Om mediebläddraren inte visar hela ditt Bilder-bibliotek

Mediebläddraren låter program som Pages och iMovie använda bilder på din dator och ibland visar den inte alla tillgängliga bilder i ditt Bilder-bibliotek.

Detta sker när du använder iCloud-bilder med inställningen Optimera Mac-lagring aktiverat.

Bilder visas endast i mediebläddraren om du har originalbilden eller en förhandsvisning i full storlek sparad på din Mac. Dubbelklicka på en bild om du tillfälligt vill göra den tillgänglig för mediebläddraren. Då hämtas originalbilden till din Mac där den finns tillgänglig i mediebläddraren tills Bilder bearbetar den igen för att spara utrymme.

Om du vill att bilder från Bilder-biblioteket alltid ska vara tillgängliga i mediebläddraren följer du de här stegen:

  1. Välj Fil > Nytt album från menyfältet i Bilder. Ge det nya albumet ett namn.
  2. Kontrollklicka (eller högerklicka) på bilderna som du vill göra tillgängliga i mediebläddraren. Välj ”Lägg till i [nytt album].” Eller dra bilden till det nya albumet.
  3. Hitta det nya albumet du skapade.
  4. Kontrollklicka (eller högerklicka) på albumet och välj Hämta original till datorn.

Då hämtas bilden du har valt i full upplösning till din Mac och gör den tillgänglig i mediebläddraren permanent.

Du kan välja Hämta original till Mac-datorn i fliken iCloud under inställningarna för Bilder om du vill göra alla bilder i ditt Bilder-bibliotek tillgängliga i mediebläddraren. När du gör det här kan du inte dra nytta av att spara lagringsutrymme i inställningen Optimera Mac-lagring.

Publiceringsdatum: