Om VoiceOver-rotorn på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda VoiceOver-rotorn till att ändra hur VoiceOver fungerar. Du kan ändra VoiceOver-volymen eller talhastigheten, gå från ett objekt på skärmen till nästa och mer.

Använda VoiceOver-rotorn

Om du inte har slagit på VoiceOver kan du slå på det i Inställningar > Hjälpmedel.

Du kan använda rotorn genom att rotera med två fingrar på din iOS- eller iPadOS-enhets skärm på samma sätt som när du vrider på ett reglage. VoiceOver säger det första rotoralternativet. Fortsätt att rotera med fingrarna tills du hör fler alternativ. Välj ett alternativ genom att lyfta fingrarna.

När du har valt ett alternativ kan du använda det genom att dra snabbt upp eller ner på skärmen med fingrarna. Om du till exempel väljer Ord när du har ett dokument öppet flyttas VoiceOver till nästa eller föregående ord när du drar upp eller ner.

Här kommer en lista med rotoralternativ och deras funktioner.

Alternativ för navigering

För alla dessa alternativ kan du flytta från ett objekt till nästa genom att dra snabbt uppifrån och ner på skärmen med ett finger. Du kan flytta VoiceOver till tidigare objekt genom att dra snabbt nedifrån och upp.

Granska text samtidigt som du skriver med Tecken, Ord och Rader

 • Tecken: Läser upp ett tecken åt gången.
 • Ord: Läser upp ett ord åt gången.
 • Rader: Läser upp en rad åt gången. 

Navigera bland en sidas eller skärms olika delar

 • Behållare: Går från en behållare på skärmen till nästa. Dock och hemskärmen är exempel på behållare. 
 • Rubriker: Går från en rubrik till nästa. Prova att använda rotorn i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
 • Riktmärken: Går mellan banderoller, navigering och knappar i HTML-innehåll (som en webbsida eller HTML-e-post).
 • Samma objekt: Går från ett objekt till nästa av samma sort. Prova detta med länkarna i resultatet av en Safari-webbsökning.
 • Vertikal navigering: Flytta upp eller ner genom att dra med ett finger snabbt upp eller ner i lodrät riktning. Prova detta på hemskärmen.
 • Statisk text: Går från en rad statisk HTML-text till nästa. Med statisk text menas den huvudsakliga texten på sidan, alltså inte sådant som namn på länkar eller knappar.

Gå från länk till länk

 • Länkar: Går från en länk till nästa.
 • Besökta länkar: Går från en länk till nästa bland de länkar som du redan har klickat på.
 • Ej besökta länkar: Går från en länk till nästa bland de länkar som du inte har klickat på än.
 • Sidlänkar: Går från en sidlänk till nästa på en webbsida.

Fler sätt att gå runt på en sida:

 • Tabeller: Flyttar VoiceOver-pekaren till början av en tabell på en webbsida.
 • Listor: Flyttar VoiceOver-pekaren till början av en lista på en webbsida.
 • Knappar: Går från en knapp till nästa i HTML-innehåll.
 • Formulärreglage: Går mellan knappar och menyer när du använder ett formulär.
 • Textfält: Går från ett textfält till nästa i HTML-innehåll.
 • Sökfält: Går från ett sökfält till nästa i HTML-innehåll.
 • Bilder: Går till bilder.

Ändra hur du skriver

Använd alternativet Skrivläge om du vill växla mellan skrivlägena Pekfingermetod, Touchmetod och Direkttryck. Dra upp eller ner med ett finger om du vill växla mellan lägena.

Istället för att använda rotorn kan du gå till Inställningar > Hjälpmedel > VoiceOver > Skrivmetod om du vill välja ett skrivläge.

Så här använder du skrivlägena:

Pekfingermetod

Välj en tangent på tangentbordet genom att svepa till vänster eller höger och dubbeltrycka för att skriva in tecknet. Du kan även välja en tangent genom att flytta fingret på tangentbordet och trycka på skärmen med ett annat finger samtidigt som du fortsätter att hålla ner tangenten.

VoiceOver säger tangenten när du väljer den och en gång till när du anger den.

Touchmetod

Rör vid en tangent på tangentbordet och lyft sedan fingret för att ange tecknet. Dra fingret till rätt tangent om du skulle röra vid fel tangent.

VoiceOver säger tecknet för varje tangent när du rör vid den. VoiceOver anger ett tecken när du lyfter fingret.

Direkt touchmetod

Ange på samma sätt som när VoiceOver är avstängt. Det här läget stänger av VoiceOver för endast skrift.

Välja alternativ

Vissa av alternativen finns på rotorn som standard och vissa är valfria.

Du kan välja rotoralternativ genom att gå till Inställningar > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor. Sedan kan du välja de alternativ du vill ska visas på rotorn.

Vissa alternativ finns inte alltid på rotorn. Till exempel visas Skrivläge endast på rotorn när det finns ett tangentbord.

Publiceringsdatum: