Konfigurera iPad och Mac dela ut prov och utvärderingar

Appar av godkända utvecklare kan använda Utvärderingsläge (tidigare känt som Automatisk utvärderingskonfiguration) för att automatiskt låsa och konfigurera iPad eller Mac för onlineutvärderingar.

Med Utvärderingsläge kan utvärderingsappar avaktivera vissa hårdvaru- och mjukvarufunktioner för att uppfylla kraven på en säker testmiljö och hindra den som utför provet från att använda andra appar och ogiltigförklara testresultat.

Använda en app med inbyggt Utvärderingsläge

Att göra iPad eller Mac säkert för att kunna genomföra prov med en app som stöds kräver ingen ytterligare installation eller hantering, såsom Mobile Device Management (MDM). Appar med Utvärderingsläge låser automatiskt iPad eller Mac till en enda app, vilket innebär att användare inte kan växla till en annan app medan Utvärderingsläge är aktivt.

Kontrollera med utvärderingsleverantören om appen använder Utvärderingsläge. 

Utvärderingsläge i iOS

Utvärderingsläge stöds i iOS 9.3.2 eller senare. När Utvärderingsläge är aktivt i iOS avaktiveras följande funktioner:

 • Automatisk korrigering och stavkontroll
 • Tangentbord med förslag
 • Sökning efter definitioner i ordlistan
 • Kortkommandon
 • Delning
 • Universal Clipboard
 • Diktering
 • Fjärrobservation med Klassrum
 • Skärminspelning
 • Läs upp markerad text
 • Automatiska versaler, förhandsvisning av tecken och smart interpunktion
 • Siri

Om du aktiverar enappsläge eller Guidad åtkomst i iOS åsidosätter den funktionen andra begränsningar från Utvärderingsläge.

Utvärderingsläge i macOS

Utvärderingsläge stöds i macOS Catalina 10.15.4 eller senare. När Utvärderingsläge är aktivt i macOS avaktiveras följande funktioner:

 • Dock
 • Menyrad
 • Exposé och Spaces
 • Mission Control
 • Program öppnas från funktionstangenter
 • Notiscenter och notiser
 • Appen Musik (tidigare iTunes)
 • Handoff
 • Universal Clipboard
 • Synkad kamera
 • Skärmdelning och skärmdubblering
 • Skärmavbilder
 • Fjärrinloggning
 • Siri
 • Diktering
 • Emoji-tangentbordet
 • Slå upp-gest för styrplatta

Automatisk korrigering och stavkontroll begränsas inte automatiskt på macOS. De kan kontrolleras genom restriktiva attribut för webbinnehåll.

Låsa iPad till en enda provapp med enappsläge

Om din app inte har stöd för Utvärderingsläge eller om du använder en app för diagnostik-, klassrums- eller formativa bedömningssyften kan du använda MDM-mjukvara för att konfigurera din iPad för enappsläge. Din MDM-mjukvara installerar en profil som identifierar den valda appen och tvångsöppnar den på enheten, vilket hindrar studenter från att använda andra appar. I profilen kan du specificera ytterligare funktioner som du inte vill att studenterna ska kunna använda.

Om du vill begränsa tangentbord och ordlistefunktioner måste du begränsa de funktionerna separat. Läs mer om begränsningar av tangentbords- och ordlistefunktioner.

Publiceringsdatum: