Lägga till bilder från Bilder i iMovie-projekt

Du kan använda bilder från Bilder i dina iMovie-projekt. Läs om hur du hämtar bilder från Bilder till iMovie.

Det går inte att använda dra och släpp direkt mellan Bilder och iMovie, men du kan hämta in bilder från Bilder till iMovie-projekt med två andra metoder.

Använda biblioteksbläddraren i sidofältet i iMovie

Du kan komma åt Bilder-biblioteket inifrån iMovie:

  1. I sidofältet till vänster i iMovie-fönstret väljer du Bilder-bibliotek.
  2. Klicka på popupmenyn längst upp i bildbläddraren och välj en innehållskategori – Mina album, År, Samlingar, Ögonblick eller Platser.
  3. När du hittar bilden som du vill använda drar du den till tidslinjen.

Dra och släppa från skrivbordet

Du kan dra bilder från skrivbordet och släppa dem i iMovie:

  1. Dra bilden som du vill använda från Bilder till skrivbordet.
  2. Dra bilden från skrivbordet till tidslinjen i iMovie-projektet.
Publiceringsdatum: