Om mediebläddraren inte visar hela ditt Bilder-bibliotek

Mediebläddraren låter program som Pages och iMovie använda bilder på din dator och ibland visar den inte alla tillgängliga bilder i ditt Bilder-bibliotek.

Detta sker när du använder iCloud-bildbiblioteket med inställningen Optimera Mac-lagring aktiverat.

Bilder visas endast i mediebläddraren om du har originalbilden eller en förhandsvisning i full storlek sparad på din Mac. Du kan göra en bild tillgänglig för mediebläddraren tillfälligt genom att dubbelklicka på den. Då hämtas originalbilden till din Mac där den finns tillgänglig i mediebläddraren tills Bilder bearbetar den igen för att spara utrymme.

Om du vill att bilder från Bilder-biblioteket alltid ska vara tillgängliga i mediebläddraren följer du de här stegen:

  1. Välj Fil > Nytt album… från menyfältet i Bilder. Ge det nya albumet ett namn.
  2. Klicka på bilderna som du vill göra tillgängliga i mediebläddraren.
  3. Klicka på knappen Lägg till.
  4. Klicka på fliken Album högst upp i Bilder för att hitta det nya albumet som du har skapat. 
  5. Kontrollklicka (eller högerklicka) på albumet och välj Hämta original till datorn.

Då hämtas bilden du har valt i full upplösning till din Mac och gör den tillgänglig i mediebläddraren permanent.

Obs! Du kan göra alla bilder i ditt Bilder-bibliotek tillgängliga i mediebläddraren permanent genom att aktivera Hämta original till datorn i inställningarna för Bilder, men då kan du inte dra nytta av att spara lagringsutrymme med inställningen Optimera Mac-lagring.

Publiceringsdatum: