Lägga till bilder och videor i ditt iMovie-projekt

Lägga till bilder och videor från appen Bilder i ditt iMovie-projekt på din Mac, iPhone, iPad eller iPod touch.

Lägga till bilder och videor på en Mac

Om du vill lägga till bilder och videor från Bilder i iMovie-projekt på din Mac använder du bibliotekslistan i iMovie eller drar dem till iMovie från appen Bilder.

Använda bibliotekslistan i sidofältet i iMovie

Du kan komma åt ditt bildbibliotek i appen Bilder inifrån iMovie:

  1. I sidofältet till vänster i iMovie-fönstret väljer du Bilder.
  2. Klicka på popupmenyn längst upp i bläddraren och välj en innehållskategori – Mina album, År, Samlingar, Ögonblick eller Platser.
  3. När du hittar bilden eller videon som du vill använda drar du den till tidslinjen i ditt projekt. Om du lägger till en bild visas den i ditt projekt i tre till sex sekunder, beroende på hur långa övergångarna är bredvid bilden. Du kan putsa bilden i tidslinjen så att den visas under en kortare eller längre tid i din video.
  4. För att byta ut ett befintligt klipp drar du bilden eller videon ovanpå det klipp som du vill ersätta. Välj sedan ett av ersättningsalternativen.

Ditt bildbibliotek kanske inte är inställt som ditt systembildbibliotek om Bilder inte visas i bibliotekslistan. Du kan alltid dra bilder och filmer till ditt iMovie-projekt. 

Dra bilder och videor till ett iMovie-projekt

Du kan dra bilder från appen Bilder direkt till tidslinjen i ditt iMovie-projekt.

Du kan dra in en video från appen Bilder till ett iMovie-projekt genom att dra videon som du vill använda från Bilder till ditt skrivbord och sedan dra videon från skrivbordet till tidslinjen i ditt iMovie-projekt.

Om du drar en video direkt från appen Bilder till iMovie-tidslinjen så visas den i tre till sex sekunder i ditt projekt som en stillbild.

Lägga till bilder och videor på en iPhone, iPad eller iPod touch

  1. Skapa ett filmprojekt eller skapa ett trailerprojekt i iMovie.
  2. När projektet är öppet rullar du tidslinjen så att uppspelningshuvudet (den vita vertikala linjen) placeras där du vill lägga till bilden eller videoklippet.
  3. Tryck på knappen Lägga till media och tryck sedan på platsen där bilden eller videon är lagrad. Om bilden eller videon till exempel finns i bildbiblioteket i appen Bilder trycker du på Ögonblick, Video, Bilder eller Album.
  4. Tryck på bilden eller videon du vill lägga till. 
  5. Om du lägger till ett videoklipp kan du förhandsvisa klippet, redigera klippet med mera innan du lägger till det i tidslinjen i ditt projekt. Tryck på knappen Lägg till i projekt när du vill lägga till videoklippet.
  6. Om du har lagt till en bild visas den i ditt projekts tidslinje i tre till sex sekunder, beroende på hur långa övergångarna är före och efter bilden. Du kan putsa bilden i tidslinjen så att den visas under en kortare eller längre tid i din video.
Publiceringsdatum: