användarprofil
  • Certifikat som levereras tillsammans med någon typ av SCEP-nyttolast
  • Certifikat som levereras tillsammans med en profil som innehåller en MDM-nyttolast (mobilenhetshantering)
  • Certifikat som levereras tillsammans med en trådlös registreringsprofil

Så här aktiverar du automatisk förnyelse för berättigade certifikat

Ange det här kommandot i Terminal på en Mac:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.mdmclient AutoRenewCertificatesEnabled -bool YES

Om du vill inaktivera automatisk förnyelse ändrar du YES till NO i kommandot. Om du vill aktivera automatisk förnyelse av berättigade certifikat med hjälp av en konfigurationsprofil använder du en enhetsprofil som ställer in AutoRenewCertificatesEnabledTrue i domänen com.apple.mdmclient.

Läs mer

Certifikat som förnyas automatiskt kan varken förnyas manuellt eller via profilinställningar eller med kommandot profiles -W. Automatisk förnyelse sker enligt samma schema som anger när uppdateringsknappen ska visas i profilinställningarna eller nät ett meddelande ska skickas till användaren om att certifikatet snart upphör att gälla. Om det inte går att förnya sker nya försök enligt det här fasta schemat:

  • Om det inte går att förnya på grund av att servern inte kan kontaktas sker nya försök en gång i timmen eller vid varje nätverksövergång.
  • Om det inte går att förnya trots kontakt med servern sker nya försök en gång per dygn så att flera misslyckade försök inte gör att användarkontot låses. En omstart av Mac-datorn påverkar inte det här schemat.
Publiceringsdatum: