Notiser på din Apple Watch

Anpassa när och hur du får notiser till din Apple Watch så att du kan svara direkt eller kolla när du vill.

Här visas dina notiser

Notiser visas antingen på din Apple Watch eller iPhone, inte på båda. Nedan kan du läsa om när en notis visas på din iPhone i stället för på din Apple Watch.

iPhone med notiser som skickas till iPhone istället för Apple Watch

Om din iPhone inte är låst får du notiser till din iPhone i stället för till din Apple Watch.

 

Apple Watch med notiser som skickas till Apple Watch istället för iPhone

Om din iPhone är låst eller är i viloläge får du notiser till din Apple Watch, såvida du inte har låst den med din lösenkod.

 

Vissa appar, till exempel Buller, finns bara på din Apple Watch. Notiser för sådana appar visas inte på din iPhone.

Den röda notissymbolen  visas på urtavlan när du får en notis. När du stänger notiser på din Apple Watch stängs de också på din iPhone. 

Apple Watch med två notiser 

Se alla dina notiser

 1. Tryck och håll på toppen av urtavlan för att öppna Notiscenter. Du kan göra detta från vilken skärm som helst.
 2. Vänta tills Notiscenter visas och svep sedan nedåt. 
 3. För att rulla vrider du Digital Crown eller sveper uppåt och nedåt på urtavlan.
 4. Läs en notis genom att trycka på den. Läs grupperade notiser genom att trycka på en trave och sedan på en notis.
 5. Radera en notis genom att svepa åt vänster och sedan trycka på radera-knappen .

Du kan gömma notissymbolen  så att den inte visas när du har olästa notiser. Öppna appen Apple Watch på din iPhone, tryck på Notiser och stäng sedan av Notisindikator.

Apple Watch med notisknappen Rensa alla 

Rensa alla dina notiser

Du kan rensa alla dina notiser samtidigt:

 1. Tryck och håll på toppen av urtavlan för att öppna Notiscenter.
 2. Vrid Digital Crown eller svep nedåt på urtavlan tills du kommer upp till toppen.
 3. Tryck på Rensa alla.

Hantera notiser

Notiserna på din Apple Watch speglar dina iPhone-inställningar, men du kan anpassa inställningarna för varje app. I watchOS 5 och senare kan notiser ordnas per app och grupperas i travar i Notiscenter. Till exempel kan alla dina aktivitetsnotiser visas i en trave. Du kan även välja om du vill ha varningar för notiser eller inte, så att de visas tyst eller inte alls. 

 

Apple Watch med skärmen för att stänga av ljud för notiser 

Ändra hur du får notiser till din Apple Watch

 1. Tryck och håll ned högst upp på urtavlan. 
 2. Vänta tills Notiscenter visas och svep sedan nedåt.
 3. Svep vänster på en notis och tryck sedan på mer-knappen .
 4. Om du inte vill höra ljud eller haptiska varningar för den appen trycker du på Leverera tyst. Notiser för den appen hamnar direkt i Notiscenter både på Apple Watch och iPhone, i stället för att visa dig en notis med en ljudsignal eller haptisk varning.
 5. Om du inte vill ha notiser för den appen trycker du på Stäng av på Apple Watch.

Du kan se eller höra dessa notiser igen genom att svepa till vänster på en notis från appen, trycka på mer-symbolen  och sedan trycka på Leverera tydligt.

Anpassa dina notisinställningar

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck sedan på fliken Min klocka. 
 2. Tryck på Notiser. 
 3. Tryck på en app. Olika appar har olika alternativ. Du kan använda samma notisinställningar på din Apple Watch och din iPhone genom att trycka på Spegla min iPhone. En del appar låter dig anpassa dina notiser. När du anpassar kan du välja bland dessa alternativ:
  • Tillåt notiser: Notiserna visas i Notiscenter och du får en varning från din Apple Watch. 
  • Skicka till Notiscenter: Notiserna skickas direkt till Notiscenter utan att du får en notis från din Apple Watch.
  • Notiser av: Appen skickar inga notiser.
 4. Om du anpassar en apps notiser kan du även gruppera notiser från den appen. Tryck på Notisgruppering och välj sedan ett alternativ: Av, Automatiskt eller Efter app.

Även om du inte kan anpassa en app kan du fortfarande stänga av dess notiser. Rulla ned till avsnittet Spegla iPhone-notiser från och stäng av inställningen bredvid appen. 

Läs om hur du ändrar ljudinställningar för notiser

Håll dina notiser privata

När du lyfter på handleden för att se en notis visas en kort sammanfattning. Fullständig information visas ett par sekunder senare. Så här undviker du att visa fullständig information i notisen:

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka. 
 2. Tryck på Notiser och aktivera Tryck om du vill visa hela notisen. 
 3. När du får en notis trycker du på den för att visa fullständig information. 

Apple Watch med inställningen Visa sammanfattning på låsskärm 

Hantera notissammanfattningar på låsskärm

Apple Watch visar som standard notissammanfattningar, eller snabbvisningar, oavsett om den är låst eller inte. En snabbvisning är en skärm som visar namnet och symbolen för den app som notisen kommer ifrån, tillsammans med notistiteln. Du kan stänga av snabbvisningar när din Apple Watch är låst:

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.
 2. Tryck på Notiser och stäng av Visa sammanfattning på låsskärm.

Om du inte ser notiser på din Apple Watch

Om anslutningen mellan enheterna avbryts kommer notiserna till din iPhone i stället för till din Apple Watch. Du kan kontrollera anslutningen genom att svepa uppåt på urtavlan för att öppna Kontrollcenter. Om dina enheter är frånkopplade kan du se den röda iPhone-symbolen , det röda krysset  eller wifi-symbolen . Prova att ansluta din iPhone och Apple Watch-enheten.

Om din Apple Watch är låst eller om du aktiverar Stör ej visas notiserna på din iPhone:

 • När din Apple Watch är låst visas låssymbolen  på urtavlan.
 • Om Stör ej är på visas Stör ej-symbolen  på urtavlan. När du vill stänga av funktionen sveper du uppåt på urtavlan och trycker på Stör ej-knappen .

För appar från tredje part skickas notiser bara när även den parkopplade iPhone-enheten är ansluten till ett nätverk. 

Publiceringsdatum: